Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Oktubre 2013

 PANGUNANG TOPIKO | UNSAY MENSAHE SA BIBLIYA?

Ang Diyos Mihimog Kahikayan Aron Luwason ang Katawhan

Ang Diyos Mihimog Kahikayan Aron Luwason ang Katawhan

Gisaaran sa Diyos ang matinumanong si Abraham nga ang gitagnang “binhi” maoy usa sa iyang mga kaliwat. Pinaagi sa maong binhi, ang katawhan sa “tanang nasod” pagapanalanginan. (Genesis 22:18) Ang apo ni Abraham nga si Jacob sa ulahi mibalhin sa Ehipto, diin didto midako ang iyang pamilya ug nahimong ang karaang nasod sa Israel.

Paglabay sa panahon, usa ka malupigong Paraon ang nag-ulipon sa mga Israelinhon sa Ehipto. Busa gigamit sa Diyos ang propetang si Moises aron manguna sa katawhan sa paggawas sa nasod agi sa milagrosong nabahin nga Pulang Dagat. Human niana, ang Diyos naghatag sa Israel ug mga balaod, nga naglakip sa Napulo ka Sugo, aron giyahan ug panalipdan sila. Ang maong mga balaod nagtakdag mga halad alang sa kapasayloan sa mga sala. Ilalom sa pag-inspirar sa Diyos, giingnan ni Moises ang Israel nga ang Diyos magpadalag laing propeta. Ang maong propeta mao ang gisaad nga “binhi.”

Kapig 400 ka tuig sa ulahi, ang Diyos nagsaad kang Haring David nga ang usa nga moanhi, ang “binhi” nga gitagna sa Eden, magmando sa usa ka gingharian nga molungtad sa walay kataposan. Ang maong binhi mao ang Mesiyas, ang Manluluwas nga gitudlo sa Diyos sa pagluwas sa katawhan ug pagpasig-uli sa Paraiso dinhi sa yuta.

Pinaagi ni David ug sa ubang propeta, ang Diyos anam-anam nga nagbutyag ug dugang bahin sa Mesiyas. Ilang gitagna nga siya magmapainubsanon ug magmaluloton, ug nga ubos sa iyang pagmando ang gutom, inhustisya, ug gubat matapos. Ang tanang tawo may pakigdait na sa usag usa ug bisan sa mga mananap. Ang sakit, pag-antos, ug kamatayon—nga dili bahin sa orihinal nga katuyoan sa Diyos—mahanaw na, ug ang mga patay mabanhaw dinhi sa yuta.

Ang Diyos nagtagna pinaagi kang propetang Miqueas nga ang Mesiyas matawo sa Betlehem. Siya nagtagna usab pinaagi kang propetang Daniel nga ang Mesiyas pagapatyon. Apan banhawon sa Diyos ang Mesiyas ug itudlo siya ingong Hari sa langit. Nakita usab ni Daniel sa panan-awon nga sa kataposan permanenteng pulihan sa Mesiyanikong Gingharian ang tanang ubang gobyerno. Miabot ba gayod ang Mesiyas ingon sa gitagna?

Gibase sa Genesis, kapitulo 22-50, ug sa Exodo, Deuteronomio, 2 Samuel, Salmo, Isaias, Daniel, Miqueas, Zacarias 9:9.