Si Noelle maoy paraygong bata nga hilig magdrowing. Usa ka gabii sa ting-init siya naglakawlakaw sa likod sa ilang balay ug nahulog sa swimming pool. Siya nalumos duha ka semana una siya mag-kuwatro anyos.

Si Charlotte, Daniel, Olivia, Josephine . . . Sila maoy pipila lang sa 20 ka bata nga nag-edad ug unom o pito ka tuig nga nalakip sa 26 ka biktima sa pagpamusil diha sa usa ka eskuylahan sa Connecticut, U.S.A., niadtong Disyembre 14, 2012. Panahon sa serbisyo sa lubong, gibasa ni Presidente Obama ang ngalan sa mga bata ug giingnan ang nagbangotang mga mamiminaw: “Kinahanglang matapos kini nga mga trahedya.”

Ang desiotso anyos nga si Bano mibiya sa Iraq niadtong 1996 ug mibalhin sa Norway uban sa iyang pamilya. Gianggaan siya sa iyang mga higala ug Kahayag sa Adlaw. Apan, ikasubo, niadtong Hulyo 22, 2011, si Bano nalakip sa 77 nga gimasaker sa usa ka ekstremista, kinsa nanghambog: “Gikasubo ko . . . nga gamay ra ang akong napatay.”

Ang susamang makahihilap nga mga sugilanon kanunayng madunggan sa mga balita sa tibuok kalibotan. Hunahunaa ang kasakit nga gipahinabo sa mga aksidente, krimen, gubat, terorismo, katalagman, ug ubang trahedya. Daghan kaayong inosenteng kinabuhi ang nakalas ug daghan kaayo ang nag-antos, nga kasagaran walay igong hinungdan!

Gibasol sa pipila ang Diyos, nga nangatarongan nga ang atong Maglalalang wala mahingawa sa mga tawo. Ang uban mihinapos nga ang Diyos nakakita sa atong pag-antos apan wala lang magpakabana. Ang uban pa miingon nga ang maong mga trahedya gitakda nang daan. Daw daghan kaayo ang opinyon bahin niana. Asa nato makaplagan ang kasaligan ug makapatagbawng mga tubag? Sa mosunod nga mga artikulo, atong susihon ang Pulong sa Diyos, ang Bibliya, aron masayran ang hinungdan sa pag-antos ug kon sa unsang paagi kini taposon.