Sa basahon sa Bibliya nga Ruth, ang usa ka lalaki nga midumili pagtuman sa iyang katungdanan sumala sa Moisesnong Balaod gitawag lang ug Pulano. (Ruth 4:1-12) Angay ba kitang mohinapos nga ang tanang wala nganling karakter sa Bibliya may dili maayong hiyas o dili importante?

Dili. Tagda ang laing pananglitan. Sa pag-andam sa iyang kataposang panihapon sa Paskuwa, gisugo ni Jesus ang iyang mga disipulo sa pag-adto “sa siyudad kang Pulano” ug sa pag-andam sa mga butang didto sa iyang balay. (Mateo 26:18) Buot bang ingnon nga ang gitawag ug Pulano niining bersikuloha maoy usa ka daotang tawo o dili importante maong wala nganli? Dili gayod; sa walay duhaduha ang tawong gihisgotan dinhi usa ka tinun-an ni Jesus. Sanglit ang iyang ngalan wala ra kinahanglana sa asoy, wala na kini hisgoti.

Dugang pa, ang Bibliya naundag mga ngalan sa daghang daotang mga indibiduwal; naundan usab kinig mga panig-ingnan sa daghang matinumanong mga tawo nga wala nganli. Pananglitan, ang ngalan sa unang babaye, si Eva, ilado kaayo. Apan, ang iyang kahakog ug pagkamasinupakon nakatampo sa sala ni Adan, nga miresultag grabeng kadaot kanatong tanan. (Roma 5:12) Sa kasukwahi, ang asawa ni Noe wala nganli diha sa Kasulatan, apan daghan tag makat-onan sa iyang dili-mahakogon ug masinugtanong tinamdan sa pagpaluyo sa iyang bana sa hinungdanong buluhaton niini. Tin-aw, ang dili paghisgot sa iyang ngalan wala magpaila nga siya dili importante o wala uyoni sa Diyos.

Duna pay mga indibiduwal nga wala nganli sa Bibliya kinsa nagdulag hinungdanon—peligroso pa gani—nga papel sa katuyoan sa Diyos. Tagda ang Israelinhong batang babaye nga sulugoon sa panimalay ni Naaman, usa ka Siryanhong pangulo sa kasundalohan. Maisogon siyang misugilon sa iyang agalon, ang asawa ni Naaman, bahin sa propeta ni Jehova sa Israel. Kini mitultol sa usa ka dakong milagro. (2 Hari 5:1-14) Ang anak nga babaye sa Israelinhong maghuhukom nga si Jepte nagpakita usab ug talagsaong panig-ingnan sa pagtuo. Kinabubut-on niyang gitalikdan ang kahigayonan nga maminyo ug manganak aron tumanon ang panaad sa iyang amahan. (Maghuhukom 11:30-40) Sa susama, dihay mga nagkomposo ug kapig 40 ka salmo nga wala nganli. May wala nganli usab nga mga propeta nga nagmatinumanon sa ilang hinungdanong mga buluhaton.—1 Hari 20:37-43.

Tingali mas makapahingangha pa gani ang panig-ingnan sa matinumanong mga anghel. Sila mga gatosan ka milyon, apan duha lang ang ginganlan sa Bibliya—si Gabriel ug Miguel. (Daniel 7:10; Lucas 1:19; Judas 9) Ang uban wala na nganli. Pananglitan, usa ka anghel ang gipangutana ni Manoa, nga amahan ni Samson: “Unsay imong ngalan, aron nga inigkatuman sa imong pulong kami magpasidungog gayod kanimo?” Kini mitubag: “Nganong nangutana ka sa akong ngalan, nga kini kahibulongan man?” Sa pagkamapaubsanon, ang anghel wala modawat sa pasidungog nga angay lamang sa Diyos.—Maghuhukom 13:17, 18.

Wala ipatin-aw sa Bibliya kon nganong ang pipila ka indibiduwal ginganlan apan ang uban wala. Apan daghan kitag makat-onan sa matinumanong mga indibiduwal nga nag-alagad sa Diyos kinsa wala mangandoy nga mahimong inila o prominente.