Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Agosto 2013

 ANG BIBLIYA MAKABAG-O SA KINABUHI

“Misugod Ko Pagpamalandong Kon Unsay Dangatan sa Akong Kinabuhi”

“Misugod Ko Pagpamalandong Kon Unsay Dangatan sa Akong Kinabuhi”
  • NATAWO: 1941

  • NASOD: AUSTRALIA

  • KANIADTO: HINIGARILYO, PALAHUBOG

KAAGI:

Nagdako ko sa Warialda, usa ka gamayng lungsod sa New South Wales. Ang Warialda maoy agrikultural nga komunidad diin ang mga tawo namuhig karnero ug baka ug nanguma. Ang lungsod hinlo ug wala kaayoy krimen.

Ingong panganay sa napulo ka anak, nagsugod ko pagpanarbaho sa edad nga 13 aron makatabang sa among pamilya. Sanglit mubo ra kog edukasyon, nagtrabaho ko sa umahan. Sa edad nga 15, ako nagtrabaho sa ranso ingong tigpaanad sa mga kabayo.

Ang pagtrabaho sa ranso may kaayohan ug kadaotan. Sa usa ka bahin, ganahan kaayo ko sa akong trabaho, maingon man sa palibot. Inigkagabii ako maglingkod duol sa daob nga magsud-ong sa bulan ug sa mga bituon samtang mohuyop ang nangalimyon nga huyohoy gikan sa kaumahan. Ako naghunahuna nga duna gyoy Usa nga naglalang nianang tanang kahibulongang mga butang. Sa laing bahin, naladlad ko sa pipila ka daotang impluwensiya diha sa ranso. Sagad makadungog kog pamalikas, ug daling mabatonan ang sigarilyo. Sa wala madugay, naanad ko sa pagpanigarilyo ug pagpamalikas.

Pag-edad nakog 18, mibalhin ko sa Sydney. Misulay kog sulod pagkasundalo apan wala ko madawat kay mubo ra lagig edukasyon. Nakatrabaho ko ug nagpabilin sa Sydney sulod sa usa ka tuig. Nianang higayona, akong nahimamat ang mga Saksi ni Jehova. Miuyon ko nga motambong sa ilang tigom, ug ako dayong naila nga sila nagtudlo sa kamatuoran.

Apan wala madugay human niana, nakadesisyon ko nga mobalik sa uma. Nahiadto ko sa Goondiwindi, Queensland. Ako nakatrabaho ug nagminyo, apan ikasubo, ako nagsugod pag-inom-inom.

Kami sa akong asawa nakabatog duha ka anak. Human sila mangatawo, misugod ko pagpamalandong kon unsay dangatan sa akong kinabuhi. Nahinumdoman nako ang akong nadunggan  sa tigom sa mga Saksi sa Sydney, ug nakadesisyon ko nga mohimog lakang bahin niana.

Nakakita kog daang gula sa Ang Bantayanang Torre, nga may adres sa sangang buhatan sa mga Saksi ni Jehova sa Australia. Ako misulat ug nangayog tabang. Agig tubag, usa ka buotan ug mahigugmaong Saksi ang miduaw nako. Sa wala madugay, iya kong gidumalahag pagtuon sa Bibliya.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Samtang nagtuon ko sa Bibliya, akong naamgohan nga kinahanglan kong mohimog dagkong kausaban sa akong kinabuhi. Ang usa ka teksto nga ilabinang nakatandog nako mao ang 2 Corinto 7:1. Ang maong teksto nagdasig kanato ‘sa paghinlo sa atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod.’

Nakadesisyon ko nga mohunong pagpanigarilyo ug paghuboghubog. Dili sayon ang paghimo niana, kay nakagamot na kanako ang maong mga bisyo. Apan determinado kong pahimut-an ang Diyos. Ang nakatabag dako kanako mao ang pagpadapat sa prinsipyo sa Roma 12:2: “Hunong na sa pagpaumol sumala niining sistemaha sa mga butang, kondili mag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna.” Akong naamgohan nga aron makabiya sa akong mga bisyo, kinahanglang bag-ohon nako ang akong hunahuna ug lantawon ang akong mga bisyo sama sa paglantaw sa Diyos niana—ingong makadaot. Sa iyang tabang, nakabiya ra ko sa pagpanigarilyo ug paghuboghubog.

“Akong naamgohan nga aron makabiya sa akong mga bisyo, kinahanglang bag-ohon nako ang akong hunahuna”

Apan, mas nalisdan ko paghunong sa pagpamalikas. Nahibalo ko sa tambag sa Bibliya diha sa Efeso 4:29: “Kinahanglang walay mangil-ad nga mga sulti nga mogula gikan sa inyong baba.” Bisan pa niana, wala dayon ko makahunong sa pagpamalikas. Nakatabang nako ang pagpamalandong sa giingon sa Isaias 40:26. Mahitungod sa punog-bituon nga kalangitan, ang maong teksto nag-ingon: “Iyahat ang inyong mga mata sa itaas ug tan-awa. Kinsay naglalang niining mga butanga? Mao ang Usa nga nagpatungha sa ilang panon nga hilabihan ka daghan, siya nagtawag kanilang tanan pinaagi sa ngalan. Gumikan sa kadagaya sa dinamikong kusog, kay siya usab mabaskog sa gahom, walay usa kanila ang nawala.” Ako nangatarongan nga kon ang Diyos may gahom sa paglalang sa halapad nga uniberso—nga gusto kaayo nakong sud-ongon—seguradong makahatag siya kanakog kusog sa pagbag-o aron makapahimuot kaniya. Pinaagig makanunayong pag-ampo ug paningkamot, inanay nakong nakontrolar ang akong sinultihan.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Ingong trabahador sa ranso, wala kaayo koy kahigayonan sa pagpakigsulti sa mga tawo, kay diyutay ra mag tawo sa palibot sa mga ranso nga akong gitrabahoan. Apan, pinaagi sa pagbansay nga gitagana sa mga tigom sa mga Saksi ni Jehova, nakakat-on ko sa pagpahayag sa akong hunahuna. Lakip sa ubang butang, ang maong pagbansay nakapaarang nako sa pagpaambit sa uban sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos.—Mateo 6:9, 10; 24:14.

Sa milabayng katuigan, nag-alagad ko ingong ansiyano sa kongregasyon. Usa ka pribilehiyo ang paghimo sa akong maarangan sa pagtabang sa akong mga isigkamagtutuo. Apan, ang kinadak-ang panalangin nga akong nadawat mao ang pag-alagad kang Jehova uban sa akong maunongon, mahigugmaong asawa, ug sa among buotang mga anak.

Mapasalamaton ko kang Jehova nga bisag mubo kog edukasyon iya kong gitudloan. (Isaias 54:13) Tinuod gayod ang giingon sa Proverbio 10:22: “Ang panalangin ni Jehova—mao kana ang makapadato.” Kami sa akong pamilya naglaom nga makakat-og dugang bahin kang Jehova ug makaalagad kaniya hangtod sa hangtod.