Kaylap kaayo sa kalibotan karon ang pornograpiya. * Makita kini sa mga paanunsiyo, uso, pelikula, musika, ug magasin, maingon man sa telebisyon, video game, mobile device, Web site, ug sa mga photo-sharing service sa Internet. Ang pornograpiya daw dinawat na sa modernong katilingban. Nagkadaghan ang naggugol ug panahon sa pornograpiya karon kay sukad masukad.—Tan-awa ang kahon nga  “Ang Tinuod Bahin sa Pornograpiya.”

Ang kinaiyahan sa pornograpiya nagakabag-o usab. Si Propesor Gail Dines misulat: “Ang mga hulagway karon law-ay na kaayong tan-awon nga ang giisip kaniadto nga bastos kaayong hulagway, karon normal na lang.”

Unsay imong hunahuna sa maong kabag-ohan? Ang pornograpiya ba dili-makadaot nga lingawlingaw, makadaot, o naa sa tungatunga niining duha? Si Jesus miingon: “Ang matag maayong kahoy mamungag maayong bunga, apan ang matag daot nga kahoy mamungag walay pulos nga bunga.” (Mateo 7:17) Unsang bunga ang gipatungha sa pornograpiya? Aron masayran ang tubag, atong tagdon ang pipila ka pangutana bahin niana.

 Sa unsang paagi ang pornograpiya makaapekto sa mga indibiduwal?

ANG GIINGON SA MGA EKSPERTO: Ang pornograpiya makaadik kaayo, nga ang pipila ka tigdukiduki ug terapista nagpakasama gani niini sa crack cocaine.

Si Brian, * kinsa naadik sa pornograpiya diha sa Internet, miingon: “Walay makapugong nako. Mora kog wala sa kaugalingon. Mangurog ko ug labdan sa ulo. Naningkamot ko sa paghunong, apan katuigan sa ulahi naadik gihapon ko.”

Ang mga tawong nagumon sa pornograpiya sagad magtago sa ilang bisyo. Sila maghilom-hilom ug malinglahon. Dili ikatingala, daghan kanila ang mibatig kamingaw, kaulaw, kabalaka, kaguol, ug kasuko. Sa pipila ka kahimtang, sila makahunahuna pa ganig hikog. “Kaugalingon lay akong gihunahuna ug nawad-an kog paglaom,” matod ni Serge, kinsa tig-download ug pornograpikong materyal sa iyang cellphone halos kada adlaw. “Mibati kong walay pulos, sad-an, nag-inusara, ug walay mahimo. Dili ko makapangayog tabang kay maulaw ug mahadlok kaayo ko.”

Bisan ang daklit o wa-tuyoang pagtan-aw sa pornograpiya mahimong makadaot. Si Dra. Judith Reisman, usa ka iladong tigdukiduki bahin sa pornograpiya, miingon atubangan sa komite sa U.S. Senate: “Ang pornograpikong mga hulagway magpabilin ug makapausab sa utok sa biolohikal nga paagi, nga mopahinabog kalit, dili makontrolar, apan malungtarong panumdoman nga lisod o imposibleng mapapas.” Si Susan, 19 anyos, kinsa nakaablig pornograpikong mga Web site sa bata pa, miingon: “Ang mga hulagway nagpabilin sa akong hunahuna. Kini mokalit lag tungha sa akong hunahuna. Morag dili na gyod ni mapapas.”

HINUNGDANONG PUNTO: Ang pornograpiya mag-ulipon ug magpahinabog kadaot sa mga biktima niini.—2 Pedro 2:19.

Sa unsang paagi ang pornograpiya makaapekto sa mga pamilya?

ANG GIINGON SA MGA EKSPERTO: “Ang mga kaminyoon ug pamilya nabungkag tungod sa pornograpiya.”—The Porn Trap, ni Wendy ug Larry Maltz.

Ang pornograpiya makadaot sa mga kaminyoon ug pamilya kay kini

 • Magpahuyang sa pagsalig, relasyon, ug gugma sa magtiayon.—Proverbio 2:12-17.

 • Magpatunghag kahakog, pagkadili-mabination, ug kawalay-katagbawan sa kapikas.—Efeso 5:28, 29.

 • Magpukaw sa mahugawng seksuwal nga panghanduraw ug pangibog.—2 Pedro 2:14.

 • Maghaylo sa usa nga ipugos sa iyang kapikas ang law-ayng seksuwal nga mga buhat.—Efeso 5:3, 4.

 • Mag-aghat sa usa sa pagluib.—Mateo 5:28.

Gitambagan sa Bibliya ang mga magtiayon nga dili ‘magluib’ sa usag usa. (Malaquias 2:16) Ang pagluib makadaot sa kaminyoon ug motultol sa panagbulag  ug diborsiyo. Sa baylo, ang maong panagbulag makadaot sa ilang mga anak.

Ang pornograpiya makadaot usab sa mga bata sa mas direktang paagi. Si Brian nga gihisgotan ganina mipatin-aw: “Niadtong mga diyes anyos pa ko, wala-tuyoang nakita nako ang pornograpikong mga magasin ni Papa samtang nagdulag tagotago. Misugod kog tan-aw niini sa tago, nga wala gyod makasabot kon nganong ganahan ko sa maong mga hulagway. Kadto maoy sinugdanan sa usa ka bisyo nga milungtad hangtod sa akong pagkahamtong.” Gipakita sa mga panukiduki nga ang pornograpiya magtukmod sa mga batan-on nga sayong makigsekso ug mahimong mapatuyangon o sadista. Makapatungha usab kinig problema sa emosyon ug hunahuna.

HINUNGDANONG PUNTO: Ang pornograpiya makadaot sa maayong mga relasyon ug makapahinabog kaguol ug kasakit.—Proverbio 6:27.

 Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pornograpiya?

ANG PULONG SA DIYOS NAG-INGON: “Busa, patya ang inyong mga sangkap sa lawas . . . maylabot sa pakighilawas, kahugawan, seksuwal nga gana, makadaot nga tinguha, ug hakog nga pangibog, nga maoy idolatriya.”—Colosas 3:5.

Sa yanong pagkasulti, gidumtan ni Jehova * nga Diyos ang pornograpiya. Dili kini tungod kay negatibo siyag panglantaw bahin sa sekso. Iyang gilalang ang atong seksuwal nga katakos ug katuyoan niya nga gamiton kini sa magtiayon aron magmalipayon, masuod sa usag usa, ug makabatog mga anak.—Santiago 1:17.

Nan, nganong makaingon kita nga gidumtan gayod ni Jehova ang pornograpiya? Tagda ang pipila ka rason.

 • Nasayod siya nga ang pornograpiya makaguba ug mga kinabuhi.—Efeso 4:17-19.

 • Siya nahigugma kanato ug buot niyang panalipdan kita batok sa kadaot.—Isaias 48:17, 18.

 • Buot ni Jehova nga ampingan ang mga kaminyoon ug pamilya.—Mateo 19:4-6.

 • Buot niya nga magmahinlo kita sa moral ug tahoron nato ang katungod sa uban.—1 Tesalonica 4:3-6.

 • Buot niya nga pabilhan nato ang atong katakos sa pagsanay ug gamiton kini sa dungganong paagi.—Hebreohanon 13:4.

 • Nasayod si Jehova nga ang pornograpiya nagbanaag sa hiwi, hakog, ug yawan-ong panglantaw sa sekso.—Genesis 6:2; Judas 6, 7.

HINUNGDANONG PUNTO: Ang pornograpiya makadaot sa relasyon sa usa ngadto sa Diyos.—Roma 1:24.

Hinunoa, si Jehova maluoy gayod niadtong buot molingkawas sa pornograpiya. Ang Bibliya nag-ingon: “Si Jehova maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot. Kay siya nahibalo pag-ayo sa atong pagkaumol, nga nahinumdom nga kita abog.” (Salmo 103:8, 14) Iyang giawhag ang mga mapaubsanon nga modangop kaniya aron ‘makadawat ug kaluoy ug makakaplag ug dili-takos nga kalulot ingong tabang sa hustong panahon.’—Hebreohanon 4:16; tan-awa ang kahon nga  “Kon sa Unsang Paagi Makalingkawas sa Pornograpiya.”

Daghang indibiduwal ang midawat sa tabang sa Diyos. Epektibo ba ang iyang tabang? Matikdi kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa pipila nga nakabuntog sa ilang mga bisyo: “Kamo nahugasan na, . . . kamo nabalaan na, . . . kamo napahayag na nga matarong sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo ug sa espiritu sa atong Diyos.” (1 Corinto 6:11) Sama ni apostol Pablo, sila makaingon: “Sa tanang butang ako adunay kusog pinaagi kaniya nga naghatag ug gahom kanako.”—Filipos 4:13.

Si Susan, kinsa nakabuntog sa iyang pagkaadik sa pornograpiya, miingon: “Si Jehova lamang ang makatabang nimo sa paglingkawas sa pornograpiya. Kon mangayo ka sa iyang tabang ug giya, makabaton kag hinlong baroganan atubangan kaniya. Dili ka niya pakyason.”

^ par. 3 Ang terminong “pornograpiya” nagtumong sa law-ay nga mga materyal nga gidisenyo aron mapukaw ang seksuwal nga gana sa mga magbabasa o mamiminaw. Mahimong maglakip kini sa mga letrato maingon man sa mga materyal nga mabasa ug mapaminawan.

^ par. 8 Ang mga ngalan niini nga artikulo giusab.

^ par. 25 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.