PANGUNANG TOPIKO: ANGAY KA BANG MOSALIG SA RELIHIYON?

Nganong Susihon ang Relihiyon?

Pananglit kinahanglan kang operahan tungod sa usa ka seryosong sakit. Kinahanglang may bug-os kang pagsalig sa siruhano, sanglit ang imong kinabuhi magdepende unya kaniya. Di ba maalamong susihon kon siya ba eksperyensiyado?

Sa susama, maalamong susihon pag-ayo ang imong relihiyon. Kon sakop ka sa usa ka relihiyosong organisasyon, samag gisalig nimo niini ang imong espirituwalidad, lakip ang imong kaluwasan.

Si Jesus naghatag ug usa ka prinsipyo nga makatabang nato sa pagsusi kon matuod ba ang atong relihiyon: “Ang matag kahoy mailhan pinaagi sa kaugalingong bunga niini.” (Lucas 6:44) Pananglitan, dihang susihon nimo ang usa ka relihiyon o denominasyon, unsay mga bunga niini? Kanunay bang naghisgot ug kuwarta ang mga lider sa relihiyon sa ilang pagwali? Ang mga membro ba niini nagsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya kon bahin sa gubat ug sa moralidad? Ug duna bay relihiyon nga imong kasaligan? Giawhag ka namo sa pagsusi sa mosunod nga mga artikulo.

[Hulagway sa panid 3]

[Blurb sa panid 3]

“Ang matag kahoy mailhan pinaagi sa kaugalingong bunga niini.”—Lucas 6:44