Makasalig ba Ka sa Relihiyon Kon Bahin sa Moralidad?

“Daghan kog eskolmet sa kolehiyo nga nag-angkong relihiyoso,” matod ni Sylvia, trabahante sa pasilidad nga nag-atimag tigulang. “Pero, sila mangopya panahon sa eksam ug nagdroga. Way epekto ang relihiyon sa ilang kinabuhi.”

Si Lionel miingon: “Ang kaubanan nako sa trabaho mamakak nga nasakit ug mangabsin. Para nila, ang relihiyon samag muwebles nga pangdispley lamang.”

Ang relihiyon wala makagiya sa moralidad sa kadaghanan. Daghan karon ang “nagbaton sa dagway sa diyosnong pagkamahinalaron apan nagpanghimakak sa gahom niini.” (2 Timoteo 3:5) Dili maayong sumbanan ang ilang mga lider; ang klero wala usab maghatag ug Kasulatanhong tambag bahin sa moralidad. Busa nagtuo ang daghan nga ang Diyos way pagpakabana sa ilang pagkinabuhi.

UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA?

Ang Bibliya nagtudlo nga ang Diyos may pagbati ug maapektohan sa atong panggawi. Dihang ang mga Israelitas kaniadto mirebelde sa Diyos, “ilang gipasakitan siya.” (Salmo 78:40) Apan, dunay dakong “kalipay sa langit” kon ang usa sinserong magbag-o sa iyang daotang panggawi. (Lucas 15:7) Dihang mapabilhan sa usa ang maayong mga hiyas sa atong langitnong Amahan, ang iyang gugma sa Diyos modako ug matukmod siya sa paghigugma sa gihigugma sa Diyos ug sa pagdumot sa gidumtan sa Diyos.—Amos 5:15.

NAGSUNOD BA NIINI ANG MGA SAKSI NI JEHOVA?

Ang mga Saksi ni Jehova “nagpasiugda sa lig-ong relasyon sa pamilya ug nagtabang sa mga tawo nga mahimong kugihan ug matinud-anong mga lungsoranon,” miingon ang Deseret News sa Salt Lake City, Utah, U.S.A. Ang mantalaan midugang: “Ang mga membro niini nagsunod ug lig-ong lagda sa moralidad. Sila nagtuo nga ang panigarilyo, sobrang pag-inom, pag-abuso sa droga, panugal, kamahilayon sa sekso ug homoseksuwalidad makadaot sa espirituwalidad.”

Sa unsang paagi ang pagkat-on sa personalidad sa Diyos nakatabang sa mga Saksi? “Komon ang panglimbong diha sa pasilidad nga nag-atimag tigulang,” matod ni Sylvia, nga gihisgotan ganina. “Sayon rang mopahiuyon niini. Pero kay nasayod ko sa panglantaw ni Jehova * bahin niini, natabangan ko sa pagbuhat kon unsay matarong. Ako malipayon ug may kalinaw sa hunahuna.” Kombinsido si Sylvia nga tungod sa pagsunod sa iyang relihiyosong pagtuo, mas maayo ang iyang kinabuhi.

[Footnote]

^ par. 9 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.

[Hulagway sa panid 6]

[Blurb sa panid 6]

Nakatabang ba ang relihiyosong mga lider sa ilang panon sa pagsunod sa moral nga mga sukdanan sa Diyos?