Makasalig ba Ka sa Relihiyon Kon Bahin sa Kuwarta?

Si Estelle * tigsimba uban sa iyang mga anak. “Giingnan nako ang among ministro nga gusto kong makakat-on sa Bibliya,” siya miingon. Apan wa gyod siya tudloi. Sa ulahi mihunong siyag simba. Siya nagkanayon: “Ang kadagkoan sa simbahan misulat nga kon dili ko makasimba, magpadala lang kog kuwarta. Nakahunahuna ko, ‘Wa silay tagad kon mosimba ba ko o dili; akong kuwarta lay ilang giapas.’”

Ang relihiyosang si Angelina miingon: “Sa among simbahan, katulo ipasa ang sibot kada simba, ug gidahom nga moamot mi kada pasa. Sige silag pangayog kuwarta. Nakahunahuna ko, ‘Wa nila ang espiritu sa Diyos.’”

Nagagamit ba ang mga relihiyon sa inyong dapit ug lainlaing paagi aron mangayog kuwarta? Nahiuyon ba kini sa Bibliya?

UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA?

Si Jesus, ang nagtukod sa Kristiyanidad, miingon: “Nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag nga walay bayad.” (Mateo 10:8) Ang mensahe sa Bibliya bililhon kaayo nga kini dili mabayrag kuwarta ug angayng ipaambit sa tanan.

Sa unsang paagi gisuportahan sa unang mga Kristohanon ang galastohan sa kongregasyon?

Ang matag usa moamot “sumala sa iyang gihukom diha sa iyang kasingkasing, dili nga kontragusto o pinugos, kay gihigugma sa Diyos ang malipayong maghahatag.” (2 Corinto 9:7) Si apostol Pablo miingon: “Among giwali ang maayong balita sa Diyos kaninyo nga nagtrabaho magabii ug maadlaw aron dili makahatag ug gastosong pabug-at kang bisan kinsa kaninyo.” (1 Tesalonica 2:9) Si Pablo naggamag tolda sa pagsuportar sa iyang ministeryo.—Buhat 18:2, 3.

NAGSUNOD BA NIINI ANG MGA SAKSI NI JEHOVA?

Ang mga Saksi ni Jehova magtigom diha sa mga Kingdom Hall. Sa unsang paagi gikobrehan ang mga galastohan? Di sila magpasag sibot o magpadalag sobre aron mangayog amot. Hinuon, kadtong mapasalamaton sa espirituwal nga edukasyon makahulog ug donasyon diha sa kahon sa kontribusyon sa Kingdom Hall.

Tinuod, gikinahanglan ang kuwarta aron mapatik ug mapadala kini nga magasin. Apan kini walay mga advertisement o paghangyog donasyon. Pagsabwag sa kamatuoran sa Bibliya ang gipasiugda niini.

Unsay imong hunahuna: Kini ba nga paagi sa pagsuportar sa galastohan nahiuyon sa mga pulong ni Jesus ug sa panig-ingnan sa unang mga Kristohanon?

[Footnote]

^ par. 2 Ang pipila ka ngalan niining serye sa mga artikulo giusab.

[Hulagway sa panid 4]

[Blurb sa panid 4]

Sa unsang paagi angayng suportahan sa pinansiyal ang relihiyon?