Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Hunyo 2013

Kalibotang Walay Pagpihig—Kanus-a?

Kalibotang Walay Pagpihig—Kanus-a?

“MAY pangandoy ko.” Singkuwenta ka tuig kanhi, sa Agosto 28, 1963, ang Amerikanong lider sa sibil nga katungod nga si Martin Luther King, Jr., militok nianang mga pulonga sa iyang gibantog nga pakigpulong. Pinaagi nianang makapadaning pamulong, gipahayag ni King ang iyang pangandoy, o paglaom, nga moabot ang adlaw nga mawala na ang pagpihig sa rasa. Bisag gisulti niya ang iyang mga pangandoy sa usa ka grupo sa mamiminaw didto sa United States, ang diwa niana gisagop sa mga tawo sa daghang nasod.

Si Martin Luther King, Jr., nga nagpakigpulong bahin sa sibil nga katungod

Tulo ka bulan human sa pakigpulong ni King, sa Nobyembre 20, 1963, kapig 100 ka nasod ang misagop sa United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Sa misunod nga mga dekada, may lain pang mga deklarasyon nga gisagop. Dili kalikayan nga tungod nianang tanang paningkamot motungha ang pangutana, Unsa may resulta niana?

Sa Marso 21, 2012, ang sekretaryo-heneral sa U.N. nga si Ban Ki-moon miingon: “Dunay daghang hinungdanong mga tratado ug programa—ug detalyadong mga agenda—aron santaon ug wagtangon ang rasismo, diskriminasyon sa rasa, pagdumot sa mga langyaw ug susamang pagpihig. Bisan pa niana, ang rasismo padayong nagpahinabog pag-antos sa minilyong tawo sa tibuok kalibotan.”

Bisan sa kanasoran diin may gamayng kalamposan sa pagbuntog sa diskriminasyon sa rasa ug sa ubang matang sa pagpihig, ang pangutana nagpabilin: Ang mga kalamposan ba nakaluka sa nakagamot-pag-ayong pagpihig o nagtudlo kini sa mga tawo nga itago lang ang ilang pagpihig? Ang uban nagtuo nga ang maong mga kalamposan nakatabang lang nga malikayan ang diskriminasyon, apan wala kini makawagtang sa pagpihig. Ngano man? Kay ang diskriminasyon maoy buhat nga makita ug masilotan sa balaod, samtang ang pagpihig nalangkit sa hunahuna ug emosyon sa mga tawo, nga dili daling makontrolar.

Busa, aron mawagtang ang pagpihig dili igo nga hunongon lang ang mga buhat nga moresulta sa diskriminasyon kondili bag-ohon gayod ang hunahuna ug tinamdan sa usa. Mahimo ba kini? Kon mao, sa unsang paagi? Tan-awon nato ang pipila ka tinuod nga kasinatian nga motabang nato nga makita nga posibleng mabag-o ang mga tawo ug kon unsay makatabang sa paghimo niana.

ANG BIBLIYA NAKATABANG NILA NGA MABUNTOG ANG PAGPIHIG

“Karon gibati nako nga wala na ko maulipon sa pagpihig.”—Linda

Linda: Natawo ko sa South Africa. Si bisan kinsang taga-South Africa nga dili puti giisip nakong ubos, dili-edukado, dili-kasaligan, ug ulipon lang sa mga puti. Wala nako maamgohi nga naulipon na diay ko sa pagpihig. Apan, nausab ang maong tinamdan dihang nagtuon ko sa Bibliya. Akong nakat-onan nga “ang Diyos dili mapihigon” ug nga ang kasingkasing mas hinungdanon kay sa kolor sa panit o sa atong pinulongan. (Buhat 10:34, 35; Proverbio 17:3) Ang Filipos 2:3 nakatabang nako nga masabtan nga kon akong isipon ang uban ingong labaw kanako, akong mabuntog ang pagpihig. Ang pagkinabuhi sumala sa mga prinsipyo sa Bibliya nga sama niini nakatabang nako sa pagpakitag interes sa uban bisan unsa pay kolor sa ilang panit. Karon gibati nako nga wala na ko maulipon sa pagpihig.

“Akong nakat-onan kon giunsa paglantaw sa Diyos ang mga tawo.”—Michael

 Michael: Nagdako ko sa usa ka dapit diin mas daghan ang puti nga Australiano, ug grabe ang akong pagpihig sa mga Asiano, ilabina sa mga Insek. Kon magbiyahe gani ko, unya makakita kog tawo nga morag Asiano, akong ablihan ang bentana sa sakyanan ug mosinggit kog mga panginsulto, sama sa “Hoy Asiano, pauli sa inyo!” Apan, sa dihang nagtuon ko sa Bibliya, akong nakat-onan kon giunsa paglantaw sa Diyos ang mga tawo. Gihigugma niya sila bisan unsay ilang kagikan o panagway. Kini nga gugma nakatandog nako, ug ang akong pagdumot napulihag gugma. Katingalahan gayod kining dakong kausaban. Karon malipay na kong makig-uban sa mga tawo nga gikan sa lainlaing nasod ug kagikan. Tungod niini, mas misangkad ang akong panglantaw ug nahimo kong mas malipayon.

“Akong gibag-o ang akong panghunahuna ug nakigdait.”—Sandra

Sandra: Si Mama taga-Umunede sa Delta State, Nigeria. Apan ang pamilya ni Papa taga-Edo State, ug Esan ang pinulongan. Tungod niini, si Mama gipihig pag-ayo sa pamilya ni Papa hangtod siya namatay. Busa gipanumpa ko nga dili ko makiglabot ni bisan kinsa nga nagsultig Esan ni maminyog taga-Edo State. Apan sa dihang nagtuon na ko sa Bibliya, nausab ang akong panglantaw. Sanglit nag-ingon ang Bibliya nga ang Diyos dili mapihigon ug nga si bisan kinsa nga mahadlok kaniya maoy dalawaton kaniya, kinsa man ko nga magdumot sa mga tawo tungod sa ilang tribo o pinulongan? Akong gibag-o ang akong panghunahuna ug nakigdait sa pamilya ni Papa. Tungod sa akong pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya, ako nagmalipayon ug nakabatog kalinaw sa hunahuna. Nakatabang sab ni nako nga makighigala sa uban bisag unsay ilang kagikan, rasa, pinulongan, o nasyonalidad. Ug nahibalo ba mo kinsay akong nabana? Siya taga-Edo State ug nagsultig Esan!

Nganong ang Bibliya nakatabang kanila ug sa uban pa nga mabuntog ang nakagamot-pag-ayong pagdumot ug pagpihig? Tungod kini kay ang Bibliya maoy Pulong sa Diyos. Kini may gahom sa pagbag-o sa hunahuna ug tinamdan sa usa. Dugang pa, gipakita sa Bibliya kon unsa pay gikinahanglan aron matapos ang tanang pagpihig.

 ANG GINGHARIAN SA DIYOS MAGTAPOS SA TANANG PAGPIHIG

Ang kahibalo sa Bibliya makatabang sa pagkontrolar ug pagluka sa negatibong pagbati. Apan, may duha pa ka butang nga kinahanglan unang wagtangon aron matapos sa bug-os ang pagpihig. Una, anaa ang sala ug pagkadili-hingpit sa tawo. Ang Bibliya nag-ingon: “Walay tawo nga dili makasala.” (1 Hari 8:46) Mao nga bisan unsaon natog paningkamot, kita nakigbisog sama kang apostol Pablo, kinsa misulat: “Sa dihang buot nakong buhaton ang maayo, ang daotan ania kanako.” (Roma 7:21) Busa, matag karon ug unya, ang atong dili-hingpit nga kasingkasing maganoy sa “makadaot nga mga pangatarongan” nga mosangpot sa pagpihig.—Marcos 7:21.

Ikaduha, anaa ang impluwensiya ni Satanas nga Yawa. Ang Bibliya naghubit kaniya ingong “usa ka mamumuno” ug nag-ingon nga siya “nagpahisalaag sa tibuok gipuy-ang yuta.” (Juan 8:44; Pinadayag 12:9) Mao nay hinungdan kon nganong kaylap kaayo ang pagpihig ug imposibleng mawagtang sa tawo ang diskriminasyon, pagpuo sa rasa, ug ubang matang sa rasanhon, relihiyoso, ug katilingbanong pagpihig.

Busa, aron mawagtang sa bug-os ang pagpihig, kinahanglang wad-on una ang sala, pagkadili-hingpit, ug ang impluwensiya ni Satanas nga Yawa. Gipakita sa Bibliya nga mao nay buhaton sa Gingharian sa Diyos.

Si Jesu-Kristo nagtudlo sa iyang mga sumusunod sa pag-ampo sa Diyos niining mga pulonga: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:10) Ang maong Gingharian maoy gamiton sa Diyos sa pagtapos sa tanang inhustisya—lakip na sa tanang matang sa pagpihig.

Sa dihang ang Gingharian sa Diyos moabot ug magmando na sa yuta, si Satanas ‘pagagaposon,’ o bilanggoon, aron ‘dili na makapahisalaag pa sa kanasoran.’ (Pinadayag 20:2, 3) Dayon, aduna nay “bag-ong yuta,” o tawhanong katilingban, diin “magpuyo ang pagkamatarong.” *2 Pedro 3:13.

Kadtong magkinabuhi nianang matarong nga tawhanong katilingban modangat sa kahingpitan, ug dili na maulipon sa sala. (Roma 8:21) Ingong mga sakop sa Gingharian sa Diyos, dili na sila magpahinabog kadaot. Ngano? “Tungod kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova.” (Isaias 11:9) Nianang panahona, ang tanang tawo makakat-on sa mga dalan ni Jehova nga Diyos ug magsundog sa iyang mahigugmaong personalidad. Kini magkahulogan gayod ug kataposan sa tanang pagpihig, “kay walay pagpihigpihig sa Diyos.”—Roma 2:11.

^ par. 17 Alang sa dugang impormasyon bahin sa Gingharian sa Diyos ug kon unsay himoon niini sa dili madugay, tan-awa ang kapitulo 3, 8, ug 9 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.