Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Hunyo 2013

Angay ba Kitang Moampo sa mga Santos?

Angay ba Kitang Moampo sa mga Santos?

KINSA ang wala mabalaka ug wala mobating nanginahanglag tabang sa uban? Depende sa hinungdan sa atong kabalaka, lagmit mopili tag higala nga mabination ug eksperyensiyado bahin sa atong kalisdanan. Tilinguhaon kaayo ang higalang sama niana.

Ang pipila lagmit mobatig ingon niana maylabot sa pag-ampo. Imbes moduol sa Diyos—nga tingali alang kanila halangdon ug katingalahan kaayo—mas ganahan silang moampo sa mga santos. Sila mangatarongan nga ang mga santos mas mabination kay nakasinati na silag mga pagsulay ug kalisdanan nga komon sa mga tawo. Pananglitan, ang mga tawong nawad-ag importanteng butang mas gustong moduol kang “San” Antonio de Padua—ang patron sa nawala o gikawat nga mga butang. Kon mag-ampo alang sa masakitong mananap, tingali pilion nila si “San” Francisco de Assisi o kaha si “San” Judas Tadeo kon nawad-an na silag paglaom.

Apan, unsaon nato pagtino kon uyon ba sa Bibliya ang pag-ampo ngadto sa mga santos? Sanglit ang pag-ampo maoy pagpakigsulti sa Diyos, seguradong gusto natong masayod kon dunggon ba niya kini. Angay sab tang mangutana kon unsay hunahuna sa Diyos bahin sa pag-ampo ngadto sa mga santos.

PAG-AMPO NGADTO SA MGA SANTOS—ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Ang pag-ampo ngadto sa mga santos gipasukad sa doktrina sa Simbahang Katoliko nga ang mga santos maoy mga tigpataliwala. Ang pangunang ideya niini mao ang “pagpangaliyupo sa usa nga sa panglantaw sa Diyos may katungod sa paghimo niana aron kaluy-an ang nanginahanglan,” sumala sa New Catholic Encyclopedia. Busa, ang usa nga nag-ampo ngadto sa mga santos naglaom nga makabatog linaing pabor pinaagi nila tungod sa ilang espesyal nga posisyon atubangan sa Diyos.

Gitudlo ba sa Bibliya ang maong doktrina? Ang pipila moingon nga sa mga sulat ni apostol Pablo, siya naghatag ug pasukaranan sa pag-ampo ngadto sa mga santos. Pananglitan, siya misulat sa mga Kristohanon sa Roma: “Karon ako magaawhag kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo ug pinaagi sa gugma sa espiritu, nga manlimbasog kamo uban kanako sa mga pag-ampo ngadto sa Diyos alang kanako.” (Roma 15:30) Gihangyo ba ni Pablo ang iyang mga isigka-Kristohanon sa pagpataliwala kaniya ug sa Diyos? Wala gayod. Sa kasukwahi, sila untay mohangyo kang Pablo, nga usa ka apostol ni Kristo, sa pagpataliwala kanila ug sa Diyos. Gipakita lang ni Pablo dinhi nga haom nga mohangyo sa usa ka isigka-Kristohanon sa pag-ampo sa Diyos alang kanato. Apan lahi gayod nga butang ang pag-ampo ngadto sa usa nga gituohang anaa sa langit nga maoy mopaabot sa atong mga hangyo ngadto sa Diyos. Ngano man?

Sa Ebanghelyo ni apostol Juan, si Jesus miingon: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi.  Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” (Juan 14:6) Siya miingon usab: “Kamo hatagan sa Amahan sa bisan unsay inyong pangayoon sa akong ngalan.” (Juan 15:16, Ang Bibliya Bag-ong Hubad nga Binisaya) Wala moingon si Jesus nga sa iya ta moampo ug siya na lay makigsulti sa Diyos alang kanato. Hinunoa, aron dunggon ang atong mga pag-ampo, kinahanglang itumong kini sa Diyos pinaagi kang Jesus ug dili kang bisan kinsa.

Dihang ang mga tinun-an ni Jesus nagpatudlo kon unsaon pag-ampo, siya miingon: “Sa dihang mag-ampo kamo, ingnon ninyo, ‘Amahan, balaana ang imong ngalan.’” (Lucas 11:2) Oo, “sa dihang,” o sa matag higayon nga kita moampo, angay nato kining itumong sa Diyos, dili kang Jesus o kang bisan kinsa. Tungod niining tin-awng pagtulon-an ni Jesus, dili ba makataronganon ang paghinapos nga ang atong mga pag-ampo angayng itumong sa Diyos pinaagi kang Jesu-Kristo ug dili kang bisan kinsang tigpataliwala o “mga santos”?

Ang pag-ampo maoy hinungdanon kaayong bahin sa atong pagsimba, ug ang pagsimba kang bisan kinsa gawas sa Diyos wala gayod mahiuyon sa Bibliya. (Juan 4:23, 24; Pinadayag 19:9, 10) Mao nay rason kon nganong angay natong itumong lamang sa Diyos ang atong mga pag-ampo.

ANGAY BA KITANG MAHADLOK SA PAGDUOL SA DIYOS?

Sa iyang Wali sa Bukid, gihatag ni Jesus ang pananglitan sa usa ka bata nga nangayog pagkaon sa iyang amahan. Hatagan ba sa amahan ang iyang anak ug bato imbes tinapay? O malala nga bitin imbes isda? (Mateo 7:9, 10) Ang usa ka mahigugmaong ginikanan dili gayod makaako sa paghimo niana!

Sama sa mahigugmaong amahan uban sa iyang anak, buot sa Diyos nga makigsulti ta kaniya

Hunahunaa ang susamang ilustrasyon gikan sa panglantaw sa usa ka ginikanan. Ibutang ta nga ang imong anak may gipangayo kanimo. Imong giampingan ang inyong relasyon, ug dali kaayo kang duolon. Bisan pa niana, tungod sa iyang walay-basehanang kahadlok sa imong reaksiyon, gihangyo niya ang laing tawo nga maoy mosulti sa iyang hangyo kanimo. Unsay imong bation? Komosta kon nabatasan na niya ang pagpakigsulti nimo pinaagi sa maong tawo ug nakita nimo nga pirme na gyod niya kining buhaton? Malipay ka ba? Siyempre dili! Gusto sa mahigugmaong mga ginikanan nga ang ilang mga anak direktang moduol nila ug mosulti kon unsay ilang pangayoon.

Sa pagpadapat sa iyang ilustrasyon bahin sa bata nga nangayog pagkaon, si Jesus miingon sa katawhan: “Busa, kon kamo, bisan tuod daotan, mahibalong mohatag ug maayong mga gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa ka labaw pa gayod nga ang inyong Amahan nga anaa sa mga langit mohatag ug maayong mga butang niadtong nagapangayo kaniya!” (Mateo 7:11) Sa walay duhaduha, ang usa ka ginikanan gusto gayong mohatag ug maayong mga butang sa iyang anak. Labaw pa gayod niana ang atong langitnong Amahan. Gusto gayod niyang madungog ug tubagon ang atong mga pag-ampo.

Buot sa Diyos nga direkta kitang moduol kaniya bisan pag nabug-atan kita sa atong mga kasaypanan. Wala siya magtudlog laing persona aron mamati sa atong mga pag-ampo. Ang Bibliya nag-awhag kanato: “Itugyan ang imong palas-anon kang Jehova, ug siya magasapnay kanimo.” (Salmo 55:22) Imbes magsalig sa pagpataliwala sa mga santos o ni bisan kinsa, angay natong ugmaron ang positibong panglantaw bahin kang Jehova nga Diyos.

Ang atong langitnong Amahan nahingawa kanato ingong mga indibiduwal. Siya buot motabang kanato sa atong mga problema ug nagdapit kanato sa pagduol kaniya. (Santiago 4:8) Pagkamakapalipay nga kita may kahigayonan sa pagduol sa atong Diyos ug Amahan, ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo”!—Salmo 65:2.