Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Hunyo 2013

 PAKIGSUOD SA DIYOS

Si Jehova “Dili Mapihigon”

Si Jehova “Dili Mapihigon”

Nabiktima ka na ba sa diskriminasyon? Nakasulay ka na ba nga gibalibaran sa usa ka hangyo, gihikawan sa usa ka serbisyo, o gitamay tungod sa kolor sa imong panit, rasa, o kahimtang sa katilingban? Kon mao, wala ka mag-inusara. Apan niay maayong balita: Ang maong pagpakaulaw, bisag komon na kaayo sa yuta, wala maglungtad sa langit. Ang Kristohanong apostol nga si Pedro may kombiksiyong miingon: “Ang Diyos dili mapihigon.”—Basaha ang Buhat 10:34, 35.

Gipamulong kana ni Pedro sa talagsaon kaayong kahimtang—diha sa balay sa usa ka Hentil nga si Cornelio. Si Pedro, nga usa ka Hudiyo, nabuhi sa panahon diin giisip sa mga Hudiyo ang mga Hentil ingong mahugaw ug busa dili angayng pakig-ubanan. Apan, nganong didto man si Pedro sa balay ni Cornelio? Tungod kay gihikay kana ni Jehova nga Diyos. Si Pedro nakadawat ug panan-awon gikan sa Diyos diin siya giingnan: “Hunong na sa pagtawag nga mahugaw sa mga butang nga gihinloan na sa Diyos.” Wala mahibalo si Pedro, nga usa ka adlaw una niana, si Cornelio nakadawat usab ug panan-awon, diin gisugo siya sa usa ka manulonda nga ipatawag si Pedro. (Buhat 10:1-15) Sa dihang naamgohan ni Pedro nga si Jehova ang nagmaniobra niini, wala siya magpanuko sa pagsulti.

“Tinong naila ko nga ang Diyos dili mapihigon,” miingon si Pedro. (Buhat 10:34) Ang Gregong pulong nga gihubad ug “mapihigon” sa literal nagkahulogag “tigtan-aw sa nawong.” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) Mahitungod niining terminoha, ang usa ka eskolar miingon: “Kini nagtumong sa usa ka huwes nga motan-aw sa nawong sa usa ka tawo ug mohukom, dili base sa mga merito sa kaso, kondili base sa kon gusto niya ang tawo o dili.” Ang Diyos dili mopalabi sa nawong sa usa tungod sa iyang rasa, nasyonalidad, kahimtang sa katilingban, o uban pang panggawas nga mga butang.

Hinunoa, si Jehova nagtan-aw kon unsay anaa sa kasingkasing. (1 Samuel 16:7; Proverbio 21:2) Si Pedro mipadayon: “Sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.” (Buhat 10:35) Ang pagkahadlok sa Diyos nagkahulogag pagtahod, pagpasidungog, ug pagsalig kaniya, nga maglikay sa bisan unsang butang nga dili makapahimuot kaniya. Ang pagbuhat sa pagkamatarong nalangkit sa atong pagkaandam mobuhat sa kon unsay matarong sa panan-aw sa Diyos. Si Jehova malipay sa usa ka tawo kansang kasingkasing natugob sa diyosnong kahadlok nga magtukmod kaniya sa pagbuhat kon unsay matarong.—Deuteronomio 10:12, 13.

Sa dihang si Jehova modungaw gikan sa langit, usa lang ka rasa ang iyang makita—ang tawhanong rasa

Kon nakasinati ka nag diskriminasyon o pagpihig, madasig ka gayod sa gipamulong ni Pedro bahin sa Diyos. Si Jehova nagkabig sa mga tawo sa tanang kanasoran ngadto sa matuod nga pagsimba. (Juan 6:44; Buhat 17:26, 27) Siya mamati ug mosanong sa pag-ampo sa iyang mga magsisimba bisan unsay ilang rasa, nasyonalidad, o kahimtang sa katilingban. (1 Hari 8:41-43) Makasalig ta nga sa dihang si Jehova modungaw gikan sa langit, usa lang ka rasa ang iyang makita—ang tawhanong rasa. Gusto ka bang mokat-og dugang bahin niining dili mapihigong Diyos?

Sugyot nga pagbasa sa Bibliya sa Hunyo

Juan 17-21Buhat 1-10