Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Mayo 2013

 PAKIGSUOD SA DIYOS

Nahingawa ba Gayod si Jehova Kanimo?

Nahingawa ba Gayod si Jehova Kanimo?

“Ang pagbati nga wala kay bili lagmit mao ang kinadak-ang babag nga akong gipaningkamotang mabuntog.” Mao nay giingon sa usa ka babayeng nalisdan pagtuo nga si Jehova may rason nga mahingawa niya. Mibati ka bag susama niana? Kon mao, mangutana ka tingali, ‘Nahingawa ba gayod si Jehova sa iyang mga magsisimba ingong indibiduwal?’ Ang tubag maoy oo! Makita nato ang pamatuod sa kahingawa ni Jehova sa gipamulong ni Jesus.—Basaha ang Juan 6:44.

Unsay giingon ni Jesus, kinsa labawng nahibalo sa personalidad ug kabubut-on ni Jehova? (Lucas 10:22) Si Jesus miingon: “Walay tawo nga makaari kanako gawas kon ang Amahan, kinsa nagpadala kanako, magkabig kaniya.” Busa, dili ta mahimong sumusunod ni Kristo—ug magsisimba sa atong langitnong Amahan, si Jehova—gawas kon si Jehova mismo magkabig nato. (2 Tesalonica 2:13) Kon atong masabtan ang gipasabot ni Jesus, nan atong makita diha sa iyang mga pulong ang lig-ong ebidensiya nga ang Diyos nahingawa nato.

Unsay gipasabot sa pamulong nga si Jehova magkabig kanato? Ang Gregong berbo nga gihubad ug “magkabig” gigamit usab sa pagtumong sa pagbitad sa pukot nga punog isda. (Juan 21:6, 11) Bitaron ba ta ni Jehova bisag supak sa atong kabubut-on, nga pugson ta sa pag-alagad niya? Dili. Si Jehova naghatag natog kagawasan sa pagpili, busa dili niya pugson pag-abli ang atong kasingkasing. (Deuteronomio 30:19, 20) Usa ka eskolar nagpahayag niana niining paagiha: “Walay kuptanan sa gawas ang pultahan sa kasingkasing. Kinahanglang sa sulod kini ablihan.” Si Jehova magsusi sa bilyonbilyong kasingkasing, nga mangitag mga indibiduwal nga nakiling kaniya. (1 Cronicas 28:9) Kon makakita siyag ingon niana, siya molihok sa makapatandog nga paagi. Sa unsang paagi?

Si Jehova malulotong magdani, o magbitad, sa kasingkasing sa indibiduwal nga “hustong nakiling.” (Buhat 13:48) Buhaton kini ni Jehova sa duha ka paagi—pinaagi sa mensahe sa maayong balita sa Bibliya, nga makaabot kanato ingong mga indibiduwal, ug pinaagi sa iyang balaang espiritu. Sa dihang makita ni Jehova ang kasingkasing nga masanongon sa kamatuoran sa Bibliya, gamiton niya ang iyang espiritu sa pagtabang sa maong indibiduwal sa pagsabot ug pagpadapat sa kamatuoran diha sa iyang kinabuhi. (1 Corinto 2:11, 12) Kon walay tabang sa Diyos, dili gayod kita mahimong tinuod nga sumusunod ni Jesus ug debotadong magsisimba ni Jehova.

“Walay kuptanan sa gawas ang pultahan sa kasingkasing. Kinahanglang sa sulod kini ablihan”

Nan, unsay gitudlo kanato sa mga pulong ni Jesus sa Juan 6:44 bahin kang Jehova nga Diyos? Si Jehova nagdani sa mga tawo kay may nakita siyang maayo sa ilang kasingkasing ug siya nahingawa nila ingong indibiduwal. Sa dihang nasabtan sa babayeng gihisgotan sa sinugdan kining makapadasig nga kamatuoran, siya nahupayan. Siya miingon: “Ang pagkahimong alagad ni Jehova mao ang kinadak-ang pribilehiyo nga mabatonan ni bisan kinsa. Ug kon si Jehova nagpili kanako nga mahimong iyang alagad, nan bililhon gyod ko niya.” Komosta sa imong bahin? Ang pagkahibalo ba nga si Jehova nahingawa sa iyang mga magsisimba ingong indibiduwal nagpalihok nimo sa pag-abli sa pultahan sa imong kasingkasing?

Sugyot nga pagbasa sa Bibliya sa Mayo

Lucas 22-24Juan 1-16