Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mosalig Ka ba sa Diyos?

Mosalig Ka ba sa Diyos?

HANDURAWANG may higala ka nga gidayeg nimo pag-ayo, apan mihimo siyag butang nga dili nimo masabtan. Gisaway sa uban ang iyang gihimo ug gihukman ang iyang mga motibo, ug sila miingon nga mapintas ang imong higala. Mouyon ba dayon ka, o maghulat kon unsay ikasulti sa imong higala bahin sa isyu? Kon wala siya diha aron ipatin-aw ang iyang gihimo, magpailob ka ba, ug dili dayon maghukom niya?

Sa dili pa nimo tubagon ang pangutana, tingali buot nimong magsusig dugang. Mahimong mangutana ka, ‘Nakaila ba gyod ko sa akong higala? Nganong nakadayeg man ko niya?’ Makataronganon kana. Dili ba mapadapat usab nato ang samang mga prinsipyo sa dili pa mohinapos nga mapintas ang Diyos?

Dili tingali nimo masabtan ang ubang gihimo sa Diyos, o naglibog ka sa mga panghitabo nga iyang gitugot. Duna tingaliy moingon nga mapintas ang Diyos ug mag-aghat nimo nga hukman ang Iyang motibo sama sa ilang gihimo. Hukman ba dayon nimo siya o magsusi ka pag dugang? Ang tubag magdepende kon unsa ka lalom ang imong pagkaila sa Diyos. Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Ingong higala, unsang maayong mga butang ang nahimo sa Diyos alang kanako?’

Kon daghan kag problema, makahunahuna ka tingali nga ang Diyos dili gyod tinuod nga higala. Apan palandonga usa. Ang Diyos ba naghatag nimog kalisdanan, o mga panalangin? Sa ato nang nahibaloan, si Satanas mao “ang magmamando niining kalibotana,” dili si Jehova. (Juan 12:31) Busa si Satanas ang hinungdan sa pag-antos ug inhustisya niining kalibotana. Ug dili ka ba mouyon nga ang atong pagkadili-hingpit ug ang wala-damhang mga panghitabo maoy hinungdan usab sa atong mga problema?

Ang Diyos ba naghatag nimog kalisdanan, o mga panalangin?

Busa ang Diyos dili maoy responsable sa kalisdanan. Tagda kon unsay giingon sa Bibliya: ang Diyos mao “ang Magbubuhat sa langit ug sa yuta”; ang iyang mga buhat naglakip sa atong lawas, nga ‘katingalahang pagkabuhat’; ug si Jehova mao “ang Diyos kang kansang kamot anaa ang imong gininhawa.” (Salmo 124:8; 139:14; Daniel 5:23) Unsay gipasabot niining tanan?

Kini nagpasabot nga utang nato sa Maglalalang ang atong gininhawa ug paglungtad. (Buhat 17:28) Kini nagpasabot nga ang gasa nga kinabuhi, ang katahom sa mga butang sa atong palibot, ang kalipayng bation tungod sa gugma ug panaghigalaay, ug ang mga sentido sama sa panilaw, panimati, pandungog, ug panimhot—kining tanan maoy gasa gikan sa Diyos. (Santiago 1:17) Dili ba ang maong mga panalangin naghimo kaniyang usa ka Higala nga takos sa atong pagtahod ug pagsalig?

Lagmit malisdan ka sa pagsalig sa Diyos. Tungod tingali kay wala pa kaayo ka makaila niya. Natural lang kana. Niining mugbong artikulo, dili nato mahisgotan ang tanang rason kon nganong ang uban nag-ingong mapintas ang Diyos. Apan angay gayong paningkamotan nga mas mailhan ang Diyos. * Kon buhaton nimo kana, seguradong mahibaloan nimo ang kamatuoran bahin sa Diyos. Mapintas ba siya? Dili gayod kay “ang Diyos gugma.”—1 Juan 4:8.

^ par. 8 Pananglitan, susiha kon nganong gitugotan sa Diyos ang pagkadaotan diha sa kapitulo 11 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.