Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mga Paghukom sa Diyos—Mapintason ba Gayod?

Mga Paghukom sa Diyos—Mapintason ba Gayod?

SA PAGTUBAG niini, atong hisgotan ang duha ka pananglitan sa paghukom sa Diyos diha sa Bibliya—ang Lunop sa adlaw ni Noe ug ang pagpuo sa mga Canaanhon.

ANG LUNOP SA ADLAW NI NOE

ANG GIINGON SA PIPILA: “Ang Diyos mapintas kay iyang gilaglag pinaagig lunop ang tanang tawo gawas kang Noe ug sa pamilya niini.”

ANG GIINGON SA BIBLIYA: Ang Diyos miingon: “Ako malipay, dili sa kamatayon sa tawong daotan, apan nga mobiya ang daotan gikan sa iyang dalan ug mabuhi.” (Ezequiel 33:11) Busa wala gayod malipay ang Diyos sa pagkalaglag sa mga daotan sa adlaw ni Noe. Nan, nganong gihimo man niya kadto?

Ang Bibliya nag-ingon nga dihang gipahamtang sa Diyos ang maong paghukom batok sa dili-diyosnong mga tawo, siya “naghatag ug sumbanan alang sa mga tawong dili-diyosnon labot sa mga butang nga moabot.” (2 Pedro 2:5, 6) Unsa nga sumbanan?

Una, gipakita sa Diyos nga bisag masakitan siya sa paglaglag sa mga daotan, nakita gayod niya ang mapintas nga mga tawo nga nagpahinabog pag-antos ug papanubagon niya sila. Sa ngadtongadto, iyang taposon ang tanang inhustisya ug pag-antos.

Ikaduha, gipakita sa Diyos nga siya mahigugmaong magpasidaan sa mga tawo una siya magpahamtang ug paghukom. Si Noe maoy magwawali sa pagkamatarong, apan ang kadaghanan wala manumbaling kaniya. Ang Bibliya nag-ingon: “Wala sila magtagad hangtod nga miabot ang baha ug gibanlas silang tanan.”—Mateo 24:39.

Gisunod ba gihapon sa Diyos ang maong sumbanan? Oo. Pananglitan, iyang gipasidan-an ang Israel nga iyang katawhan nga kon sundogon nila ang daotang binuhatan sa silingang mga nasod, tugotan niya ang ilang mga kaaway nga mosakop sa ilang yuta; molaglag sa ilang kaulohan, ang Jerusalem; ug mobihag kanila. Ang Israel mibuhat gayod ug daotan—nga naghalad pa gani sa ilang mga bata. Milihok ba si Jehova? Oo, apan balikbalik una siyang nagpadalag mga propeta sa pagpasidan-an sa iyang katawhan aron magbag-o sila sa dili pa ulahi ang tanan. Miingon pa gani siya: “Ang Soberanong Ginoong Jehova dili mobuhat sa usa ka butang gawas kon gikapadayag niya ang iyang kompidensiyal nga butang ngadto sa iyang mga alagad nga mga manalagna.”—Amos 3:7.

 KON SA UNSANG PAAGI KA NALANGKIT: Ang sumbanan nga atong makita sa nangaging mga paghukom ni Jehova maghatag kanatog paglaom. Kita makasalig nga sa umaabot hukman sa Diyos kadtong mapintasong nagpahinabog pag-antos. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang mga mamumuhat ug daotan pagaputlon . . . Apan ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.” (Salmo 37:9-11) Unsay imong hunahuna sa paghukom nga magpahigawas sa katawhan sa pag-antos? Mapintas ba, o maluluy-on?

ANG PAGPUO SA MGA CANAANHON

ANG GIINGON SA PIPILA: “Ang paglaglag sa mga Canaanhon maoy mapintas nga krimen-sa-gubat nga ikatandi sa modernong adlaw nga pagpuo sa rasa.”

ANG GIINGON SA BIBLIYA: ‘Ang tanang dalan sa Diyos hustisya. Siya maoy usa ka Diyos sa pagkamatinumanon, nga kaniya walay inhustisya.’ (Deuteronomio 32:4) Ang paghukom sa Diyos dili ikatandi sa gubat sa mga tawo. Ngano? Kay dili sama sa mga tawo, ang Diyos makabasa sa kasingkasing sa tawo.

Pananglitan, dihang ang Diyos naghukom sa siyudad sa Sodoma ug Gomora ug nagtakda sa paglaglag kanila, buot paneguroon sa matinumanong si Abraham nga may hustisya ang desisyon sa Diyos. Dili niya mahanduraw nga ang iyang makiangayong Diyos ‘magpapha sa mga matarong uban sa mga daotan.’ Mapailobon siyang gipasaligan sa Diyos nga kon dunay bisan napulo ka matarong nga tawo sa Sodoma, dili Niya laglagon ang siyudad tungod kanila. (Genesis 18:20-33) Dayag, ang Diyos nagasusi sa kasingkasing sa mga tawo ug nahibalo kon unsa sila ka daotan.—1 Cronicas 28:9.

Sa susama, nahibalo ang Diyos sa pagkadaotan sa mga Canaanhon ug haom lang nga siya nagsugo nga laglagon sila. Ang mga Canaanhon gibantog sa ilang mapintas nga mga buhat, nga naglakip sa pagsunog nga buhi sa ilang mga anak ingong halad. * (2 Hari 16:3) Ang mga Canaanhon nahibalo nga si Jehova nagsugo sa Israel nga sakopon ang Canaan. Kadtong nagpabilin ug nakiggubat tinuyong nakig-away dili lang sa mga Israelitas kondili kang Jehova usab, kinsa naghatag ug lig-ong ebidensiya nga siya nagauban sa iyang katawhan.

Dugang pa, ang Diyos nagpakitag kaluoy sa mga Canaanhon nga mibiya sa pagkadaotan ug midawat sa hataas nga moral nga sukdanan ni Jehova. Pananglitan, giluwas niya ang Canaanhong pampam nga si Rahab ug ang pamilya niini. Gawas pa, dihang ang mga molupyo sa Canaanhong siyudad sa Gabaon nagpakiluoy, sila ug ang ilang mga anak giluwas.—Josue 6:25; 9:3, 24-26.

KON SA UNSANG PAAGI KA NALANGKIT: Makakat-on tag hinungdanong leksiyon gikan sa paghukom sa mga Canaanhon. Nagkaduol na gayod kita sa gitagnang ‘adlaw sa paghukom ug kalaglagan sa mga tawong dili-diyosnon.’ (2 Pedro 3:7) Kon gihigugma nato si Jehova, makabenepisyo ta dihang wagtangon niya ang pag-antos pinaagi sa pagpapha niadtong nagsalikway sa iyang matarong nga pagmando.

Ang mga Canaanhon gibantog sa ilang pagkamapintason, ug sila tinuyong nakig-away sa Diyos ug sa iyang katawhan

Si Jehova mahigugmaong nagpahinumdom kanato nga ang desisyon nga himoon sa mga ginikanan makaapektar sa mga anak. Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Kinahanglan nga pilion mo ang kinabuhi aron ikaw magpadayong buhi, ikaw ug ang imong kaliwat, pinaagi sa paghigugma kang Jehova nga imong Diyos, pinaagi sa pagpamati sa iyang tingog ug sa pag-unong kaniya.” (Deuteronomio 30:19, 20) Kana bang mga pulonga naggikan sa mapintas nga Diyos o sa Diyos nga nahigugma sa katawhan ug nagtinguha nga makahimo silag hustong desisyon?

^ par. 15 Ang mga arkeologo nakakalot ug ebidensiya nga ang pagsimba sa mga Canaanhon naglakip sa paghalad ug mga bata.