Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Si Jesus—Yawi sa Makahuloganong Kinabuhi

Si Jesus—Yawi sa Makahuloganong Kinabuhi

MAKAHULOGANON ba gayod ang kinabuhi ni Jesus? Dayag nga nagdako siyang kabos, ug sa tibuok niyang kinabuhi diyutay lang siyag materyal nga mga butang. Gani, siya “walay dapit nga kapahilunaan sa iyang ulo.” (Lucas 9:57, 58) Gawas pa, siya gidumtan, gipasipalahan, ug sa kataposan gipatay sa iyang mga kaaway.

Mangatarongan ka tingali, ‘Dili kana maoy akong gihunahuna nga makahuloganong kinabuhi!’ Apan may lain pang bahin sa kinabuhi ni Jesus nga angay natong tagdon. Atong susihon ang upat niana.

1. SI JESUS MAY KATUYOAN SA KINABUHI—ANG PAGBUHAT SA KABUBUT-ON SA DIYOS.

“Ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubut-on niya nga nagpadala kanako.”—Juan 4:34.

Pinaagi sa pulong ug buhat, si Jesus naningkamot sa pagtuman sa kabubut-on sa iyang langitnong Amahan, si Jehova. * Si Jesus nalipay pag-ayo sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Sa pagkatinuod, iya kanang gipakasama sa pagkaon, ingon sa gipakita sa teksto nga gikutlo. Tagda ang kahimtang sa dihang iyang gihisgotan ang maong pagtandi.

Tingpaniudto na sa dihang gisulti ni Jesus kanang mga pulonga. (Juan 4:6) Tibuok buntag siyang nagbaktas sa kabungtoran sa Samaria, busa seguradong gigutom na siya. Gani, giagda siya sa iyang mga tinun-an: “Rabbi, kaon.” (Juan 4:31) Sa iyang tubag, gipakita ni Jesus nga siya mibatig kabaskog ug kalig-on tungod sa pagbuhat niya sa buluhaton sa Diyos. Dili ba nagpakita kana nga makahuloganon ang iyang kinabuhi?

2. SI JESUS MAY DAKONG GUGMA SA IYANG AMAHAN.

“Gihigugma ko ang Amahan.”—Juan 14:31.

Si Jesus suod kaayo sa iyang Amahan sa langit. Ang iyang dakong gugma sa Diyos nagtukmod niya sa pagpaila sa ngalan, katuyoan, ug mga hiyas sa iyang Amahan. Sa pulong, buhat, ug tinamdan, bug-os nga gibanaag ni Jesus ang iyang Amahan—sa pagkaagi nga atong makita kang Jesus ang personalidad sa iyang Amahan. Busa, sa dihang si Felipe mihangyo kang Jesus: “Ipakita kanamo ang Amahan,” si Jesus mitubag: “Siya nga nakakita kanako nakakita usab sa Amahan.”—Juan 14:8, 9.

Gihigugma pag-ayo ni Jesus ang iyang Amahan nga andam siyang motuman kaniya bisan hangtod sa kamatayon. (Filipos 2:7, 8; 1 Juan 5:3) Tungod sa iyang dakong gugma sa Diyos, nahimong makahuloganon ang kinabuhi ni Jesus.

 3. SI JESUS NAHIGUGMA SA KATAWHAN.

“Walay usa nga may gugmang labaw pa kay niini, nga ang usa magtugyan sa iyang kalag alang sa iyang mga higala.”—Juan 15:13.

Kay dili man ta hingpit, alaot gyod unta ang atong kaugmaon. Ang Bibliya nagpatin-aw: “Ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo [si Adan] ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man.” (Roma 5:12) Kon sa ato rang kaugalingon, dili gyod ta makalingkawas sa epekto sa sala, nga mao ang kamatayon.—Roma 6:23.

Ikalipayng si Jehova mahigugmaong nagtaganag solusyon sa kahimtang sa katawhan. Iyang gitugot nga ang iyang hingpit ug walay-sala nga Anak, si Jesus, mag-antos ug mamatay aron sa pagtagana sa lukat nga gikinahanglan sa pagluwas sa katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon. Kay natukmod sa iyang gugma sa Amahan ug sa katawhan, si Jesus kinabubut-ong naghalad sa iyang hingpit nga kinabuhi alang kanato. (Roma 5:6-8) Ang maong dili-mahakogong gugma naghatag ug kahulogan sa iyang kinabuhi. *

4. SI JESUS NAHIBALO NGA SIYA GIHIGUGMA UG GIUYONAN SA IYANG AMAHAN.

“Kini mao ang akong Anak, ang hinigugma, nga akong giuyonan.”—Mateo 3:17.

Gisulti kana ni Jehova sa dihang gibawtismohan si Jesus. Busa, gipadayag ni Jehova ang iyang gugma ug pag-uyon sa iyang Anak, si Jesus. Dili ikatingala nga si Jesus nakaingon gayod: “Gihigugma ako sa Amahan”! (Juan 10:17) Kay nahibalong siya gihigugma ug giuyonan sa iyang Amahan, si Jesus nakabatog kaisog sa paglahutay sa pagsupak ug pagbiaybiay. Nakatabang pa gani kini kaniya sa pag-atubang sa kamatayon. (Juan 10:18) Sa walay duhaduha, ang pagkahibalo ni Jesus nga siya gihigugma ug giuyonan sa iyang Amahan, nakahatag ug dugang kahulogan sa iyang kinabuhi.

Tinong makahuloganon ang kinabuhi ni Jesus. Dayag nga daghan tag makat-onan kaniya kon sa unsang paagi makabatog makahuloganong kinabuhi. Ang sunod nga artikulo maghisgot sa pipila ka tambag nga gihatag ni Jesus sa iyang mga tinun-an kon unsaon pagkinabuhi.

^ par. 6 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.

^ par. 15 Aron makakat-og dugang bahin sa bili sa halad lukat ni Jesus, tan-awa ang kapitulo 5 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.