• NATAWO: 1960
  • NASOD: FINLAND
  • KANIADTO: MUSIKERO SA HEAVY-METAL

KAAGI:

Nagdako ko sa kabos nga dapit sa dunggoanang siyudad sa Turku. Kaniadto ang akong amahan kampeyon sa boksing, ug kami sa akong manghod nga lalaki mag-apil-apil pod ug boksing. Sa eskuylahan, pirme kong makakitag sinumbagay. Sa tin-edyer pa ko, miapil ko sa usa ka iladong gang, ug tungod niana nalangkit ko sa mga rambol. Giganahan sab kog heavy-metal nga musika ug nangandoy kong mahimong sikat nga rakista.

Mipalit kog pipila ka drum, nagpormag banda, ug sa wala madugay nahimo kong lead singer sa banda. Ganahan kong mag-wild sa entablado. Kay ang among banda agresibo ug bagis tan-awon, anam-anam ming misikat. Misugod na mig tugtog atubangan sa daghang tawo, ug nakahimo mig pipila ka rekording, nga ang kinaulahian niana nakaanig maayong komento gikan sa mga kritiko. Sa ulahing bahin sa katuigan sa 1980, miadto mi sa United States aron mas mailhan ang among banda. Mitugtog mi sa New York ug sa Los Angeles ug nakabaton mig mga kontak sa industriya sa musika una mipauli sa Finland.

Bisag malipayon ko sa among banda, nangandoy kog mas makahuloganong kinabuhi. Nawad-an kog gana sa grabeng kompetisyon diha sa industriya sa musika ug napul-an ko sa akong haw-ang nga pagkinabuhi. Gibati nako nga daotan kong pagkatawo, ug nahadlok kong maimpiyerno. Misulay kog basa sa lainlaing relihiyoso nga basahon, ug sinsero sab kong nag-ampo alang sa tabang sa Diyos, bisan pag mibati kong dili takos.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Aron masuportahan ang kaugalingon, mitrabaho ko sa post office. Usa ka adlaw niana, akong nahibaloan nga usa sa akong kauban sa trabaho maoy Saksi ni Jehova. Gipaulanan nako siyag pangutana. Ang iyang lohikal ug Kasulatanhong mga tubag nakapainteres nako, busa misugot ko nga magtuon sa Bibliya uban niya. Human sa pipila ka semana nakong pagtuon, ang akong banda gitanyagag makapadaning kontrata sa rekording nga may posibilidad nga ma-release ang album sa United States. Mao na gyod ni ang akong gihulat.

 Akong giingnan ang Saksi nga nagtuon nako nga gusto gyod kong makahimog usa pa ka album ug human niana, ako nang ipadapat ang mga prinsipyo sa Bibliya. Wala siya mokomento; igo lang niyang gipabasa nako ang giingon ni Jesus sa Mateo 6:24. Kini nag-ingon: “Walay usa nga mahimong ulipon sa duha ka agalon.” Nakurat ko sa dihang akong nasabtan ang mga pulong ni Jesus. Apan human sa pipila ka adlaw, ang nagtuon na sab nako sa Bibliya ang nakurat! Ako siyang giingnan nga kay gusto na nakong sundon si Jesus, mibiya ko sa banda!

Ang Bibliya samag salamin nga nagpadayag sa akong mga sayop. (Santiago 1:22-25) Akong nakita nga bagis kaayo ko: hambogiro, ambisyoso, himalikas, hinigarilyo, palahubog, ug pirmeng makig-away. Sa dihang akong naamgohan nga ang akong pagkinabuhi supak sa mga prinsipyo sa Bibliya, nahigawad ko sa akong kaugalingon. Apan, andam kong magbag-o.—Efeso 4:22-24.

“Ang atong langitnong Amahan maluluy-on, ug buot mopasaylo niadtong naghinulsol sa ilang mga sala”

Ilabina sa sinugdan, gibati nako nga morag dili na ko mapasaylo sa akong mga sala. Apan gitabangan ko sa Saksi nga nagtuon nako. Iyang gipakita ang giingon sa Isaias 1:18: “Bisan tuod ang inyong mga sala sanag-pula, kini papution sama sa niyebe.” Kini ug ang ubang teksto sa Bibliya nakapakombinsir nako nga ang atong langitnong Amahan maluluy-on ug buot mopasaylo niadtong naghinulsol sa ilang mga sala.

Sa dihang akong nailhan ug napabilhan si Jehova ingong Persona, nakadesidir ko nga ipahinungod kaniya ang akong kinabuhi. (Salmo 40:8) Nabawtismohan ko sa 1992 sa usa ka internasyonal nga kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova sa St. Petersburg, Russia.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Nakabaton kog daghang maayong higala taliwala sa mga magsisimba ni Jehova. Matag karon ug unya, magtapoktapok mi aron motugtog ug desenteng musika ug pahimuslan kini nga gasa gikan sa Diyos. (Santiago 1:17) Usa ka linaing panalangin ang akong kaminyoon kang Kristina, ang akong minahal nga asawa. Akong masugid kaniya ang daghang butang—ang akong kalipay, mga hagit sa kinabuhi, ug ang akong kinasulorang pagbati.

Kon wala pa ko ma-Saksi, tingali patay na ko karon. Kaniadto, pirme kong masugamak sa problema. Karon duna nay tinuod nga katuyoan ang akong kinabuhi, ug gibati nako nga okey na ang tanan.