Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Marso 2013

 MGA MAGBABASA NANGUTANA . . .

Gisaaran ba ni Jesus ug Kinabuhi sa Langit ang Mamumuhat ug Daotan?

Gisaaran ba ni Jesus ug Kinabuhi sa Langit ang Mamumuhat ug Daotan?

Mitungha ni nga pangutana kay gisaaran ni Jesus ang kriminal nga gilansang tapad niya ug kinabuhi sa Paraiso. Si Jesus miingon: “Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo karong adlawa, Ikaw makauban nako sa Paraiso.” (Lucas 23:43) Matikdi nga wala isulti ni Jesus kon asa kana nga Paraiso. Nan, gipasabot ba ni Jesus nga ang mamumuhat ug daotan mahiuban kaniya sa langit?

Una, atong tan-awon kon nakab-ot ba sa mamumuhat ug daotan ang mga kuwalipikasyon alang sa langitnong kinabuhi. Ang mga tawo nga may langitnong paglaom nabawtismohan sa tubig ug sa balaang espiritu ug busa nahimong inanak-sa-espiritu nga mga tinun-an ni Jesus. (Juan 3:3, 5) Ang laing kinahanglanon mao nga sila nagsunod sa moral nga mga sukdanan sa Diyos ug nagpasundayag sa mga hiyas sama sa pagkamatinud-anon, integridad, ug kaluoy. (1 Corinto 6:9-11) Kinahanglang magmaunongon usab sila sa Diyos ug kang Kristo hangtod sa kataposan sa ilang yutan-ong kinabuhi. (Lucas 22:28-30; 2 Timoteo 2:12) Pinaagi lamang sa pagkab-ot sa maong mga kinahanglanon nga sila mahimong takos sa pagkabanhaw ug sa pag-abaga sa responsabilidad didto sa langit, nga mao, ang pag-alagad ingong mga saserdote ug pagmando ingong mga hari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig.—Pinadayag 20:6.

Sa kasukwahi, ang mamumuhat ug daotan nga tapad ni Jesus nagkinabuhing kriminal ug namatayng kriminal. (Lucas 23:32, 39-41) Tinuod, matinahoron siyang miingon kang Jesus: “Hinumdomi ako sa dihang moabot ka na sa imong gingharian.” (Lucas 23:42) Bisan pa niana, wala siya mahimong bawtismado, inanak-sa-espiritu nga tinun-an ni Jesus, ni makapamatuod nga siya matarong ug matinumanon sa buhi pa siya. Makataronganon kahang saaran siya ni Jesus nga maghari sa langit uban sa iyang mga sumusunod kinsa nagmatinumanon hangtod sa kataposan?—Roma 2:6, 7.

Sa pag-ilustrar: Kon ang usa ka tawo mangayog pasaylo sa pagkawat niya sa imong kuwarta, tingali makadesisyon ka nga dili na lang mokiha. Apan, saligan ba nimo siya sa pagdumala sa imong negosyo o sa pag-atiman sa imong pamilya? Aw, ihatag nimo ang maong mga responsabilidad ngadto lamang sa imong gisaligan pag-ayo. Sa susama, kadtong hatagag paglaom nga mabuhi sa langit kinahanglang mapamatud-an nga sila kasaligan ug nga ilang ipatuman ang matarong nga mga sukdanan sa Diyos sa dihang magmando na sila ibabaw sa katawhan. (Pinadayag 2:10) Ang mamumuhat ug daotan, bisan tingalig sinsero sa iyang hangyo, wala makapamatuod nga kasaligan siya sa maong responsabilidad.

Apan, wala ba diay sultihi ni Jesus ang mamumuhat ug daotan nga niana mismong adlawa makauban niya kini sa langit? Wala, kay si Jesus gani wala man moadto sa langit nianang adlawa. Hinunoa, siya diha “sa kasingkasing sa yuta”—sa lubnganan—sulod sa tulo ka adlaw. (Mateo 12:40; Marcos 10:34) Bisan human sa iyang pagkabanhaw, nagpabilin siya dinhi sa yuta sulod sa 40 ka adlaw una siya misaka sa langit. (Buhat 1:3, 9) Busa, imposible nga ang mamumuhat ug daotan nakauban ni Jesus sa langit nianang adlawa.

Nan, unsa nga Paraiso ang gisaad ni Jesus sa mamumuhat ug daotan? Inigkabanhaw niya, siya mabuhi sa yutan-ong Paraiso nga mandoan ni Jesus. (Buhat 24:15; Pinadayag 21:3, 4) Aron makakat-og dugang bahin sa maong Paraiso ug sa mga kinahanglanon sa Diyos, pakigsulti sa mga Saksi ni Jehova.