Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ang Pagkabanhaw ni Jesus Nagkahulogag Kinabuhi!

Ang Pagkabanhaw ni Jesus Nagkahulogag Kinabuhi!

ANG pagkabanhaw ni Jesus dili kay usa lang ka talagsaong panghitabo sa karaang panahon nga walay kahulogan kanato karon. Gipasiugda ni apostol Pablo ang kahinungdanon niini sa dihang siya misulat: “Si Kristo gibangon na gikan sa mga patay, ang unang bunga kanilang nangatulog sa kamatayon. Sanglit ang kamatayon pinaagi man sa usa ka tawo, ang pagkabanhaw sa mga patay pinaagi usab sa usa ka tawo. Kay ingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, sa ingon usab diha kang Kristo ang tanan pagabuhion.”—1 Corinto 15:20-22.

Si Jesus gibanhaw sa Nisan 16, 33 C.E., ang adlaw sa tuig nga ang mga Hudiyo maghalad sa mga unang bunga sa unang abot sa mga lugas atubangan ni Jehova nga Diyos sa sangtuwaryo sa Jerusalem. Sa pagtawag kang Jesus nga unang bunga, gipakita ni Pablo nga may uban pang pagabanhawon.

Ang sunod nga gipamulong ni Pablo nagpatin-aw kon unsay nahimong posible tungod sa pagkabanhaw ni Jesus. “Sanglit ang kamatayon pinaagi man sa usa ka tawo,” matod ni Pablo, “ang pagkabanhaw sa mga patay pinaagi usab sa usa ka tawo.” Tungod sa sala ug pagkadili-hingpit nga napanunod nato kang Adan, kitang tanan mamatay. Apan, pinaagi sa paghalad sa iyang kinabuhi ingong lukat, gipaposible ni Jesus nga ang mga tawo mabanhaw ug sa ingon makalingkawas sa epekto sa sala ug kamatayon. Agig sumaryo, si Pablo misulat sa Roma 6:23: “Ang suhol nga ginabayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa nga ginahatag sa Diyos mao ang kinabuhing walay kataposan pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.”

Gipatin-aw mismo ni Jesus ang kahulogan alang kanato sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Siya miingon bahin sa iyang kaugalingon: “Kinahanglang igaisa ang Anak sa tawo, aron ang tanan nga nagtuo kaniya makabaton ug kinabuhing walay kataposan. Kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”—Juan 3:14-16.

Tiaw mo na—kinabuhing dayon nga walay kasakit, pag-antos, o kagul-anan! (Pinadayag 21:3, 4) Pagkamakapalipay nga palaaboton! Matod pa sa usa ka eskolar: “Ang lubnganan magpahinumdom kanato sa pagkamubo sa kinabuhi, apan ang pagkabanhaw magpasalig kanato nga dili dumalayon ang kamatayon.” Oo, ang pagkabanhaw ni Jesus nagkahulogag kinabuhi!