Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Enero 2013

 PAKIGSUOD SA DIYOS

‘Gipadayag Mo Kini sa mga Bata’

‘Gipadayag Mo Kini sa mga Bata’

Gusto ka bang mahibalo sa kamatuoran bahin sa Diyos—kon kinsa siya, unsay iyang gihigugma ug gidumtan, ug kon unsay iyang kabubut-on? Sa iyang Pulong, ang Bibliya, gipadayag ni Jehova ang tanang kamatuoran bahin kaniya. Apan dili tanang mobasa sa Bibliya ang makasabot niana nga kamatuoran. Ngano? Kay ang pagkasabot niana maoy usa ka pribilehiyo; dili tanan ang makabaton niana. Atong tan-awon kon unsay giingon ni Jesus bahin niini.Basaha ang Mateo 11:25.

Ang maong bersikulo nagsugod niining mga pulonga: “Nianang panahona si Jesus miingon agig pagsanong.” Busa, ang sunod nga isulti ni Jesus lagmit maoy reaksiyon sa bag-o pang nahitabo. Iyang gisaway ang dili masanongong mga tawo sa tulo ka siyudad sa Galilea diin nagbuhat siyag mga milagro. (Mateo 11:20-24) Tingali makapangutana ka, ‘Nganong wala man mosanong ang mga tawo sa pagtudlo ni Jesus nga nakakita man unta sila sa iyang milagrosong mga buhat?’ Tungod kana sa ilang dili-madinawatong kasingkasing.—Mateo 13:10-15.

Nahibalo si Jesus nga aron masabtan ang kamatuoran sa Bibliya, kinahanglan nato ang duha ka butang: Ang tabang sa Diyos ug ang hustong tinamdan sa kasingkasing. Si Jesus miingon: “Ako sa dayag nagadayeg kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, tungod kay gitago mo kining mga butanga gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon ug gipadayag kini ngadto sa mga bata.” Nakita ba nimo kon nganong ang pagkasabot sa kamatuoran sa Bibliya giisip nga pribilehiyo? Si Jehova may katungod sa pagpili kon kang kinsa niya ipadayag ang kamatuoran, kay siya ang “Ginoo sa langit ug sa yuta.” Apan ang Diyos dili mapihigon labot niini. Unsay iyang basehanan sa pagbutyag o sa pagtago sa kamatuoran ngadto sa uban?

Giuyonan ni Jehova ang mapaubsanon, dili ang mapahitas-on. (Santiago 4:6) Iyang itago ang kamatuoran gikan sa “mga maalamon ug sa mga makinaadmanon” sa kalibotan, kinsa mibating wala na nila kinahanglana ang tabang sa Diyos tungod sa garbo ug pagsalig sa kaugalingon. (1 Corinto 1:19-21) Apan iyang ipadayag ang kamatuoran ngadto sa mga “bata”—kadtong sinserong mohangyo kaniya, nga nagmapainubsanon sama sa usa ka bata. (Mateo 18:1-4; 1 Corinto 1:26-28) Ang Anak sa Diyos, si Jesus, nakasinati ug ingon niana nga mga tinamdan. Daghang mapahitas-on, edukadong mga lider sa relihiyon ang wala makasabot sa mensahe ni Jesus, apan nasabtan kana sa mapainubsanong mga mangingisda. (Mateo 4:18-22; 23:1-5; Buhat 4:13) Sa samang higayon, may pipila ka adunahan ug edukado nga nagpakitag tinuod nga pagkamapainubsanon nga nahimong sumusunod ni Jesus.—Lucas 19:1, 2, 8; Buhat 22:1-3.

Balikan nato ang pangutana sa sinugdan: Gusto ka bang mahibalo sa kamatuoran bahin sa Diyos? Kon mao, malipay ka tingali sa pagkahibalo nga wala uyoni sa Diyos kadtong nag-isip sa ilang kaugalingon nga maalamon sa kalibotan. Sa kasukwahi, iyang giuyonan kadtong gitamay sa mga maalamon sa kalibotan. Kon imong tun-an ang Bibliya uban sa hustong tinamdan sa hunahuna ug kasingkasing, mahilakip ka niadtong hatagan ni Jehova ug bililhong gasa—ang pagkasabot sa kamatuoran bahin kaniya. Kini maghatag ug dugang kalipay sa imong kinabuhi karon ug motultol ngadto sa “tinuod nga kinabuhi”—ang kinabuhing walay kataposan diha sa bag-ong kalibotan nga gisaad sa Diyos nga hapit nang moabot. *1 Timoteo 6:12, 19; 2 Pedro 3:13.

Sugyot nga pagbasa sa Bibliya sa Enero

Mateo 1-21

^ par. 7 Ang mga Saksi ni Jehova malipay nga motabang nimo sa pagkat-on sa kamatuoran bahin sa Diyos ug sa iyang mga katuyoan. Sila nagtanyag ug libreng pagtuon sa Bibliya, gamit ang librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?