Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Enero 2013

 PANGUNANG TEMA: ANGAY KA BANG MAHADLOK SA KATAPOSAN SA KALIBOTAN?

Ang Kataposan sa Kalibotan—Kahadlok, Kahinam, ug Kahigawad?

Ang Kataposan sa Kalibotan—Kahadlok, Kahinam, ug Kahigawad?

Unsay imong gibati bahin sa Disyembre 21, 2012, ang petsa sa kalendaryo sa Maya nga gituohan sa daghan nga may mahitabong kausaban sa tibuok kalibotan? Tingali ikaw mahupayan, mahigawad, o mawad-ag interes, depende sa kon unsay imong gidahom niana. Usa na ba usab kini ka sayop nga prediksiyon bahin sa kataposan sa kalibotan?

Komosta ang “kataposan sa kalibotan” nga gihubit sa Bibliya? (Mateo 24:3, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Ang pipila nagtuo nga ang yuta maugdaw. Ang uban nahinam kon unsay mahitabo sa kataposan sa kalibotan. Daghan usab ang gilaay nag hinulat niana. Apan may basehanan ba ang ilang reaksiyon o gibase lang sa sugilambong?

Matingala ka tingali sa pagkasayod kon unsa gyoy giingon sa Bibliya bahin sa kataposan sa kalibotan. Ang Bibliya wala lang maghatag ug katarongan sa pagpangandoy sa kataposan apan naghisgot usab kini sa kahigawad nga posibleng bation kon kini daw malangan. Kami nag-awhag kanimo sa pagsusi sa tubag sa Bibliya sa komon nga mga pangutana bahin sa kataposan sa kalibotan.

 Maugdaw ba ang yuta?

TUBAG SA BIBLIYA: “Gitukod [sa Diyos] ang yuta ibabaw sa pihong mga dapit niini; kini dili matarog hangtod sa panahong walay tino, o hangtod sa kahangtoran.”SALMO 104:5.

Ang yuta dili malaglag, pinaagi man sa kalayo o sa laing paagi. Hinunoa, ang Bibliya nagtudlo nga kining planetaha maoy puy-anan sa tawo hangtod sa hangtod. Ang Salmo 37:29 nag-ingon: “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”—Salmo 115:16; Isaias 45:18.

Human lalanga sa Diyos ang yuta, siya miingon nga kini “maayo kaayo,” ug hangtod karon mao kanay iyang pagbati. (Genesis 1:31) Imbes laglagon kini, siya misaad nga iyang ‘laglagon ang mga nagalaglag sa yuta’ ug panalipdan kini batok sa permanenteng kadaot.—Pinadayag 11:18.

Apan, matingala ka tingali sa giingon sa 2 Pedro 3:7: “Ang mga langit ug ang yuta nga naglungtad karon gitagana alang sa kalayo.” Wala ba kini magpakita nga ang yuta maugdaw? Sa pagkatinuod, ang Bibliya naggamit usahay sa mga terminong “mga langit,” “yuta,” ug “kalayo” sa simbolikong paagi. Pananglitan, ang Genesis 11:1 nag-ingon: “Ang tibuok yuta nagpadayon nga may usa ka pinulongan.” Ang “yuta” dinhi nagtumong sa katawhan.

Ang konteksto sa 2 Pedro 3:7 nagpakita nga ang mga langit, yuta, ug kalayo nga gihisgotan dinhi maoy simbolikal usab. Ang bersikulo 5 ug 6 naghisgot sa Lunop sa adlaw ni Noe. Niadtong panahona, gilaglag ang karaang kalibotan, apan ang atong planeta wala mahanaw. Hinunoa, ang Lunop naglaglag sa daotang mga tawo, o “yuta.” Gilaglag usab niini ang usa ka matang sa “mga langit”—ang mga tawo nga nagmando sa katawhan niadto. (Genesis 6:11) Sa susama, ang samag kalayong kalaglagan nga gitagna sa 2 Pedro 3:7 nagtumong sa permanenteng kalaglagan sa daotang katawhan ug sa mga gobyerno niini.

Unsay mahitabo sa kataposan sa kalibotan?

TUBAG SA BIBLIYA: “Ang kalibotan nagakahanaw ingon man ang tinguha niini, apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangtoran.”1 JUAN 2:17.

“Ang kalibotan” nga mahanaw wala magtumong sa yuta, kondili sa tanang tawo sa kalibotan nga nagkinabuhi supak sa kabubut-on sa Diyos. Sama nga ang doktor magtangtang tingali sa tumor sa pasyente sa pagluwas niini, tangtangon usab sa Diyos ang mga daotan aron ang maayong mga tawo bug-os nga magmalipayon sa yuta.  (Salmo 37:9) Niana nga diwa, ang “kataposan sa kalibotan” makapahinam.

Ang maong positibong panglantaw bahin sa “kataposan sa kalibotan” masabtan diha sa mga bersiyon sa Bibliya nga naghubad niini nga ekspresyon ingong “kataposan sa sistema sa mga butang” o “kataposan sa kapanahonan.” (Mateo 24:3; Ang Biblia Bag-ong Hubad nga Binisaya) Sanglit ang katawhan ug ang yuta parehong magpabilin, dili ba makataronganon lang nga dunay moabot nga usa ka bag-ong kapanahonan o bag-ong sistema sa mga butang? Ang tubag sa Bibliya maoy oo, kay kini naghisgot bahin sa “umaabot nga sistema sa mga butang.”—Lucas 18:30.

Kanang panahona gitawag ni Jesus ug “pagbag-o sa tanang butang.” Niana nga panahon, iyang ipasig-uli ang kahimtang sa katawhan sumala sa orihinal nga katuyoan sa Diyos. (Mateo 19:28, NIV) Ato unyang matagamtam ang mosunod:

Kon atong buhaton ang “kabubut-on sa Diyos,” ang iyang gipangayo kanato, dili ta angayng mahadlok sa kataposan sa kalibotan. Hinunoa, mahinam kita niana.

Duol na ba gayod ang kataposan sa kalibotan?

TUBAG SA BIBLIYA: “Sa dihang makita ninyo nga nagakahitabo kining mga butanga, hibaloi nga ang gingharian sa Diyos haduol na.”LUCAS 21:31.

Sa librong The Last Days Are Here Again, si Propesor Richard Kyle misulat nga “ang kalit nga kausaban ug kagubot sa katilingban nahimong basehanan sa mga prediksiyon bahin sa kataposan sa kalibotan.” Tinuod kana ilabina kon ang kausaban ug kagubot daw lisod ipatin-aw.

Apan, ang mga propeta sa Bibliya nga naghisgot bahin sa kataposan wala magsaysay sa daotang mga panghitabo sa ilang panahon. Hinunoa, sila giinspirar sa Diyos sa paghubit sa mga kahimtang nga magpaila nga haduol na ang kataposan sa kalibotan. Tagda ang pipila sa maong mga tagna ug palandonga kon nangatuman ba kana sa atong panahon.

Sama sa giingon ni Jesus, kon makita na nato “kining tanang butanga,” duol na ang kataposan sa kalibotan. (Mateo 24:33) Ang mga Saksi ni Jehova kombinsido gayod sa maong mga ilhanan, ug ilang gipaambit sa uban ang ilang pagtuo pinaagi sa pagsangyaw sa 236 ka kayutaan.

Tungod ba sa sayop nga mga panahom bahin sa kataposan dili na kini moabot?

TUBAG SA BIBLIYA: “Sa dihang sila magaingon: ‘Kalinaw ug kasegurohan!’ unya ang kalit nga kalaglagan modangat dihadiha kanila sama sa pag-ul-ol sa kasakit sa usa ka babayeng mabdos; ug dili gayod sila makaikyas.”1 TESALONICA 5:3.

Gipakasama sa Bibliya ang pagkalaglag sa kalibotan ngadto sa inahan nga nagbati. Ang kasakit nga iyang bation dili kalikayan ug kalit lang moabot. Ang panahon nga motultol sa kataposan gipakasama usab sa pagmabdos, kay ang usa nga talianak masayod nga hapit na siyang manganak. Tingali mabanabana sa iyang doktor kon kanus-a siya manganak; pero, bisag malangan pa kana, segurado gihapong manganak siya. Sa susama, ang sayop nga mga panahom bahin sa kataposan, dili makapausab sa tin-awng ilhanan nga kita nagkinabuhi na sa “kataposang mga adlaw.”—2 Timoteo 3:1.

‘Kon dayag kaayo ang ilhanan nga duol na ang kataposan,’ tingali makapangutana ka, ‘nganong wala kini makita sa uban?’ Gipakita sa Bibliya nga kon duol na ang kataposan, daghan ang magbalewala sa ilhanan. Imbes ilhon ang dagkong kausaban sa kataposang mga adlaw, sila mabiaybiayong moingon: “Sukad sa adlaw nga ang atong mga katigulangan nangatulog sa kamatayon, ang tanang butang nagpadayon nga mao ra gayod sukad sa sinugdan sa kalalangan.”  (2 Pedro 3:3, 4) Sa laing pagkasulti, dayag ang ilhanan sa kataposang mga adlaw, apan daghan ang magbalewala niana.—Mateo 24:38, 39.

Kining artikuloha naghisgot sa pipila lang ka Kasulatanhong pamatuod nga ang kataposan haduol na. * Gusto ka bang makakat-on ug dugang? Kon mao, kontaka ang mga Saksi ni Jehova alang sa libreng pagtuon sa Bibliya. Mahimong himoon kana sa inyong balay, sa dapit nga kombenyente nimo, o sa telepono. Ang gikinahanglan lang mao ang imong panahon, apan ang benepisyo nga imong madawat dili gayod kabayran.

^ par. 39 Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 9, “Nagkinabuhi na ba Kita sa ‘Kataposang mga Adlaw’?,” sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

Pagkat-og Dugang

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Nagkinabuhi na ba Kita sa “Kataposang mga Adlaw”?

Tagda kon nganong ang binuhatan ug tinamdan sa mga tawo nagpamatuod nga kita nagkinabuhi na karon sa “kataposang mga adlaw” nga gitagna sa Bibliya.

PROGRAMA SA PAGTUON SA BIBLIYA

Sa Unsang Paagi Ginahimo ang Bible Study?

Sa tibuok kalibotan, ang mga Saksi ni Jehova nailhan sa ilang pagtanyag ug libreng pagtuon sa Bibliya. Tan-awa kon sa unsang paagi nila kini ginahimo.