“Adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.”—BUHAT 20:35.

Rason kon nganong ang pipila mosaulog ug Pasko.

Sumala sa giingon ni Jesus, ang paghatag makapalipay sa naghatag ug sa nagdawat. Aron masinati kana, giisip sa daghan ang paghinatagayg regalo ingong usa sa labing hinungdanong bahin sa Pasko. Pananglitan, bisan sa krisis sa miaging tuig, nakaplagan sa usa ka surbi nga sa Ireland, ang matag pamilya gidahom nga mogastog kapin sa 500 ka euro (mga $660 U.S.) sa mga regalo sa Pasko.

Nganong hagit kini?

Daghan ang mibati nga ang paghinatagayg regalo sa Pasko makadugang sa stress, dili sa kalipay. Ngano? Daghang mamalitay ang mapugos sa pagpalit ug mga regalo nga dili nila maarangan. Ug sanglit ang tanan magdungan man pagpamalit ug regalo, kapoy kaayo ang pagpamalit tungod sa kadaghan sa tawo ug sa kataas sa linya.

Unsang mga prinsipyo sa Bibliya ang makatabang?

“Batasana ang paghatag,” matod ni Jesus. * (Lucas 6:38) Wala niya limitahe ang paghinatagayg regalo sa usa lang ka panahon sa tuig sa dihang gidahom nga manghatag ang mga tawo. Gidasig ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga batasanon ug himoong bahin sa kinabuhi ang kinabubut-ong paghatag ug regalo.

“Ipabuhat sa matag usa ang sumala sa iyang gihukom diha sa iyang kasingkasing, dili nga kontragusto o pinugos, kay gihigugma sa Diyos ang malipayong maghahatag.” (2 Corinto 9:7) Ang diwa sa tambag ni Pablo mao nga “dili ka manghatag tungod lang kay ‘napugos’ ka,” sumala sa usa ka komentaryo sa Bibliya. Kon ikaw usa ka “malipayong maghahatag,” dili ka mobati nga obligadong mohatag ug usa ka espesipikong regalo sa usa ka espesipikong tawo sa usa ka espesipikong panahon—nga sagad mahitabo panahon sa Pasko.

“Kon ang pagkaandam anaa nang daan, kini ilabinang dalawaton sumala sa nabatonan sa usa, dili sumala sa wala kaniya.” (2 Corinto 8:12) Ang Diyos wala magsugo sa mga Kristohanon nga mangutang aron mamalit ug mahalong regalo. Hinunoa, kon ang usa mohatag ‘sumala sa iyang nabatonan,’ ang iyang mga regalo dili lang matawag ug dalawaton kondili “ilabinang dalawaton.” Sukwahi gayod kana sa awhag sa mga negosyante nga palit karon ug unya na lang bayri!

^ par. 8 Ang ubang hubad yanong nag-ingon: “Panghatag.” Apan sa orihinal nga Grego, ang berbong porma niini nagpasabot ug mapinadayonong aksiyon. Aron ipasiugda ang bug-os nga diwa sa pulong nga gigamit ni Jesus, ang Bag-ong Kalibotang Hubad naghubad niana nga “batasana ang paghatag.”