Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Disyembre 2012

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Si Jotam Nagmatinumanon Bisag May Problema sa Panimalay

Si Jotam Nagmatinumanon Bisag May Problema sa Panimalay

SA DIHANG ang usa ka ginikanan motalikod sa matuod nga Diyos, si Jehova, malisdan niini ang usa ka bata. Atong hisgotan si Jotam. Atong tan-awon ang mga problema nga iyang giatubang sa dihang siya nagdako.

Ang amahan ni Jotam nga si Uzzias mao ang hari sa Juda. Siya ang labing gamhanan sa maong nasod. Si Uzzias maoy maayong hari sulod sa daghang katuigan, bisan sa wala pa matawo si Jotam. Apan sa ulahi, samtang bata pa si Jotam, si Uzzias nahimong garboso ug misupak sa Balaod sa Diyos. Busa gihampak siya sa Diyos ug sanla, usa ka grabeng sakit. Nahibalo ka ba kon unsay gibuhat ni Jotam? *

Si Jotam nagpadayon sa pag-alagad kang Jehova. Tingali, gitabangan siya sa iyang inahan nga si Jerusa. Bisan pa niana, lagmit nalisdan si Jotam sa pagpabiling matinumanon kang Jehova human papahawaa sa balay ni Jehova ang iyang amahan nga si Uzzias.

Komosta kon ang imong amahan o inahan mohunong sa pagsimba kang Jehova? Malisdan gyod ka, dili ba?— Apan dili sayop ang paghunahuna kon unsay imong himoon engkasog mahitabo kana. Makita kana sa gisulat ni David sa Bibliya.

Ang amahan ni David nga si Jese maoy maayong tawo. Siya nag-alagad kang Jehova, ug makaseguro ta nga gihigugma siya ni David. Apan si David nakakat-on sa paghigugma kang Jehova nga labaw pa kay sa iyang paghigugma kang Jese. Atong tan-awon kon ngano.

 Palihog paklia ang imong Bibliya sa Salmo 27:10. Si David misulat: “Kon ugaling biyaan ako sa akong amahan ug sa akong inahan, si Jehova mismo magsagop kanako.” Hunahunaa kini: Ang giingon sa Bibliya mao nga kon ang amahan ni David nga si Jese o ang iyang inahan mohunong sa pag-alagad kang Jehova, si David magpadayon sa pag-alagad Kaniya.

Komosta sa imong bahin? Magpadayon ka ba sa pag-alagad kang Jehova bisan pag ang imong amahan o inahan mohunong na?— Maayo ning ipangutana sa imong kaugalingon. Ang rason adunay kalabotan sa labing hinungdanong sugo sa Bibliya. Mao kini: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.”

Kining sugoa nagpasabot ug pagkamatinumanon kang Jehova bisan pag lisod kanang buhaton. Kinsa kahay gusto nga mohunong ta sa pag-alagad kang Jehova?— Ang kaaway sa Diyos nga si Satanas nga Yawa. Si Jesus nagtawag kaniyang “magmamando niining kalibotana.” Ang Bibliya nag-ingon usab nga siya “ang diyos niini nga sistema sa mga butang.” Angay ba tang mahadlok kang Satanas?

Dili. Hinunoa, kinahanglan natong hinumdoman nga si Jehova mas gamhanan kay kang Satanas. Si Jehova manalipod nato kon kita mosalig niya. Basaha sa imong Bibliya kon sa unsang paagi gipanalipdan ni Jehova si David batok sa makahahadlok nga higanteng si Goliat. Si Jehova makapanalipod usab kanimo kon magmatinumanon ka kaniya.

^ par. 4 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.