Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 Pakigsuod sa Diyos

‘Unsay Gipangayo ni Jehova Kanimo?’

‘Unsay Gipangayo ni Jehova Kanimo?’

UNSAY gidahom ni Jehova niadtong buot mosimba niya sa dalawatong paagi? Nagdahom ba siyag kahingpitan, nga imposible na hinuon natong mga dili hingpit nga pahimut-an siya? O gidahom niya ang kutob lang sa atong maarangan? Hinungdanon ang mga tubag niini kon buot natong magmalipayon sa pag-alagad sa Diyos. Atong susihon kon giunsa pagsumaryo ni propetang Miqueas ang mga kinahanglanon sa Diyos.—Basaha ang Miqueas 6:8.

“Iyang gisulti kanimo . . . ang maayo.” Di na ta kinahanglang managhap kon unsay gidahom sa Diyos kanato. Tin-aw na niyang gilatid sa Bibliya ang iyang mga kinahanglanon. Ang gipangayo sa Diyos kanato “maayo,” dili makadaot. “Ang Diyos gugma,” busa siya naghunahuna gayod sa atong kaayohan. (1 Juan 4:8; 5:3) Ang pagsunod sa Diyos dili lang makapahimuot niya kondili makaayo usab kanato.—Deuteronomio 10:12, 13.

‘Unsay gipangayo ni Jehova kanimo?’ May katungod ba ang Diyos sa pagpangayog bisag unsa kanato? Oo! Angay gyod nato siyang sundon kay siya ang Tuboran ug Tigsustento sa kinabuhi. (Salmo 36:9) Nan, unsa may iyang gipangayo kanato? Gisumaryo ni Miqueas ang mga kinahanglanon sa Diyos sa tulo ka ekspresyon. Ang una ug ikaduha niini pangunang naglangkit sa atong relasyon sa uban, ug ang ikatulo, sa atong relasyon sa Diyos.

“Pagbuhat sa hustisya.” Ang Hebreohanong pulong alang sa “hustisya,” sumala sa usa ka reperensiya, “naglangkit sa maayo ug makiangayong relasyon diha sa komunidad.” Ang Diyos nagsugo nato nga trataron ang uban sumala sa kon unsay maayo ug makiangayon subay sa iyang mga sukdanan. Mapasundayag nato ang hustisya kon kita makiangayon, matul-id, ug matinud-anon sa atong pagpakiglabot sa uban. (Levitico 19:15; Isaias 1:17; Hebreohanon 13:18) Kon kita magpakitag hustisya sa uban, lagmit sila usab magpakitag hustisya kanato.—Mateo 7:12.

“Paghigugma sa kalulot.” Ang Diyos nagsugo nato nga dili lang ipasundayag ang kalulot kondili higugmaon kana. Ang Hebreohanong pulong nga gihubad ug “kalulot” (che′sedh) mahimo usab nga hubarong “mahigugmaong-kalulot” o “maunongong gugma.” Ang usa ka eskolar sa Bibliya miingon: “Ang gugma, kaluoy, ug kalulot dili igo sa paghubad sa [che′sedh]; dili ang tagsatagsa niini nga mga hiyas, kondili ang kombinasyon niining tulo.” Kon nahigugma ta sa kalulot, andam tang mopasundayag niini; malipay tang motabang sa mga nanginahanglan. Tungod niana, atong masinati ang kalipay sa paghatag.—Buhat 20:35.

“Paglakaw nga makasaranganon uban sa imong Diyos.” Sa Bibliya, ang ekspresyong “paglakaw” nagkahulogang “pagsubay sa usa ka paagi sa pagkinabuhi.” Kita makalakaw uban sa Diyos pinaagi sa pagsubay sa paagi sa pagkinabuhi nga iyang gilatid sa Bibliya. Angay tang “magmakasaranganon” sa pagsubay niana. Ngano? Kon kita makasaranganon atubangan sa Diyos, matinud-anon natong susihon ang atong kahimtang ug ilhon ang atong mga limitasyon. Busa, ang “paglakaw nga makasaranganon uban” sa Diyos nagkahulogan ug pagbatog matinud-anong panglantaw sa kon unsay iyang gikinahanglan ug kon unsay atong ikahatag.

Mapasalamaton ta nga si Jehova wala mangayog labaw sa atong ikahatag. Malipay siya sa kinamaayohan natong paningkamot sa pag-alagad kaniya. (Colosas 3:23) Nakasabot siya sa atong mga limitasyon. (Salmo 103:14) Kon ato kanang ilhon, uban ang pagkamakasaranganon, kita magmalipayon sa atong paglakaw uban kaniya. Nganong dili nimo susihon kon sa unsang paagi ka makalakaw uban sa Diyos? Kana magdalag dagayang panalangin gikan kaniya.—Proverbio 10:22.

Sugyot nga pagbasa sa Bibliya sa Nobyembre:

Joel 1Miqueas 7