Nagsigeg ulan.

“Kanus-a ni motuang?

Sa balay ko napondo.”

Matod ni Tomoko.

Apan, sa kalit lang,

ang ulan mituang.

Ang adlaw nagpakita.

Si Tomoko nagsadya!

Si Tomoko midagan,

paingon sa ilang tugkaran.

Siya may nakit-an,

nga nindot tutokan.

“Wala ko mahibalo,”

Matod ni Tomoko,

“Nga ang Diyos nagpaulan

aron manubo ang kabulakan!”

ALANG SA GINIKANAN

Ipatudlo sa imong anak ang:

  • Bentana
  • Si Tomoko
  • Kabulakan
  • Langgam
  • Kahoy

Ipapangita ang natago nga:

  • Baobao
  • Ayroplano

Basaha ang Buhat 14:17. Nganong gihimo ni Jehova ang ulan?