Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Nobyembre 2012

Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi

Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi

SA UNSANG paagi ang usa ka babayeng walay interes sa Diyos ug may malamposong karera nakakaplag ug tinuod nga katuyoan sa kinabuhi? Unsay nakat-onan sa usa ka batan-ong lalaki nga Katoliko bahin sa kamatayon nga nakapausab sa iyang kinabuhi? Ug nganong ang usa ka batan-ong lalaki nga walay direksiyon ang kinabuhi nahimong Kristohanong ministro? Basaha ang ilang asoy.

“Dugay na kong naghunahuna, ‘Nganong ania ta dinhi?’”—ROSALIND JOHN

  • NATAWO: 1963
  • NASOD: BRITAIN
  • KANIADTO: MAY DUNGGANONG KARERA

KAAGI:

Ako natawo sa Croydon, South London, ang ikaunom sa siyam ka anak. Ang akong ginikanan naggikan sa St. Vincent, usa ka isla sa Caribbean. Si Mama tigsimbahan sa Methodist church. Bisan tuod matinguhaon kaayo ko sa edukasyon, wala koy interes nga mokat-on bahin sa Diyos. Panahon sa bakasyon sagad moadto ko sa lanaw sa among lugar ug magbasag mga libro nga akong gihulam sa librarya.

Pipila ka tuig human sa akong pag-eskuyla, nakahunahuna ko sa pagtabang sa mga tawong makaluluoy. Misulod kog trabaho nga nalangkit sa pagtabang sa mga walay balay ug niadtong dunay diperensiya sa pisikal ug sa pagkat-on. Dayon, mikuha kog kursong may kalabotan sa health sciences. Human mograduwar, makapahingangha ang sunodsunod nga pagtaas sa akong posisyon, ug nag-anam kaluho ang akong pagkinabuhi. Ingong independenteng management consultant ug social researcher, ang ako lang gikinahanglan sa trabaho mao ang laptop computer ug koneksiyon sa Internet. May panahong mo-abroad kog pipila ka semana, moestar sa akong paboritong hotel, mosuroy sa nindot nga mga palibot, ug magpa-spa ug mag-gym. Hayahay kaayo ang akong kinabuhi, apan nahingawa gihapon ko sa mga dinaogdaog.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Dugay na kong naghunahuna, ‘Nganong ania ta dinhi, ug unsay katuyoan sa kinabuhi?’ Apan wala gyod nako susiha ang tubag niini diha sa Bibliya. Usa ka adlaw sa 1999, ang akong manghod nga si Margaret, nga nahimong Saksi ni Jehova, miduaw nako uban sa iyang Saksing amiga, kinsa nagpakitag personal nga interes nako. Natingala ko sa akong kaugalingon kay misugot kong magtuon sa Bibliya uban niya. Apan hinay kaayo ang akong pag-uswag kay puliki kaayo ko sa akong karera ug sa akong pagkinabuhi.

Sa ting-init sa 2002, mibalhin ko sa habagatan-kasadpang England. Didto, mikuha kog postgraduate nga kurso maylabot sa social research, kay tumong nako nga mag-doctorate. Regular na pod kong motambong sa Kingdom Hall uban sa akong anak nga lalaki. Bisag nakakuha kog taas nga edukasyon, ang akong pagtuon sa Bibliya maoy nakahatag nakog katin-awan sa mga problema sa kinabuhi ug sa solusyon niini. Tinuod gyod diay ang giingon sa Mateo 6:24, nga dili ka  makaalagad sa duha ka agalon. Kinahanglang mopili ka tali sa Diyos ug sa bahandi. Nasayod ko nga angay kong mohimog desisyon bahin sa akong mga prayoridad.

Sa tuig una pa niana, sagad kong moapil sa usa ka grupo sa mga Saksi nga magtuon ug Bibliya sa balay gamit ang librong Is There a Creator Who Cares About You? * Nakombinsir ko nga ang atong Maglalalang lamang, si Jehova, ang makasulbad sa mga problema sa katawhan. Sa unibersidad, gitudloan ko nga ang kahulogan sa kinabuhi wala maglangkit ug pagtuo sa Maglalalang. Nasuko kaayo ko. Human sa duha ka bulan, miundang kog eskuyla ug midesidir nga mogugol ug dugang panahon alang sa espirituwal nga mga butang.

Ang tekstong nakatukmod nako nga bag-ohon ang akong pagkinabuhi mao ang Proverbio 3:5, 6: “Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing ug ayaw pagsalig sa kaugalingon mong pagsabot. Sa tanan mong mga dalan tagda siya, ug siya magatul-id sa imong mga alagianan.” Ang pagkakat-on bahin sa atong mahigugmaong Diyos mas bililhon pa kay sa bisan unsang bahandi o posisyon nga maangkon sa dunay doctorate degree. Samtang nagkadaghan ang akong nakat-onan bahin sa katuyoan ni Jehova sa yuta ug sa papel ni Jesus sa paghalad sa iyang kinabuhi alang nato, misamot ang akong tinguha nga moalagad sa atong Maglalalang. Nabawtismohan ko sa Abril 2003. Human niana anam-anam nakong gipasimple ang akong kinabuhi.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Dili kabayrag salapi ang akong relasyon kang Jehova. Nakabaton kog tinuod nga kalinaw ug kalipay tungod sa akong pagkaila kaniya. Dako sab ang akong kalipay sa pagpakig-uban sa matuod nga mga magsisimba sa Diyos.

Ang akong pagkauhaw sa edukasyon padayong natagbaw sa mga nakat-onan nako sa Bibliya ug sa Kristohanong panagkatigom. Malipay kong magpaambit sa akong pagtuo ngadto sa uban. Kini ang nahimo nakong karera, diin tinuod gyod kong makatabang sa mga tawo nga masinati ang mas maayong kinabuhi karon ug makabatog kahibulongang paglaom sa kinabuhi sa bag-ong kalibotan. Sukad sa Hunyo 2008, misulod ko sa bug-os-panahong ministeryo, ug mas malipayon ug mas kontento na ko. Nakaplagan nako ang tinuod nga katuyoan sa kinabuhi, ug tungod niana mapasalamaton kaayo ko kang Jehova.

 ‘Naapektohan ko sa pagkamatay sa akong higala.’—ROMAN IRNESBERGER

  • NATAWO: 1973
  • NASOD: AUSTRIA
  • KANIADTO: SUGAROL

KAAGI:

Nagdako ko sa gamayng lungsod sa Braunau, Austria. Dato kining lugara, ug talagsa ra ang krimen. Ang akong pamilya Katoliko ug gimatuto ko niana nga relihiyon.

Sa bata pa ko, dihay panghitabo nga nakaapektar gyod nako. Sa 1984, dihang mga 11 anyos pa ko, nahinumdom kong nakigdula kog saker sa akong suod kaayong higala. Nianang hapona  mismo, namatay siya sa aksidente sa sakyanan. Naapektohan kaayo ko sa pagkamatay sa akong higala. Sulod sa daghang katuigan human sa aksidente, naghunahuna ko kon unsay mahitabo nato inigkamatay.

Pagkahuman nakog eskuyla, nagtrabaho ko ingong elektrisyan. Bisag pirme kong manugal ug mopustag dinagko, wala koy problema sa kuwarta. Migugol sab kog dakong panahon sa esport ug ganahan kaayo kog musikang heavy metal ug punk rock. Pirme kong magdisko ug makigparti. Ang akong kinabuhi nasentro sa kalingawan ug imoral nga mga buhat apan haw-ang kaayo ang akong gibati.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Niadtong 1995, usa ka edarang Saksi ang miadto sa akong balay ug mitanyag nakog libro nga naghisgot sa tubag sa Bibliya sa pangutanang, Unsay mahitabo sa dihang mamatay? Apektado gihapon ko sa kalit nga kamatayon sa akong higala, busa gikuha nako ang libro. Gibasa nako dili lang ang kapitulo bahin sa kamatayon kondili ang tibuok libro!

Ang akong nabasa nagtubag sa akong mga pangutana bahin sa kamatayon. Apan mas daghan pa kog nakat-onan. Kay gipadako man ko nga Katoliko, kang Jesus ra gyod nasentro ang akong pagtuo. Apan, ang akong makugihong pagtuon sa Bibliya nakatabang nako sa pag-ugmad ug suod nga relasyon sa amahan ni Jesus, si Jehova nga Diyos. Nainteres ko sa pagkahibalo nga si Jehova may kahingawa kanato ug buot niyang mailhan siya niadtong nagapangita kaniya. (Mateo 7:7-11) Nasayran nako nga si Jehova may pagbati. Nahibaloan sab nako nga kanunay niyang tumanon ang iyang gisulti. Busa nainteres kaayo ko sa mga tagna sa Bibliya ug gisusi nako kon sa unsang paagi kana nangatuman. Ang akong nadiskobrehan nakapalig-on sa akong pagtuo sa Diyos.

Wala madugay akong naamgohan nga ang mga Saksi ni Jehova lamang ang seryosong nagtabang sa mga tawo nga makasabot sa Bibliya. Akong gitan-aw sa akong Katolikong Bibliya ang mga tekstong gihisgotan sa publikasyon sa mga Saksi. Sa sige nakog susi, mas nakombinsir ko nga akong nakaplagan ang kamatuoran.

Sa akong pagtuon sa Bibliya, nasayran nako nga gidahom ni Jehova nga magkinabuhi ko sumala sa iyang mga sukdanan. Sa Efeso 4:22-24, akong nakita nga kinahanglan nakong hukason ang akong “daang pagkatawo,” nga naumol sa akong ‘kanhing panggawi’ ug nga kinahanglan kong “magsul-ob sa bag-ong pagkatawo nga gilalang sumala sa kabubut-on sa Diyos.” Busa giundang nako ang akong imoral nga pagkinabuhi. Kinahanglan sab nakong undangon ang pagsugal, sanglit nagpasiugda kanag materyalismo ug kadalo. (1 Corinto 6:9, 10) Nasayod ko nga aron mahimo kana nga mga kabag-ohan, kinahanglang dili na ko makigkita sa akong kanhing mga higala ug makig-uban na niadtong sama nakog baroganan.

Dili sayon ang paghimo sa maong mga kabag-ohan. Apan misugod na kog tambong sa mga tigom sa Kingdom Hall uban sa mga Saksi ug nakabatog bag-ong mga higala sa kongregasyon. Padayon sab nakong gihimo ang personal nga pagtuon sa Bibliya. Tungod niana, nabag-o ang akong pagpilig musika, nausab ang akong mga tumong, ug hapsay na ang akong pamostura. Sa 1995, nabawtismohan ko ingong Saksi ni Jehova.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Balanse na karon ang akong panglantaw sa salapi ug materyal nga kabtangan. Kaniadto  dali ra kong masuko, apan karon dili na. Dili na sab ko sobra kamabalak-on bahin sa kaugmaon.

Nalipay ko nga nahimong bahin sa internasyonal nga grupo sa mga tawo nga nag-alagad kang Jehova. Ang pipila kanila nag-antos usab ug mga problema apan matinumanon gihapong nag-alagad sa Diyos. Malipayon kaayo ko nga karon akong gigamit ang akong panahon ug kusog, dili sa pagtagbaw sa akong kaugalingong mga tinguha, kondili sa pagsimba kang Jehova ug sa pagbuhat ug maayo alang sa uban.

 “May katuyoan na gyod ang akong kinabuhi.”—IAN KING

  • NATAWO: 1963
  • NASOD: ENGLAND
  • KANIADTO: WALAY DIREKSIYON ANG KINABUHI

KAAGI:

Natawo ko sa England, apan pag-edad nakog siyete ang among pamilya namalhin sa Australia. Namuyo mi sa Gold Coast, usa ka adtoanag turista sa Queensland, Australia. Dili mi dato, apan nakabaton ra mi sa among panginahanglan.

Bisag medyo hamugaway ang among pagkabutang, wala gyod ko magmalipayon. Daw walay direksiyon ang akong kinabuhi. Ang akong amahan palahubog. Wala ko masuod niya tungod sa iyang pagkapalahubog ug sa iyang pagtratar kang Mama. Ayha lang nako masabti si Papa sa dihang akong nahibaloan ang iyang naagoman ingong sundalo sa Malaya.

Nahimo kong palainom pagkahayskul nako. Pag-edad nakog 16, ako miundag eskuyla ug nag-navy. Misugod kog gamit ug droga ug naadik ko sa tabako. Misamot ko kaalkoholiko. Sa sinugdan, kada hinapos-sa-semana lang ko mag-inom-inom hangtod nga nahimo kining adlaw-adlaw.

Sa mga 20 anyos na ko, nagsugod kog duhaduha sa paglungtad sa Diyos. ‘Kon duna gayoy Diyos,’ ako miingon, ‘nganong gitugot man niyang mag-antos ug mamatay ang mga tawo?’ Naghimo pa gani kog balak nga nagbasol sa Diyos sa tanang pagkadaotan sa kalibotan.

Pag-edad nakog 23, mibiya ko sa navy. Human niana, misulod kog lainlaing trabaho ug mibiyahe sa ubang mga nasod sulod sa usa ka tuig, apan wala gihapon ko magmalipayon. Wala koy tumong o planong mokab-ot ug bisan unsa. Wala koy interes sa tanang butang. Daw walay kapuslanan ang pagbatog balay, maayong trabaho, ug pagdawat ug promosyon. Basta kay makainom lang ko ug makapaminawg musika, okey na ko.

Makahinumdom ko sa panahon nga mibati kog dakong tinguha sa pagpangitag katuyoan sa kinabuhi. Didto ko sa Poland, nga miduaw sa kampo konsentrasyon sa Auschwitz. Kaniadto, nakabasa ko bahin sa kapintasan nga nahitabo didto. Apan sa dihang didto na gyod ko ug nakita nako ang kadako sa kampo, natandog ang akong galamhan. Dili nako matukib kon nganong ang mga tawo makaako sa pagbuhat ug  kapintasan ngadto sa uban. Nagtulo ang akong luha samtang akong gilibot ang kampo, ug nakapangutana ko, ‘Ngano?’

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Niadtong 1993, pagbalik nako sa Australia, misugod kog basa sa Bibliya aron sa pagpangitag tubag. Wala madugay human niana, duha ka Saksi ni Jehova ang nanuktok sa balay ug nagdapit nako sa pagtambong sa kombensiyon nga gipahigayon sa duol nga estadyum. Mitambong ko.

Nakaadto ko niana nga estadyum pipila ka bulan ang milabay aron sa pagtan-awg dula, apan dako kaayog kalainan kini nga kombensiyon. Ang mga Saksi matinahoron ug desenteg-pamesti, ug ang ilang mga anak buotan. Nahingangha ko sa akong nakita sa pagpaniudto. Gatosan ka Saksi ang naniudto diha sa dulaanan, apan pagbalik nila sa ilang mga lingkoranan, wala gyod koy nakitang basura bisag usa! Labaw sa tanan, kining mga tawhana daw malipayon ug malinawon—nga maoy akong gipangandoy. Wala koy mahinumdoman sa mga pakigpulong nianang adlawa, apan ang panggawi sa mga Saksi nagpabilin sa akong hunahuna.

Nianang gabhiona, nahinumdoman nako ang akong ig-agaw nga tigbasag Bibliya ug nagtuon sa lainlaing relihiyon. Pipila ka tuig una pa niana, iya kong giingnan nga si Jesus miingon nga imong mailhan ang tinuod nga relihiyon pinaagi sa mga bunga niini. (Mateo 7:15-20) Nakahunahuna ko nga sulayan pagsusi kon unsay nakapalahi sa mga Saksi. Sa unang higayon, mora kog nakabatog paglaom.

Pagkasunod semana, mibalik ang duha ka Saksi nga nagdapit nako sa kombensiyon. Ila kong gitanyagag pagtuon sa Bibliya ug ako kanang gidawat. Misugod sab kog tambong sa ilang Kristohanong mga tigom.

Tungod sa akong pagtuon sa Bibliya, nausab gayod ang akong panglantaw sa Diyos. Akong nakat-onan nga dili siya ang hinungdan sa pagkadaotan ug pag-antos ug nga siya mismo masakitan sa dihang ang mga tawo mobuhat ug daotan. (Genesis 6:6; Salmo 78:40, 41) Busa naningkamot ko nga dili na makabuhat ug bisan unsa nga masakitan si Jehova. Gusto nakong lipayon ang iyang kasingkasing. (Proverbio 27:11) Miundang ko sa paghuboghubog, pagpanabako, ug pagkinabuhing imoral. Niadtong Marso 1994, nabawtismohan ko ingong Saksi ni Jehova.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Ako tinuod nang malipayon ug kontento. Wala na ko modangop sa alkohol sa pagsulbad sa akong mga problema. Hinunoa, nakakat-on ko sa pagtugyan sa akong mga suliran ngadto kang Jehova.—Salmo 55:22.

Karon, napulo ka tuig na kong minyo sa usa ka maanyag nga Saksi, si Karen, ug duna koy buotang humabdos, si Nella. Dakong panahon ang gigugol namong tulo sa Kristohanong ministeryo, nga nagtabang sa uban sa pagkakat-on sa kamatuoran bahin sa Diyos. Sa kataposan, may katuyoan na gyod ang akong kinabuhi.

^ par. 11 Gipatik sa mga Saksi ni Jehova.