Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Septiyembre 2012

Kalulot—Hinungdanon sa Diyos

Kalulot—Hinungdanon sa Diyos

USA ka batan-on sa Japan ang natandog sa kalulot sa usa ka malumo, tigulang nga lalaki. Ang lalaki, nga usa ka misyonaryo, dugay nang wala makabalik niining nasora sa Asia ug limitado gihapon ang iyang masulti sa Hinapon. Apan, matag semana iyang duawon ang batan-ong lalaki sa pinuy-anan niini aron maghisgot ug Bibliya. Uban ang mahigalaong pahiyom ug kalulot, mapailobon niyang gitubag ang daghang pangutana sa interesadong batan-on.

Ang kalulot sa tigulang nga misyonaryo wala gyod malimti sa maong batan-on. ‘Kon ang Bibliya makahimo sa usa nga maluloton ug mahigugmaon kaayo,’ nakahunahuna ang batan-on, ‘nan angay gyod nako nang tun-an.’ Kanay nakadasig niya nga tun-an ang usa ka butang nga bag-o gayod alang niya. Oo, ang kalulot makatandog sa kasingkasing ug sagad mas labaw pag epekto kay sa mga pulong.

Hiyas sa Diyos nga Gibanaag sa Tawo

Natural lang nga magmaluloton ta sa atong mga kadugo, kay ang kalulot sa panguna nagtumong sa pagbati tali sa pamilya. Apan, sa pagkatinuod ang kalulot maoy hiyas sa Diyos. Si Jesus miingon nga ang iyang langitnong Amahan maluloton dili lang niadtong nahigugma Kaniya kondili “ngadto sa mga dili-mapasalamaton” usab. Giawhag ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa pagsundog sa Diyos niining bahina: “Magmahingpit, ingon nga ang inyong langitnong Amahan hingpit.”—Lucas 6:35; Mateo 5:48; Exodo 34:6.

Ang mga tawo, nga gilalang sumala sa larawan sa Diyos, makapabanaag o makapasundayag sa kalulot. (Genesis 1:27) Oo, kita makasundog sa Diyos ug makapakitag kalulot bisan sa dili nato kadugo. Ang Bibliya naghubit sa kalulot ingong bahin sa maayong bunga sa balaang espiritu, o aktibong puwersa sa Diyos. (Galacia 5:22) Busa, mahimo kining ugmaron samtang ang usa mokat-og dugang bahin sa Diyos, ang Maglalalang, ug mas masuod kaniya.

Sanglit ang kalulot maoy bahin sa kinaiyahan sa tawo ug bililhon kaayo sa Diyos, makataronganon lang nga siya magsugo nato nga “magmaluloton sa usag usa.” (Efeso 4:32) Gipahinumdoman usab kita: “Ayaw kalimti ang pagkamaabiabihon,” o kalulot ngadto sa mga estranyo.—Hebreohanon 13:2.

Sa kalibotan karon nga ang kadaghanan dili maluloton ug dili mapasalamaton, posible bang magmaluloton ta sa uban, bisan sa mga estranyo? Unsay makatabang nato sa pagbuhat niana? Sa pagkatinuod, nganong angay man tang mainteres niana?

Hinungdanon sa Diyos

Makaiikag nga human maghisgot si apostol Pablo bahin sa pagpakitag kalulot sa mga estranyo, siya miingon: “Pinaagi niini ang pipila, nga wala nila mahibaloi, nag-abiabi ug mga manulonda.” Imo bang mahanduraw kon unsay imong bation kon hatagan kag kahigayonan sa pag-abiabig mga manulonda? Apan si Pablo miingon nga kini “wala nila mahibaloi.” Sa ato pa, iyang gipasabot nga kon naandan na nato ang pagkamaluloton sa uban, lakip sa mga estranyo o sa mga dili kaila, mahimong makadawat tag wala-damhang mga panalangin.

Diha sa kadaghanang hubad sa Bibliya nga may mga cross-reference, ang mga pulong ni Pablo gilangkit ngadto sa mga asoy bahin kang Abraham ug Lot sa Genesis kapitulo 18 ug 19. Mabasa nato sa maong mga asoy ang bahin sa mga manulonda nga nagpakita kanila ingong mga estranyo nga nagdalag importanteng mensahe. Sa bahin ni Abraham, ang mensahe maoy mahitungod  sa katumanan sa saad sa Diyos nga makabaton siyag anak nga lalaki, ug sa bahin ni Lot, ang mensahe maoy mahitungod sa kaluwasan gikan sa nagsingabot nga kalaglagan sa mga siyudad sa Sodoma ug Gomora.—Genesis 18:1-10; 19:1-3, 15-17.

Kon basahon nimo ang maong mga teksto, imong makita nga si Abraham ug Lot nagmaluloton sa mga estranyong miabot sa ilang dapit. Siyempre, sa kapanahonan sa Bibliya, ang pag-abiabi sa mga nagapanaw ug mga lumalabay—kini man mga higala, paryente, o mga estranyo—maoy ilang kostumbre ug obligasyon. Gani, gibaod sa Moisesnong Balaod nga atimanon sa mga Israelitas ang panginahanglan sa mga dili-Israelitas sa ilang nasod. (Deuteronomio 10:17-19) Bisan pa niana, dayag nga si Abraham ug Lot mihimog labaw pa kay sa gilatid sa balaod sa ulahi. Sila naningkamot gayod sa pagpakitag kalulot sa mga estranyo, ug busa sila gipanalanginan.

Ang pagkamaluloton ni Abraham nagdalag mga panalangin dili lang sa iyang kaugalingon kay siya nakabatog anak nga lalaki, kondili kanato usab. Sa unsang paagi? Si Abraham ug ang iyang anak nga si Isaac may hinungdanong papel sa katumanan sa katuyoan sa Diyos. Sila nahimong gigikanan sa kaliwat nga nagpatungha sa Mesiyas, si Jesus. Ug ang ilang pagkamatinumanon nagsimbolo kon sa unsang paagi luwason sa Diyos ang katawhan pinaagi sa Iyang gugma ug dili-takos nga kalulot.—Genesis 22:1-18; Mateo 1:1, 2; Juan 3:16.

Gipakita nianang mga asoya kon unsay gidahom sa Diyos niadtong iyang gihigugma ug kon unsa ka bililhon kaniya ang kalulot. Kini dili opsiyonal kondili hinungdanon sa Diyos.

Ang Pagkamaluloton Motabang Nato nga Mas Mailhan ang Diyos

Ang Bibliya nag-ingon nga sa atong adlaw, daghan ang “dili-mapasalamaton, dili-maunongon, walay kinaiyanhong pagbati.” (2 Timoteo 3:1-3) Sa walay duhaduha, imong mahibalag sa matag adlaw kining matanga sa mga tawo. Apan, dili kana rason nga pugngan nato ang atong pagkamaluloton sa uban. Ang mga Kristohanon gipahinumdoman: “Ayaw balosi si bisan kinsa ug daotan tungod sa daotan. Pagtagana ug maayong mga butang sa atubangan sa tanang tawo.”—Roma 12:17.

Kita mahimong maningkamot ug magmadagayaon sa pagpasundayag ug kalulot. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang matag usa nga nahigugma . . . nakabaton ug kahibalo sa Diyos,” ug ang usa ka paagi nga mapadayag ang atong gugma mao ang pagpakitag kalulot sa uban. (1 Juan 4:7; 1 Corinto 13:4) Oo, sa pagpakitag kalulot sa atong isigkaingon, mas mailhan nato ang Diyos, ug kana mas makapalipay nato. Si Jesus miingon sa iyang Wali sa Bukid: “Malipayon ang mga maluloton—kay sila pakitaan ug kalulot. Malipayon ang mga putli sa kasingkasing—kay sila makakita sa Diyos.”—Mateo 5:7, 8, Young’s Literal Translation.

Kon dili ka segurado kon unsay angayng isulti o buhaton sa usa ka kahimtang, isulti o buhata kon unsay maayo

 Tagda si Aki, usa ka batan-on nga Haponesang asawa nga may duha ka anak nga lalaki. Human sa kalit nga kamatayon sa iyang inahan, siya naguol kaayo. Tungod niana, dihay mga higayon nga kinahanglan siyang magpadoktor. Dayon, may pamilya nga mibalhin sa ilang lugar. Kini nga pamilya bag-o lang namatyag amahan kay naaksidente, ug ang inahan nabinlag lima ka gagmayng anak. Si Aki naluoy kaayo nila ug mihimog lakang aron mahigala ang inahan ug ang mga anak niini. Kay gihimo niya ang tanan sa pagtabang kanila—paghatag ug pagkaon, mga sininang tinuboan, ug uban pa—si Aki nagmalipayon na usab. Gibati niyang tinuod ang giingon sa Bibliya: “Adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.” (Buhat 20:35) Oo, ang pagpakitag kalulot sa uban maoy usa sa kinamaayohang buhaton kon ikaw nagmagul-anon.

“Nagapahulam Kang Jehova”

Dili kinahanglang mogastog dako aron makapakitag kalulot. Dili sab kini magdepende sa imong katakos o bisan sa imong pisikal nga kalig-on. Ang pahiyom, mabinationg pulong, pagtabang, paghatag ug gamay apan kinasingkasing nga gasa, o bisan ang pagtugot nga paunahon ang uban diha sa linya sagad dakog epekto. Kon dili ka segurado kon unsay angayng isulti o buhaton sa usa ka kahimtang, isulti o buhata kon unsay maayo. Ang batan-ong lalaki nga gihisgotan sa sinugdan natandog pag-ayo sa maayong panggawi sa tigulang nga misyonaryo, nga mas dakog epekto kay sa mga pulong nga nasulti. Dili ikatingalang ang usa sa mga sugo sa Diyos ngadto sa iyang mga magsisimba mao ang “paghigugma sa kalulot”!—Miqueas 6:8.

“Ang usa ka malulotong pulong makapainit sa tulo ka bulan nga tingtugnaw.” Sama sa gipakita niining maayong pagkatagik nga panultihon sa Silangan, ang usa ka gamayng kalulot dako kaayog epekto. Kon kini himoon nga hustog motibo, ug ilabina kon ubanag gugma sa Diyos, kini makapatandog sa kasingkasing sa tanang nalangkit. Bisan kon ang imong kalulot dili pabilhan, wala kana magpasabot nga kini nasayang. Kini gipabilhan sa Diyos. Ang Bibliya nagpasalig nato nga ang pagkamaluloton sa pagkatinuod maoy ‘pagpahulam kang Jehova.’ (Proverbio 19:17) Nganong dili mangitag kahigayonang makapakitag kalulot niadtong naa sa imong palibot?