Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Pagtahod ug Dignidad Ubos sa Pag-atiman sa Diyos

Pagtahod ug Dignidad Ubos sa Pag-atiman sa Diyos

SA DINHI pa sa yuta, hingpit nga gibanaag ni Jesus ang hiyas sa iyang langitnong Amahan ug sa Iyang paagi sa pagbuhat sa mga butang. Siya miingon: “Ako walay ginahimo sa akong kaugalingong pagbuot; apan sumala sa gitudlo kanako sa Amahan gisulti ko . . . ginabuhat ko kanunay ang mga butang nga makapahimuot kaniya.” (Juan 8:28, 29; Colosas 1:15) Busa, kon atong tagdon ang pagpakiglabot ug tinamdan ni Jesus sa mga babaye, atong masabtan ang panglantaw sa Diyos labot sa mga babaye ug ang iyang gidahom alang nila.

Base sa mga Ebanghelyo, daghang eskolar ang nakaingon nga lahi ang panglantaw ni Jesus sa mga babaye kay sa naandan. Sa unsang paagi? Ug labaw sa tanan, ang iya bang mga pagtulon-an makahatag gihapog kagawasan sa mga babaye karon?

Ang Pagtratar ni Jesus sa mga Babaye

Si Jesus wala mag-isip nila ingong alang lamang sa seksuwal nga katagbawan. Alang sa pipila ka Hudiyong lider sa relihiyon, ang pagpakiglabot sa kaatbang nga sekso mosangpot sa imoralidad. Kay gituohang maninental ang mga  babaye, sila wala tugoting makig-estorya sa mga lalaki sa publiko o mogawas nga walay pandong. Sa laing bahin, si Jesus nagtambag sa mga lalaki nga kontrolahon ang ilang unodnong pangibog ug hatagag dignidad ang mga babaye imbes ilain sa katilingban.—Mateo 5:28.

Si Jesus miingon usab: “Si bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa ug magminyog lain makapanapaw batok kaniya.” (Marcos 10:11, 12) Busa iyang gisalikway ang pagtulon-an sa mga rabbi nga nagtugot sa mga lalaki sa pagdiborsiyo sa ilang asawa “sa bisan unsang matang sa pasikaranan.” (Mateo 19:3, 9) Kadaghanan sa mga Hudiyo dili pamilyar sa ideya nga pagpanapaw batok sa iyang asawa. Ang ilang mga rabbi nagtudlo nga ang usa ka bana dili maakusahag pagpanapaw—ang babaye lang ang maluibon! Sama sa gisulti sa usa ka komentaryo sa Bibliya, “Sa pag-ingong ang bana dunay samang moral nga obligasyon sa iyang asawa, gituboy ni Jesus ang estado ug dignidad sa mga babaye.”

Ang epekto sa iyang pagtulon-an karon: Sa kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova, ang mga babaye libreng makapakig-uban sa mga lalaki diha sa mga tigom. Apan, dili sila angayng mabalaka labot sa law-ayng tinan-awan o sobrang pagkapamilyar, kay trataron sa Kristohanong mga lalaki “ang tigulang nga mga babaye ingong mga inahan, ang batan-ong mga babaye ingong igsoong mga babaye uban sa bug-os nga kaputli.”1 Timoteo 5:2.

Si Jesus naggahig panahon sa pagtudlo sa mga babaye. Sukwahi sa panglantaw sa mga rabbi nga naghimo sa mga babaye nga walay alamag, si Jesus nagtudlo ug nagdasig kanila sa pagpahayag sa ilang opinyon. Kay wala hikawi ni Jesus si Maria sa kalipay nga matudloan, gipakita ni Jesus nga dili lang buluhaton sa balay ang angayng akatahon sa mga babaye. (Lucas 10:38-42) Ang igsoon ni Maria, si Marta, nakabenepisyo usab sa pagtudlo ni Jesus, ingon sa gipakita sa iyang tubag kang Jesus human mamatay si Lazaro.—Juan 11:21-27.

Si Jesus interesado sa opinyon sa mga babaye. Niadtong panahona, gituohan sa kadaghanang Hudiyong mga babaye nga ang sekreto sa kalipay mao ang pagbaton ug dalayegong anak nga lalaki, kon posible usa ka propeta. Sa dihang usa sa mga babaye mipatugbaw: “Malipayon ang tagoangkan nga nagsabak kanimo!” gipahimuslan ni Jesus ang kahigayonan sa pagsulti bahin sa butang nga mas bililhon. (Lucas 11:27, 28) Pinaagi sa pagpakita nga mas hinungdanon ang espirituwalidad, gipasiugda ni Jesus kaniya kon unsay mas bililhon kay sa naandang papel nga gibaod sa mga babaye.—Juan 8:32.

Ang epekto sa iyang pagtulon-an karon: Ang mga magtutudlo sa Kristohanong kongregasyon interesado sa komento sa mga babaye diha sa mga tigom. Sila nagtahod sa hamtong nga mga babaye kay kini “mga magtutudlo sa maayo,” sa pribado ug sa panig-ingnan. (Tito 2:3) Sila misalig usab kanila sa pagpaambit sa maayong  balita sa Gingharian sa Diyos.—Salmo 68:11; tan-awa ang kahon nga  “Gidid-an ba ni Apostol Pablo ang mga Babaye sa Pagsulti?” sa panid 9.

Si Jesus nahingawa sa mga babaye. Sa kapanahonan sa Bibliya, mas gipabilhan ang anak nga lalaki kay sa babaye. Ingon usab niini ang gipamulong sa Talmud: “Malipayon siya kansang mga anak maoy mga lalaki, ug alaot siya kansang mga anak maoy mga babaye.” Ang pipila ka ginikanan nag-isip sa babaye ingong pabug-at—kinahanglang pangitaan nila kinig kapikas ug mohatag silag bugay, ug dili sila makalaom nga suportahan sila niini inigkatigulang na nila.

Gipakita ni Jesus nga ang kinabuhi sa batang babaye sama ra ka hinungdanon nianang sa batang lalaki—iyang gibanhaw ang anak nga babaye ni Jairo, sama sa iyang gibuhat sa anak nga lalaki sa balo sa Nain. (Marcos 5:35, 41, 42; Lucas 7:11-15) Human ayoha ang babayeng ‘nagmaluyahon sulod sa napulog-walo ka tuig,’ si Jesus nagtawag kaniyang “anak [nga babaye] ni Abraham,” usa ka ekspresyong halos dili makita diha sa Hudiyohanong mga sinulat. (Lucas 13:10-16) Sa paggamit niining matinahoron ug malulotong ekspresyon, wala lang niya isipa ang babaye ingong hinungdanong bahin sa katilingban kondili giila usab niya ang dakong pagtuo niini.—Lucas 19:9; Galacia 3:7.

Ang epekto sa iyang pagtulon-an karon: Ang usa ka panultihon sa Asia nag-ingon: “Ang pagpadako ug anak nga babaye sama rag pagbisibis sa tanaman sa silingan.” Inay maimpluwensiyahan niana nga panghunahuna, ang mahigugmaon nga Kristohanong mga amahan mag-atiman sa tanan nilang anak, lalaki man o babaye. Paneguroon sa Kristohanong ginikanan nga ang tanan nilang anak may hustong edukasyon ug maayong panglawas.

Si Jesus may pagsalig sa mga babaye. Sa Hudiyohanong korte, ang testimonya sa mga babaye giisip nga sama nianang sa ulipon. Si Josephus, usa ka historyano sa unang siglo, nag-ingon: “Ang ebidensiya gikan sa mga babaye dili angayng dawaton, kay sila mga babaye lamang.”

Sa kasukwahi, gipili ni Jesus ang mga babaye nga maoy mopamatuod sa iyang pagkabanhaw. (Mateo 28:1, 8-10) Bisag kining matinumanong mga babaye nakasaksi sa pagpatay ug paglubong sa ilang Ginoo, para sa mga apostoles, dili katuohan ang giingon sa mga babaye. (Mateo 27:55, 56, 61; Lucas 24:10, 11) Apan, pinaagi sa pagpakita una sa mga babaye, ang nabanhawng si Kristo nag-isip kanilang takos nga mopamatuod sama sa uban niyang mga tinun-an.—Buhat 1:8, 14.

Ang epekto sa iyang pagtulon-an karon: Sa kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova, ang mga lalaking may mga responsabilidad nagpakitag  konsiderasyon sa mga babaye pinaagi sa pagkonsiderar sa mga opinyon niini. Sa bahin sa Kristohanong mga bana, ilang ‘hatagag kadungganan’ ang ilang mga asawa pinaagi sa pagpaminaw pag-ayo kanila.—1 Pedro 3:7; Genesis 21:12.

Ang mga Prinsipyo sa Bibliya Makaamot sa Kalipay sa mga Babaye

Kon sundogon sa mga lalaki si Kristo, ang mga babaye mahatagag pagtahod ug kagawasan nga mao gayoy katuyoan sa Diyos kanila. (Genesis 1:27, 28) Inay paluyohan ang ideya nga mas labaw ang mga lalaki, ang Kristohanong mga bana angayng magpagiya sa mga prinsipyo sa Bibliya, nga makaamot sa kalipay sa ilang asawa.—Efeso 5:28, 29.

Sa dihang nagsugod si Yelena sa pagtuon sa Bibliya, hilom siyang nag-antos sa pagmaltratar kaniya sa iyang bana. Nagdako siya sa mapintas nga palibot, diin komon ang pag-abuso ug pagpangidnap sa mga babaye aron pangasaw-on. “Ang akong nakat-onan sa Bibliya nakapalig-on nako,” miingon si Yelena. “Akong nahibaloan nga duna gyoy nahigugma, nagpabili, ug nahingawa kanako. Akong nasayran usab nga kon ang akong bana magtuon sa Bibliya, mahimong mausab ang iyang tinamdan nako.” Natinuod ang iyang gipangandoy sa dihang ang iyang bana misugot ra nga magtuon sa Bibliya ug magpabawtismo ingong Saksi ni Jehova. “Siya nahimong panig-ingnan sa pagkamapailobon,” matod ni Yelena. “Nakakat-on mi sa pagpasaylo sa usag usa.” Unsay iyang nahinapos? “Ang mga prinsipyo sa Bibliya nakatabang gyod nako nga mobating gikinahanglan ug gipanalipdan sa akong kaminyoon.”—Colosas 3:13, 18, 19.

Dili lang si Yelena ang nakasinati niana. Milyonmilyong Kristohanong babaye ang malipayon kay sila ug ang ilang mga bana naningkamot sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya diha sa ilang kaminyoon. Ilang nabatonan ang pagtahod, kahupayan, ug kagawasan sa ilang pagpakig-uban sa isigka-Kristohanon.—Juan 13:34, 35.

Ang Kristohanong mga lalaki ug babaye nahibalo nga ingong mga makasasala ug dili hingpit, sila maoy bahin sa kalalangan sa Diyos nga “gipailalom sa pagkawalay-pulos.” Apan, pinaagi sa pagpakigsuod sa ilang mahigugmaong Diyos ug Amahan, si Jehova, sila may paglaom nga ‘mapagawas gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot’ ug makatagamtam sa “mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos.” Pagkanindot nga palaaboton alang sa mga lalaki ug babaye ubos sa pag-atiman sa Diyos!—Roma 8:20, 21.