“Walay panagna bisan kanus-a nga midangat pinaagi sa kabubut-on sa tawo, hinunoa ang mga tawo nagsulti gikan sa Diyos samtang sila giagak sa balaang espiritu.”​—2 PEDRO 1:21.

UNSAY NAKAPALAHI SA BIBLIYA? Bisan ang karaang mga basahon nga gisulat sa samang panahon sagad magkasumpaki. Ang mga librong gisulat sa lainlaing tawo, sa lainlaing dapit ug panahon imposibleng bug-os nga magkaharmonya. Apan, ang Bibliya nag-angkon nga ang tanang 66 ka basahon niini may usa lamang ka Awtor. Busa, ang mensahe niini usa lang ug magkaharmonya.​—2 Timoteo 3:16.

PANANGLITAN: Si Moises, nga usa ka magbalantayg karnero sa ika-16 nga siglo B.C.E., misulat sa unang basahon sa Bibliya nga ang usa ka “binhi” moabot aron sa pagluwas sa katawhan. Kining basahona sa ulahi nagtagna nga ang binhi maggikan sa kaliwat ni Abraham, Isaac, ug Jacob. (Genesis 3:15; 22:17, 18; 26:24; 28:14) Mga 500 ka tuig sa ulahi, gipadayag ni propetang Natan nga ang binhi maggikan sa harianong banay ni David. (2 Samuel 7:12) Usa ka libo ka tuig human niana, gipatin-aw ni apostol Pablo nga ang binhi maglangkob kang Jesus ug sa usa ka grupo sa iyang piniling mga sumusunod. (Roma 1:1-4; Galacia 3:16, 29) Unya, sa hinapos sa unang siglo C.E., ang kataposang basahon sa Bibliya nagtagna nga ang mga membro sa binhi magpamatuod kang Jesus dinhi sa yuta, mabanhaw ngadto sa langit, ug magmando uban kaniya sulod sa 1,000 ka tuig. Kining daghag-sakop nga binhi maglaglag sa Yawa ug magluwas sa katawhan.​—Pinadayag 12:17; 20:6-10.

ANG GIINGON SA MGA KOMENTARISTA SA BIBLIYA: Human sa bug-os nga pagsusi sa 66 ka basahon sa Bibliya, si Louis Gaussen misulat nga siya nahingangha sa “talagsaong panaghiusa niining basahona, nga gisulat sulod sa usa ka libo lima ka gatos ka tuig sa daghan kaayong magsusulat, . . . nga usa lang ang tumong, ug nagpadayon pagkab-ot niana, bisag wala kaayo nila kana masabti, nga mao, ang kasaysayan sa pagtubos sa kalibotan pinaagi sa Anak sa Diyos.”​—Theopneusty​—The Plenary Inspiration of the Holy Scriptures.

UNSAY IMONG HUNAHUNA? May lain pa bang basahon nga gisulat sulod sa kapig 1,500 ka tuig sa mga 40 ka lalaki nga bug-os magkaharmonya? O ang Bibliya ba talagsaon?

“Sa dihang gitapo kini nga mga sinulat, kini nahimong usa ka basahon . . . Wala gayoy laing basahon nga sama niana.”—THE PROBLEM OF THE OLD TESTAMENT, NI JAMES ORR