Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Pebrero 2012

 Sekreto sa Kalipay sa Pamilya

Sa Dihang ang Imong Anak Magduhaduha sa Imong Relihiyon

Sa Dihang ang Imong Anak Magduhaduha sa Imong Relihiyon

Samtang sila magdako, daghang batan-on ang mosunod sa relihiyon sa ilang ginikanan. (2 Timoteo 3:14) Apan ang uban dili mosunod niana. Unsay imong mahimo kon ang imong anak magduhaduha sa imong relihiyon? Hisgotan niining artikuloha kon giunsa kana pag-atubang sa mga Saksi ni Jehova.

“Dili na ko gustong mosunod sa relihiyon sa akong ginikanan.”—Cora, 18. *

KOMBINSIDO ka nga ang imong relihiyon nagtudlo sa kamatuoran bahin sa Diyos. Mituo ka nga gipasiugda sa Bibliya ang labing maayong paagi sa pagkinabuhi. Nan, natural lang nga imong itisok sa imong anak ang imong mga prinsipyo. (Deuteronomio 6:6, 7) Apan, unsa na man kon samtang magdako ang imong anak, mawad-an siyag interes sa espirituwal nga mga butang? Komosta kon magduhaduha na siya sa relihiyon nga daw mahinamon niyang gidawat sa bata pa siya?Galacia 5:7.

Kon mahitabo kana, ayaw paghinapos nga pakyas ka na ingong Kristohanong ginikanan. Mahimong may nalangkit nga ubang butang, ingon sa ato unyang makita. Apan hibaloi kini: Ang imong pagdumala sa pagduhaduha sa imong anak maoy magtino kon siya magpabilin ba sa imong relihiyon o magpahilayo na hinuon niana. Kon kasab-an nimo ang imong anak, mora kag nangitag away nga lagmit ikaw maoy mapildi.Colosas 3:21.

Mas maayong sundon ang tambag ni apostol Pablo. “Ang ulipon sa Ginoo dili kinahanglang makig-away,” siya misulat, “kondili kinahanglang magmalumo sa tanan, may katakos sa pagpanudlo, nagapadayon sa pagpugong sa kaugalingon.” (2 Timoteo 2:24) Unsaon nimo pagpakita nga ikaw “may katakos sa pagpanudlo” kon ang imong anak magduhaduha sa imong relihiyon?

Magmasinabtanon

Una, sayra kon unsay lagmit nga nakaingon sa panglantaw sa imong anak. Pananglitan:

  • Siya ba mibating nag-inusara ug walay higala sa Kristohanong kongregasyon? “Kay gusto man nakog mga higala, nakigsuod ko sa pipila nako ka eskolmet, busa dugay kong miuswag sa espirituwal. Nawad-an kog gana sa espirituwal nga mga butang, sa panguna, tungod sa daotang panagkauban, ug karon nagmahay gyod ko.”—Lenore, 19.

  •   Siya ba walay pagsalig sa kaugalingon, maong nalisdan siya sa pagpakigsulti bahin sa iyang tinuohan? “Sa eskuylahan, ako nagpanuko sa pagpaambit sa akong tinuohan ngadto sa akong mga klasmet. Nahadlok kong isipon ko nilang ‘weird’ o tawgong ‘Bible boy.’ Si bisan kinsa nga malahi ilang isalikway, ug dili ko gustong mahitabo na nako.”—Ramón, 23.

  • Nalisdan ba siya sa pagkinabuhi sumala sa Kristohanong sukdanan? “Gibati nakong ang saad sa Bibliya nga kinabuhing walay kataposan anaa sa tumoy sa habog nga hagdan, ug wala pa gani ko makasugod ug tikang; layo pa gyod kaayo ko sa hagdan. Nahadlok kaayo kong mosaka sa hagdan nga tungod niana naghunahuna kong talikdan ang akong tinuohan.”—Renee, 16.

Pakigsulti sa Imong Anak

Unsa kahay nakababag sa imong anak? Ang labing maayong paagi nga masayran kini mao ang pagpangutana kaniya! Apan pag-amping nga dili mo magkalalis. Hinunoa, sunda ang tambag sa Santiago 1:19: “Magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkapungot.” Magmapailobon kaniya. Pakitai siya sa “tanang hataas-nga-pailob ug arte sa pagpanudlo,” sama sa imong buhaton niadtong dili membro sa imong pamilya.2 Timoteo 4:2.

Pananglitan, kon ang imong anak dili ganahang motambong sa Kristohanong mga tigom, susiha kon duna bay laing nakahasol niya. Apan buhata kana nga mapailobon. Dili molampos ang ginikanan kon ang mosunod nga esena ang iyang himoon.

Anak: Dili na ko ganahang motambong ug tigom.

Amahan: [naglagot] Unsay buot mong ipasabot nga dili na ka ganahang motambong?

Anak: Gilaay na ko!

Amahan: Mao ba kanay imong pagbati sa Diyos? Giisip nimo siya nga laay? Dili na maayo! Samtang nia ka pa sa among poder, mouban ka namo—sa gusto nimog sa dili!

Ang Diyos nagsugo sa mga ginikanan nga tudloan ang ilang mga anak bahin niya ug nga ang mga anak magmasinugtanon sa ilang ginikanan. (Efeso 6:1) Apan, dili nimo buot nga ang imong anak magsunodsunod lang sa imong espirituwal nga rutina ug mapugos sa pagtambong sa mga tigom. Kon mahimo, buot nimong magmasinugtanon usab ang iyang hunahuna ug kasingkasing.

Mas magmalamposon ka kon imong masabtan kon unsay nakaingon sa iyang tinamdan. Hunahunaa kana samtang imong tagdon kon unsaon unta pagdumala nga epektibo ang maong panaghisgot.

Anak: Dili na ko ganahang motambong ug tigom.

Amahan: [kalmado] Nganong ingon man niana ang imong gibati?

Anak: Gilaay na ko!

Amahan: Aw, hinuon, kon maglingkod kag usa o duha ka oras, puwede kang laayon. Pero unsa man gayoy nakapawala sa imong gana sa pagtambong?

Anak: Ambot ba. Basta dili lang ko ganahang moadto didto.

Amahan: Mao ba sab nay gibati sa imong mga higala?

Anak: Aw, mao nay akong problema! Wala na koy higala didto. Sukad mibalhin ang akong suod nga higala, gibati nakong wala koy makaestorya! Ang tanan nag-enjoy, gawas nako!

Kay gihatagag higayon ang anak sa pagpahayag sa gibati niini, nahibaloan sa amahan  ang babag—niining kahimtanga, ang pag-inusara—ug naangkon sab niya ang pagsalig niini, sa ingon nagpabiling bukas ang komunikasyon.—Tan-awa ang kahon nga  “Magmapailobon!”

Sa ngadtongadto, nasayran sa daghang batan-on nga kon ilang buntogon ang mga problema nga nakapugong sa ilang espirituwal nga pag-uswag, sagad maayo ang bation nila sa ilang kaugalingon ug sa ilang tinuohan. Tagda si Ramón, ang batan-ong gihisgotan sa sinugdan nga mahadlok magpaila sa eskuylahan nga siya Kristohanon. Sa ngadtongadto, nakita ra ni Ramón nga ang pagsulti bahin sa iyang tinuohan dili diay makahahadlok, bisan pag siya biaybiayon. Siya misugilon:

“Dihay higayon nga gibugalbugalan ko sa usa ka batan-on sa eskuylahan tungod sa akong relihiyon. Gikulbaan gyod ko, ug akong namatikdan nga naminaw ang tibuok klase. Dayon nakahunahuna ko nga siyay akong pangutan-on bahin sa iyang pagtuo. Sa akong katingala, mas gikulbaan man hinuon siya! Akong nakita nga daghang batan-on ang may mga tinuohan apan wala makasabot niana. Arang-arang na lang ko kay makapatin-aw ko sa akong tinuohan. Sa pagkatinuod, kon tinuohan nay hisgotan, ang akong mga klasmet ang angayng makulbaan—dili ako!”

SULAYI KINI: Pangutan-a ang imong anak kon unsay iyang pagbati bahin sa pagkahimong Kristohanon. Sa iyang hunahuna, unsay mga kaayohan niini? Unsay mawala niya? Mas dako ba ang kaayohan kay sa mawala niya? Kon mao, sa unsang paagi? (Marcos 10:29, 30) Mahimo niyang isulat ang iyang gihunahuna sa duha ka kolum—ang wala para sa kon unsay mawala niya ug ang tuo para sa mga kaayohan. Kon makita niya ang iyang gisulat, mahimong matabangan siya nga maila ang problema ug makahunahunag solusyon niana.

Ang “Gahom sa Pagpangatarongan” sa Imong Anak

Nakita sa mga ginikanan ug sa mga eksperto nga may dakong kalainan tali sa panghunahuna sa mga bata ug sa mga batan-on. (1 Corinto 13:11) Sagad ang mga bata dili komplikadog hunahuna, samtang ang mga batan-on makamao nang mangatarongan. Pananglitan, ang bata matudloan nga gilalang sa Diyos ang tanang butang. (Genesis 1:1) Apan ang usa ka batan-on mangatarongan: ‘Unsaon nako pagkahibalo nga dunay Diyos? Nganong ang usa ka mahigugmaong Diyos motugot man sa pagkadaotan? Tinuod ba gyod nga ang Diyos kanunayng naglungtad?’Salmo 90:2.

Basin bation nimo nga ang maong pangatarongan makapahuyang sa pagtuo sa imong anak.  Apan sa pagkatinuod, mahimong magpalig-on kana sa iyang pagtuo. Kon buot hunahunaon, ang pagpangutana maoy hinungdanong bahin sa espirituwal nga pag-uswag sa usa ka Kristohanon.Buhat 17:2, 3.

Dugang pa, gigamit na sa imong anak ang iyang “gahom sa pagpangatarongan.” (Roma 12:1, 2) Pinaagi niana, iyang masabtan “ang gilapdon ug gitas-on ug gihabogon ug giladmon” sa Kristohanong pagtuo nga dili niya mahimo kon bata siya. (Efeso 3:18) Sa pagkatinuod, karon ang panahon nga tabangan nimo ang imong anak sa pagpangatarongan maylabot sa iyang tinuohan aron molig-on ang iyang pagtuo.Proverbio 14:15; Buhat 17:11.

SULAYI KINI: Hisgoti pag-usab uban sa imong anak ang paninugdang mga pagtulon-an nga lagmit wala kaayo ninyo mahatagig pagtagad. Pananglitan, ipahunahuna niya ang mga pangutana sama sa: ‘Unsay nakapakombinsir kanako nga dunay Diyos? Unsang ebidensiya ang akong naobserbahan nga nagpakitang ang Diyos may pagtagad kanako? Nganong gibati nako nga alang gayod sa akong kaayohan ang pagsunod sa mga balaod sa Diyos?’ Pag-amping nga dili nimo ipugos sa imong anak ang imong panghunahuna. Hinunoa, tabangi siyang maugmad ang iyang kaugalingong baroganan. Nianang paagiha mas daling molig-on ang iyang pagtuo.

‘Nakombinsir sa Pagtuo’

Ang Bibliya naghisgot bahin sa batan-ong si Timoteo kinsa natudloan na sa balaang mga sinulat “sukad pa sa pagkamasuso.” Apan giawhag ni apostol Pablo si Timoteo: “Magpadayon ka sa mga butang nga imong nakat-onan ug nakakombinsir kanimo sa pagtuo.” (2 Timoteo 3:14, 15) Sama kang Timoteo, ang imong anak lagmit natudloan na bahin sa mga sukdanan sa Bibliya sukad sa pagkatawo. Apan karon, kinahanglan nimo siyang kombinsihon aron maugmad ang iyang kaugalingong pagtuo.

Ang librong Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler, Tomo 1, nag-ingon: “Kon ang inyong anak anaa pa sa inyong poder, may katungod kamo sa pagpasunod kaniya sa inyong espirituwal nga kalihokan. Pero ang inyong tumong mao ang pagtabang kaniya nga maugmad ang iyang gugma sa Diyos—dili ang pagsunod-sunod lang kaninyo.” Sa paghunahuna niana nga tumong, imong matabangan ang imong anak nga ‘magmalig-on sa pagtuo’ aron kini mahimong iyang paagi sa pagkinabuhi—dili kay imoha ra. *1 Pedro 5:9.

^ par. 4 Ang mga ngalan giusab.

^ par. 40 Alang sa dugang impormasyon, tan-awa Ang Bantayanang Torre sa Mayo 1, 2009, panid 10-12, ug ang Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler, Tomo 1, panid 315-318.

PANGUTAN-A ANG IMONG KAUGALINGON . . .

  • Unsay akong reaksiyon kon ang akong anak magduhaduha sa akong tinuohan?

  • Unsaon nako paggamit kining artikuloha aron dili maghinobra ang akong reaksiyon?