Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Nobyembre 2011

 Sekreto sa Kalipay sa Pamilya

Ugmara ang Espirituwalidad Ingong Magtiayon

Ugmara ang Espirituwalidad Ingong Magtiayon

Frederick *: “Sa bag-o pa ming minyo, akong giinsistir nga kami sa akong asawa dungang magtuon sa Bibliya. Gusto gyod nakong isentro niya ang iyang pagtagad sa among pagtuon. Apan si Leanne dili mahimutang. Ug kon ako siyang pangutan-on, oo ug dili ra ang iyang tubag. Ang iyang tinubagan wala mohaom sa akong gidahom nga paagi sa pagtuon sa Bibliya.”

Leanne: “Ako 18 anyos pa sa dihang nagminyo mi ni Frederick. Regular ang among pagtuon sa Bibliya, apan gigamit ni Frederick ang matag sesyon sa paghisgot sa akong mga sayop ug sa mga butang nga angay nakong pauswagon ingong asawa. Ako naluya kaayo ug nasakitan!”

UNSA kahay problema sa relasyon ni Frederick ug Leanne? Maayo ang ilang tumong. Sila nahigugma sa Diyos. Ug pareho nilang nakita ang panginahanglan nga dungang magtuon sa Bibliya. Apan ang butang nga makapahiusa unta nila daw lahig epekto. Tingali, dungan silang nagtuon apan wala nila maugmad ang espirituwalidad ingong magtiayon.

Unsa ang espirituwalidad? Nganong angay kanang ugmaron sa mga magtiayon? Unsang mga hagit ang ilang maatubang, ug unsaon nila kana pagbuntog?

Unsa ang Espirituwalidad?

Ang pulong nga “espirituwalidad” sumala sa pagkagamit sa Bibliya nagtumong sa tinamdan o panglantaw sa kinabuhi. (Judas 18, 19) Pananglitan, ang magsusulat sa Bibliya nga si Pablo nagpasiugda sa kalainan sa tinamdan sa usa ka espirituwal nga tawo ug sa usa nga unodnon. Iyang gipakita nga kadtong dunay unodnong tinamdan kaugalingon ray gihunahuna. Sila mobuhat kon unsay matarong sa ilang panglantaw, inay maningkamot sa pagsunod sa sukdanan sa Diyos.—1 Corinto 2:14; Galacia 5:19, 20.

Sa kasukwahi, kadtong dunay espirituwal nga tinamdan nagpabili sa sukdanan sa Diyos. Ilang gilantaw si Jehova nga Diyos ingong ilang Higala ug naningkamot nga sundogon ang iyang personalidad. (Efeso 5:1) Busa, sila mahigugmaon,  maluloton, ug malumo sa ilang pagpakiglabot sa uban. (Exodo 34:6) Sila motuman sa Diyos bisan pag dili kana kombenyente kanila. (Salmo 15:1, 4) “Sa akong nasabtan,” miingon si Darren nga taga-Canada ug 35 ka tuig nang minyo, “ang espirituwal nga tawo kanunayng maghunahuna kon sa unsang paagi ang iyang sinultihan ug binuhatan makaapektar sa iyang pakighigala sa Diyos.” Ang iyang asawa nga si Jane midugang: “Sa akong hunahuna, ang usa ka espirituwal nga babaye manglimbasog matag adlaw nga mahimong bahin sa iyang personalidad ang bunga sa espiritu sa Diyos.”—Galacia 5:22, 23.

Siyempre, dili kinahanglang magminyo aron maugmad ang espirituwal nga tinamdan. Gani, ang Bibliya nagtudlo nga ang matag usa dunay responsabilidad sa pagkat-on bahin sa Diyos ug sa pagsundog kaniya.—Buhat 17:26, 27.

Nganong Ugmaron ang Espirituwalidad Ingong Magtiayon?

Nan, nganong angayng ugmaron ang espirituwalidad ingong magtiayon? Tagda kini nga ilustrasyon: Duha ka hardinero ang nanag-iyag usa ka tanaman ug gusto nilang mananom ug utanon. Ang usa buot mananom sa usa ka espesipikong panahon sa tuig, samtang ang usa sa laing panahon. Ang usa gustong mogamit ug abono, apan ang lain dili mouyon kay naghunahunang wala kana kinahanglana. Ang usa gustong magtrabaho matag adlaw. Ang lain kontento rang maghulat sa abot. Sa maong kahimtang, makaani man tingali sila apan dili gyod sama kon silang duha nagkauyon pa ug nagtinabangay aron makab-ot ang maong mga tumong.

Ang bana ug asawa susama sa maong mga hardinero. Kon usa lang ang mag-ugmad sa iyang espirituwalidad, tingali mouswag ang ilang relasyon. (1 Pedro 3:1, 2) Apan mas maayo gyod kon ang magtiayon magkauyon sa pagsunod sa sukdanan sa Diyos ug manglimbasog sa pagpaluyo sa usag usa samtang sila nag-alagad Kaniya. “Ang duha mas maayo kay sa usa,” misulat ang maalamong hari nga si Solomon. Ngano? “Tungod kay sila adunay maayong balos sa ilang kahago. Kay kon ang usa kanila mapukan, ang usa makabangon sa iyang kauban.”—Ecclesiastes 4:9, 10.

Lagmit nangandoy kang maugmad ang espirituwalidad uban sa imong kapikas. Apan sama sa pag-atiman ug tanaman, ang tinguha lang dili igo nga makapatunghag resulta. Tagda ang duha ka hagit nga inyong maatubang ug kon sa unsang paagi mabuntog kana.

HAGIT 1: Wala mi panahon.

“Kuhaon ko sa akong bana sa trabahoan sa alas 7:00 sa gabii,” matod ni Sue, nga bag-o pang minyo. “Inig-uli namo, ang tanang buluhaton sa balay naghulat namo. Maglibog mi kon unsay unahon; ang among hunahuna moingon nga kinahanglan ming mogahin ug panahon sa pagtuon bahin sa Diyos, apan ang among lawas gustong mopahulay.”

Posibleng solusyon: Magmapasiboon ug magmatinabangon. Si Sue miingon: “Kami sa akong bana nakadesisyon nga mobangog sayo aron magbasag Bibliya ug hisgotan kana sa dili pa moadto sa trabahoan. Tabangan sab ko niya sa pipila ka buluhaton sa balay aron makagugol kog panahon uban niya.” Unsay benepisyo niini? Ang bana ni Sue nga si Ed miingon: “Akong nakaplagan nga kon kami ni Sue regular nga maghisgot sa espirituwal nga mga butang, mas masulbad namo ang mga problema ug mamenosan ang among mga kabalaka.”

Gawas sa pag-estoryahanay, hinungdanong maggahin kamog pipila ka minutos kada adlaw nga mag-uban sa pag-ampo. Sa unsang paagi kana makatabang? “Di pa dugay,” miingon si Ryan, nga 16 ka tuig nang minyo, “kami sa akong asawa nakaatubag dakong problema sa among relasyon. Apan naggahin mig panahon nga mag-uban sa pag-ampo matag gabii, nga ipahayag sa Diyos ang among mga kabalaka. Akong gibati nga nakatabang ni namo sa pagsulbad sa among mga problema ug sa pagbaton pag-usab ug kalipay sa among kaminyoon.”

SULAYI KINI: Paggahin ug pipila ka minutos matag adlaw sa paghisgot sa maayong mga butang nga nasinati ninyong magtiayon, mga butang nga inyong ikapasalamat  sa Diyos. Hisgoti usab ang mga hagit nga inyong giatubang, ilabina ang mga problema diin gikinahanglan ninyo ang tabang sa Diyos. Pahinumdom: Ayaw gamita kining higayona aron sudyaan ang imong kapikas. Hinunoa, kon kamo mag-ampo, hisgoti lang ang mga butang nga angay ninyong pauswagon. Pagkasunod adlaw, buhata kon unsay inyong giampo.

HAGIT 2: Lainlain mig katakos.

“Dili ko himasa,” miingon si Tony. Ang iyang asawang si Natalie miingon: “Ganahan kong mobasa ug mosulti bahin sa akong nabasahan. Sa tan-aw nako, morag mahadlok si Tony nga maghisgot mi bahin sa Bibliya.”

Posibleng solusyon: Paluyohi ang imong kapikas, ayaw pakigkompetensiya ni hukman dayon siya. Dayega ug dasiga ang imong kapikas. “Usahay malupigan ko sa kadasig sa akong asawa sa paghisgot bahin sa Bibliya,” miingon si Tony, “ug kaniadto ako magpanuko sa pagpakig-estorya kaniyag espirituwal nga mga butang. Apan, paluyohan ko ni Natalie. Karon regular na ming maghisgot ug espirituwal nga mga butang, ug akong nakita nga dili diay ko angayng mahadlok. Malipay kong makig-estorya niini kaniya. Nakatabang ni namo nga mahimong mas relaks ug malinawon ingong magtiayon.”

Nakita sa daghang magtiayon nga miuswag ang ilang kaminyoon sa dihang naggahin silag panahon kada semana sa pagbasa ug pagtuon sa Bibliya nga magkauban. Apan, niay pahinumdom: Ipadapat ang tambag sa imong kaugalingon, dili sa imong kapikas. (Galacia 6:4) Hisgoti ang mga problema sa kaminyoon sa laing higayon, dili panahon sa inyong pagtuon. Ngano?

Tagda kini: Kon nangaon mo sa imong pamilya, gamiton ba nimo kanang higayona sa paghunad sa nagnangnang nga samad? Dili gayod. Ang tanan mawad-ag gana sa pagkaon. Gipakasama ni Jesus sa pagkaon ang pagkat-on ug pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. (Mateo 4:4; Juan 4:34) Kon maghisgot kag mga kahiubos sa matag higayon nga magtuon sa Bibliya, ang imong kapikas mawad-an sab ug gana sa espirituwal nga mga butang. Oo, kinahanglan ninyong hisgotan ang mga problema. Apan buhata kana sa panahon nga gigahin alang niana.—Proverbio 10:19; 15:23.

SULAYI KINI: Isulat ang duha o tulo ka hiyas sa imong kapikas nga imong gipabilhan pag-ayo. Sa dihang mahisgotan ninyo kana sa inyong sunod nga pagtuon, sultii ang imong kapikas nga imong gipabilhan ang iyang pagpakita nianang mga hiyasa.

Inyong Anihon ang Inyong Gipugas

Kon kamo magpugas, o mag-ugmad, ug espirituwalidad ingong magtiayon, mas malinawon ug malipayon ang inyong kaminyoon. Sa pagkatinuod, ang Pulong sa Diyos nagpasalig nga “bisan unsay ginapugas sa usa ka tawo, kini usab iyang anihon.”—Galacia 6:7.

Si Frederick ug Leanne, nga gihisgotan sa sinugdan, nakasinati nga tinuod kana. Sila 45 ka tuig nang minyo ug nahibalo nga dili gayod kawang ang mga paningkamot. “Kaniadto basolon nako ang akong asawa kay wala mi komunikasyon,” matod ni Frederick. “Apan, sa ngadtongadto, akong naamgohan nga kinahanglan sab kong maningkamot.” Si Leanne miingon: “Ang nakatabang gyod namo nga makasagubang sa mga problema mao ang among gugma kang Jehova. Latas sa katuigan, regular ming magtuon ug mag-ampo nga magkauban. Samtang akong makita si Frederick nga naningkamot sa pagpakitag Kristohanong mga hiyas, mas sayon alang nako ang paghigugma kaniya.”

^ par. 3 Ang mga ngalan giusab.

PANGUTAN-A ANG IMONG KAUGALINGON . . .

  • Kanus-a ang kataposang higayon nga nag-uban mig ampo ingong magtiayon?
  • Unsay akong mahimo aron madasig ang akong kapikas sa paghisgot ug espirituwal nga mga butang uban nako?

 

Pagkat-og Dugang

KINSAY NAGABUHAT SA KABUBUT-ON NI JEHOVA KARON?

Unsa ang Pamilyahanong Pagsimba?

Susiha kon sa unsang paagi kini nga kahikayan makapasuod nimo sa Diyos ug makapalig-on sa bugkos sa imong pamilya.

MAHIMONG MAGMALIPAYON ANG IMONG PAMILYA

Magpagiya sa Diyos Aron Magmalipayon ang Kaminyoon

Dunay duha ka simpleng pangutana nga makatabang nga magmalipayon ang inyong kaminyoon.