Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Agosto 2011

 Mga Magbabasa Nangutana . . .

Ang Diyos ba Nagpuyo sa Usa Lang ka Dapit?

Ang Diyos ba Nagpuyo sa Usa Lang ka Dapit?

Daghang relihiyon ang nagtuo nga ang Diyos anaa sa tanang dapit sa tanang higayon. Pananglitan, ang New Catholic Encyclopedia naghubit sa Diyos ingong Usa “nga anaa sa tanang dapit ug anaa sa tanang butang.” Sa susama, si John Wesley, ang nagtukod sa Methodist Church, nagsulat ug sermon nga nag-ulohang “On the Omnipresence of God” diin niini iyang giingon nga “walay luna sa sulod man o sa gawas sa kalalangan nga dili makaplagan ang Diyos.”

Unsay gitudlo sa Bibliya? Sa tanan bang higayon ang Diyos anaa sa tanang dapit sa langit, sa yuta, ug bisan sa katawhan?

Sa pagkatinuod, ang Bibliya naghisgot nga ang Diyos adunay tinong dapit nga gipuy-an, ang langit. Kini nag-asoy sa pag-ampo ni Haring Solomon diin siya misangpit sa Diyos: “Mamati ka unta gikan sa mga langit, ang imong pihong dapit nga puloy-anan.” (1 Hari 8:43) Sa dihang gitudloan ni Jesu-Kristo ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo, iya silang gisultihan sa pag-ampo ngadto sa ‘Amahan nga anaa sa mga langit.’ (Mateo 6:9) Human sa iyang pagkabanhaw, si Kristo misulod “ngadto sa langit mismo, aron moatubang sa persona sa Diyos,” miingon ang Bibliya.—Hebreohanon 9:24.

Kini tin-awng nagpakita nga si Jehova nga Diyos nagpuyo, dili sa bisan diin, kondili sa langit lang. Siyempre, ang “mga langit” nga gihisgotan niini nga mga teksto wala magtumong sa atmospera palibot sa yuta ni sa walay kinutobang kawanangan. Ang Maglalalang sa uniberso dili paigo sa pisikal nga mga langit. (1 Hari 8:27) Ang Bibliya nagbutyag kanato nga ang “Diyos maoy espiritu.” (Juan 4:24) Siya nagpuyo sa espirituwal nga mga langit, usa ka dapit nga dili bahin sa pisikal nga uniberso.—1 Corinto 15:44.

Komosta ang mga teksto nga morag nagpasabot nga ang Diyos anaa sa tanang dapit? Pananglitan, sumala sa Salmo 139:7-10, si David miingon bahin sa Diyos: “Asa man ako paingon gikan sa imong espiritu, ug asa man ako mokalagiw gikan sa imong atubangan? Kon ako mosaka sa langit, ikaw atua didto; ug kon ibuklad ko ang akong higdaanan sa Sheol, tan-awa! ikaw atua didto. Kon kuhaon ko ang mga pako sa kaadlawon, aron makapuyo ako sa kinalay-ang dagat, didto, usab, agakon ako sa imong kamot.” Nagpakita ba kini nga ang Diyos anaa sa tanang dapit, nga nagpuyo sa tagsatagsa ka dapit nga gihisgotan?

Matikdi nga si David misukna una: “Asa man ako paingon gikan sa imong espiritu?” * Pinaagi sa iyang balaang espiritu, ang Diyos makakita sa tanang butang ug makagamit sa iyang gahom sa bisan asang dapit, nga dili kinahanglang siya mismo ang moadto o mopuyo didto. Sa pag-ilustrar: Sa di pa dugayng katuigan, gisusi sa mga siyentipiko ang yuta sa planetang Mars, nga minilyon ka kilometro gikan sa Yuta. Sa unsang paagi? Dili sa pag-adto mismo didto, apan pinaagi sa pagtuon sa detalyadong mga letrato ug sa uban pang impormasyon nga nakuha pinaagi sa spaceship o salakwanang nga gipadala ngadto sa Mars.

Sa susama, dili kinahanglang si Jehova anaa sa tanang dapit aron siya masayod kon unsay nahitabo sa tanang bahin sa uniberso. Ang Bibliya nag-ingon: “Walay linalang nga dili dayag sa iyang panan-aw.” (Hebreohanon 4:13) Oo, ang gamhanang aktibong puwersa ni Jehova, o balaang espiritu, makaabot sa tanang dapit, nga tungod niana siya makakita sa tanan ug makapalampos sa iyang katuyoan gikan sa usa ka tinong dapit, ang iyang “balaang puluy-anan” sa mga langit.—Deuteronomio 26:15.

^ par. 8 Ang Hebreohanong pulong nga gihubad dinhi nga “espiritu” nagtumong sa aktibong puwersa sa Diyos, ang gahom nga gigamit niya sa pagpalampos sa iyang katuyoan.

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE

Mga Panan-awon Bahin Niadtong Anaa sa Dili Makitang Kalangitan

Unsay giingon sa Bibliya bahin kang Jehova nga Diyos, kang Jesu-Kristo, ug sa matinumanong mga anghel?