Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Mayo 2011

Malinawong Katawhan Nagdepensa sa Ilang Maayong Ngalan

Malinawong Katawhan Nagdepensa sa Ilang Maayong Ngalan

ALANG SA KASAYORAN SA MGA LUNGSORANON SA RUSSIA: Sa pagpatik niini nga artikulo, minilyon ka tawo sa kapin sa 230 ka kayutaan ang makahibalo sa dili-makataronganong pagpig-ot sa kagawasan sa pagsimba sa Russia. Ang magasing Ang Bantayanang Torre mao ang labing kaylap nga basahon nga gihubad ug gipanagtag sa tibuok kalibotan. Kini nga artikulo mabasa sa 188 ka pinulongan. Kapin sa 40 ka milyong kopya ang ipatik. Ang pipila ka opisyal tingali dili buot nga ang internasyonal nga komunidad masayod kon unsay nagakahitabo sa mga Saksi ni Jehova sa Russia. Apan tinuod gayod ang mga pulong ni Jesus: “Walay bisan unsa nga gitakpan nga maampingon nga dili igabutyag, ug tinago nga dili mahibaloan.”—LUCAS 12:2.

NIADTONG Disyembre 2009 ug Enero 2010, duha sa kinatas-ang korte sa Russia ang nagdeklarar nga ang relihiyon sa mga Saksi ni Jehova maoy ekstremista. Daw nasubli ang mga panghitabo. Sa dihang ang mga Sobyet nagmando pa sa Russia, linibo sa mga Saksi ang sayop nga giakusahan ingong kaaway sa nasod. Sila gidestiyero, gipangpriso, ug gipugos sa pagpatrabaho sa mga kampo. Pagkahugno sa maong rehimen, gipahigawas ang mga Saksi ni Jehova. Opisyal nga gipasig-uli sa bag-ong gobyerno ang ilang maayong ngalan. * Karon, may mga tawo nga determinado na usab nga daoton ang mga Saksi.

Sa sayong bahin sa 2009, ang mga awtoridad naglansad ug kampanya batok sa relihiyosong kagawasan sa mga Saksi ni Jehova. Sa Pebrero lamang, ang mga abogado naghimog 500 ka imbestigasyon diha sa tibuok nasod. Unsay katuyoan? Aron pamatud-an nga ang mga Saksi ni Jehova naglapas kono sa balaod. Sa misunod nga mga bulan, ang polis nagronda sa malinawong relihiyosong mga tigom diha sa mga Kingdom Hall ug sa mga balay. Ilang gikompiskar ang mga literatura ug personal nga mga kabtangan. Ilang gipapauli sa ilang nasod ang langyawng mga abogado nga nagdepensa sa mga Saksi ug wala na sila tugoting makabalik sa nasod.

Sa Oktubre 5, 2009, gihawiran sa mga opisyal sa aduwana ang kargamentong Biblikanhong literatura didto sa utlanan duol sa St. Petersburg. Kini gipatik sa Germany alang sa daghang kongregasyon sa Russia. Usa ka espesyal nga grupo sa mga tig-imbestigar sa peligrosong mga kontrabando ang misusi sa kargamento. Ngano? Giingon sa papeles nga ang kargamento “lagmit dunay mga basahon nga nag-aghat ug relihiyosong kagubot.”

Misamot pa gayod ang pagpanghasi. Gideklarar sa Supreme Courts of the Russian Federation ug sa Altay Republic (bahin sa Russia) nga daghang basahon nga gigamit sa mga Saksi, lakip sa magasin nga imong gibasa karon, maoy ekstremista. Mihimog mga pag-apelar ang mga Saksi ni Jehova, ug nabalaka ang internasyonal nga komunidad—apan kini wala mosaler! Ang mga desisyon wala mausab ug gihimong ilegal diha sa Russia ang pag-importar o pagpanagtag sa Biblikanhong mga basahon.

Unsay reaksiyon sa mga Saksi niini nga mga paningkamot sa pagdaot sa ilang reputasyon ug sa pagpig-ot sa ilang kalihokan? Ug unsay kahulogan sa desisyon sa Korte bahin sa relihiyosong kagawasan sa tanang lungsoranon sa Russia?

Usa ka Dinaliang Sanong sa Nagkagrabeng Hulga

Si Vladimir Litvin (81 anyos) gidestiyero sa Krasnoyarskiy Kray niadtong 14 anyos siya. Buntag sayo sa Biyernes panahon sa kampanya, siya nanguna sa usa ka grupo sa mga Saksi ni Jehova sa pagpanagtag sa espesyal nga tract

Niadtong Pebrero 26, 2010, adlawng Biyernes, mga 160,000 ka Saksi ni Jehova sa tibuok Russia ang nanagtag ug 12 ka milyong kopya sa espesyal nga tract nga nag-ulohang Could it Happen Again? A Question for the Citizens of Russia. Pananglitan, sa siyudad sa Siberia sa Usol’ye-Sibirskoye, gatosan ka Saksi ang nagtigom diha sa kadalanan sa alas 5:30 sa buntag. Lakip kanila mao kadtong nadestiyero sa Siberia niadtong 1951 tungod sa ilang baroganan. Ilang giantos ang -40°C nga kabugnaw aron ilang ikapanagtag ang 20,000 ka tract.

Si Nikolai Yasinski (73 anyos) masibotong miapil sa kampanya. Siya nangutana, “Tinuod bang lutoson na pod ta nila ug kuhaan sa atong katungod sa pagsimba kang Jehova?”

Aron ipahibalo ang tulo ka adlaw nga kampanya, ang mga Saksi ni Jehova nakigkomperensiya sa media sa Moscow, ang kapital sa Russia. Usa sa mamumulong nga giimbitar mao si Mr. Lev Levinson, usa ka eksperto gikan sa Human Rights Institute. Iyang giasoy sa mubo ang dili makataronganong paghasi ug paglutos sa mga Saksi ni Jehova sa Nazi Germany ug sa Soviet Union ug gihisgotan ang opisyal nga pagpahigawas sa mga Saksi. Siya usab miingon: “Gimando ni President Yeltsin nga ang tanang relihiyon nga gilutos panahon sa mga Sobyet kinahanglang ipahigawas. Ug ang tanan nga nawala kanila kinahanglang ipasig-uli. Ang mga Saksi ni Jehova walay kabtangan ilalom sa pagmando sa Soviet Union, apan ang ilang maayong ngalan nahuptan na usab nila.”

Kana nga maayong ngalan gihulga na usab. “Diha sa mao gihapong nasod nga nagpahayag ug pagbasol,” matod ni Mr. Levinson, “kining mga tawhana grabeng gilutos nga walay pasukaranan.”

Positibong Resulta sa Kampanya

Nagmalamposon ba ang kampanya sa tract? Si Mr. Levinson miingon: “Sa akong pagpaingon sa komperensiya [sa media] may nakita kong mga tawo sa siyudad nga naglingkod ug nagbasa sa tract nga gipanagtag sa mga Saksi ni Jehova sa tibuok Russia. . . . Ang mga tawo nanglingkod ug nagbasa niini, ug ila kining gibasa pag-ayo.” * Matikdi pananglitan ang mosunod nga mga kasinatian.

Usa ka tigulang nga babaye nga nagpuyo sa sentral Russia, diin ang kadaghanan mga Muslim, midawat ug tract ug nangutana bahin niini. Sa dihang gisultihan nga kini naghisgot bahin sa tawhanong katungod ug kagawasan sa Russia, siya miingon: “Salamat nga duna ra gyoy nagtagad niini nga mga isyu, kay ang Russia mibalik na pod sa mga adlaw sa Soviet Union! Maayo ang inyong gihimo!”

Usa ka babaye sa Chelyabinsk nga gitanyagan ug tract miingon: “Duna na koy kopya niini nga tract ug gibasa ko kini. Pabor ko kaayo ninyo. Wala koy nahibaloang laing relihiyon nga magdepensa sa ilang pagtuo nga sama ka organisado sa inyoha. Nakadayeg ko sa inyong pamesti, ug kanunay mong mataktikanhon. Dayag nga duna moy lig-ong pagsalig sa inyong pagtuo. Sa akong tan-aw ang Diyos nagauban kaninyo.”

Sa St. Petersburg, usa ka tawong miingon nga siya nakadawat na sa tract ang gisukna kon nagustohan ba niya ang iyang nabasa. “Oo,” siya mitubag. “Samtang gibasa ko kini, nanglimbawot ang akong balhibo, ug gani nakahilak ko. Ang akong Lola gilutos [panahon sa mga Sobyet] ug daghan siyag gisugilon kanako bahin niadtong mga napriso uban niya. Dihay daghang kriminal, apan daghan usab ang walay sala nga napriso tungod sa ilang pagtuo. Sa akong hunahuna, kinahanglang mahibalo ang tanan kon unsay nahitabo, busa husto ang inyong gibuhat.”

Unsa Kahay Mahitabo sa Umaabot sa mga Saksi sa Russia?

Si Stepan Levitsky (85 anyos) ug ang iyang asawa, si Yelena. Siya napriso ug napulo ka tuig tungod lamang sa pagbaton ug usa ka kopya sa magasing Bantayanang Torre

Gipabilhan sa mga Saksi ni Jehova ang kagawasan nga ilang napahimuslan sa Russia sa milabayng duha ka dekada. Bisan pa niana, sila nasayod gayod nga dali ra usab mawala ang maong kagawasan. Kon ang pagpangdaot nga gihimo batok kanila sa di pa dugay mao bay ilhanan nga ang Russia padulong na sa laing dulom nga yugto sa paglutos, panahon ray nasayod.

Bisan pa niana, ang mga Saksi ni Jehova determinadong magpadayon sa pagsangyaw sa mensahe sa Bibliya bahin sa kalinaw ug paglaom, bisag unsa pay mahitabo. Ang espesyal nga tract nagsumaryo sa ilang determinasyon: “Ang pagpig-ot dili gayod molampos. Dili mi mohunong sa pagsulting mataktikanhon ug matinahoron bahin kang Jehova nga Diyos ug sa iyang Pulong, ang Bibliya. (1 Pedro 3:15) Wala mi mohunong sa kangilngig sa paglutos sa Nazi Germany, wala mi mohunong sa labing dulom nga yugto sa pagpig-ot sa among nasod, ug dili mi mohunong karon.—Buhat 4:18-20.”

^ par. 13 Pipila ka oras sa wala pa ang komperensiya sa media, ang mga kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova sa Moscow nagsugod na sa pagpanagtag sa tract.