Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jesus—Diin Siya Gikan?

Jesus—Diin Siya Gikan?

“[Si Pilato] misulod na usab sa palasyo sa gobernador ug miingon kang Jesus: ‘Diin ka ba gikan?’ Apan si Jesus wala motubag kaniya.”—JUAN 19:9.

ANG Romanong Gobernador nga si Poncio Pilato misukna niini sa dihang si Jesus gihusay. * Nasayod si Pilato kon asang dapita sa Israel naggikan si Jesus. (Lucas 23:6, 7) Siya usab nasayod nga si Jesus dili ordinaryong tawo. Naghunahuna kaha si Pilato kon naglungtad na ba si Jesus kaniadto? Kini ba nga paganong magmamando andam gayong modawat ug mopadapat sa kamatuoran? Bisan hain niini, wala motubag si Jesus, ug mopatim-awng mas interesado si Pilato sa iyang karera kay sa kamatuoran ug hustisya.—Mateo 27:11-26.

Apan ikalipay nga kadtong buot gayod masayod kon diin gikan si Jesus makakaplag sa tubag niini. Ang Bibliya tin-awng nagbutyag sa gigikanan ni Jesu-Kristo. Tagda ang mosunod.

Kon diin siya natawo

Ang modernong kuwentada nagpakita nga sa sayong bahin sa tinghunlak sa 2 B.C.E., si Jesus natawo sa timawang kahimtang sa balangay sa Betlehem nga sakop sa Juda. Tungod sa sugo ni Cesar Agusto sa pagparehistro sa mga tawo, ang inahan ni Jesus nga si Maria, nga “talianak na,” ug ang iyang banang si Jose, napugos sa pagpanaw ngadto sa Betlehem, ang dapit nga gigikanan ni Jose. Kay walay kasak-an, ang magtiayon miestar na lang sa kuwadra sa mga hayop, diin si Jesus natawo ug gibutang sa usa ka pasungan.—Lucas 2:1-7.

Kasiglohan una pa niana, gitagna sa Bibliya ang dapit diin ipakatawo si Jesus: “Ikaw, Oh Betlehem Eprata, nga gamay kaayo aron mahiapil taliwala sa linibo sa Juda, gikan kanimo mogula alang kanako ang usa nga mahimong magmamando sa Israel.” * (Miqueas 5:2) Ang Betlehem dayag nga gamay ra kaayo aron mahitala lakip sa mga siyudad sa teritoryo sa Juda. Apan, kining gamay nga balangay makabatog talagsaong dungog. Ang sinaad nga Mesiyas, o Kristo, maggikan sa Betlehem.—Mateo 2:3-6; Juan 7:40-42.

Kon diin siya nagdako

Human magpuyo kadiyot sa Ehipto, ang pamilya ni Jesus mibalhin sa Nasaret, usa ka siyudad sa lalawigan sa Galilea nga mga 96 kilometros sa amihanan sa Jerusalem. Nianang panahona, si Jesus wala pay tres anyos. Siya nagdako lagmit sa usa ka kabos ug dakong pamilya diha niining matahom nga dapit diin ang mga tawo maoy mag-uuma, magbalantay sa karnero, ug mangingisda.—Mateo 13:55, 56.

Kasiglohan una pa niini, gitagna sa Bibliya nga ang Mesiyas maoy “Nazaretnon.” Ang magsusulat sa Ebanghelyo nga si Mateo nag-ingon nga ang pamilya ni Jesus nagpuyo sa “Nasaret, aron matuman ang gisulti pinaagi sa mga manalagna: ‘Siya tawgon nga Nasaretnon.’” (Mateo 2:19-23) Mopatim-aw nga ang terminong Nasaretnon nalangkit sa Hebreohanong pulong alang sa “turok.” Dayag nga gipunting ni Mateo ang tagna ni Isaias nga nagtawag sa Mesiyas nga “usa ka turok” gikan ni Jese, nga nagpasabot nga ang Mesiyas kaliwat ni Jese, ang amahan ni Haring David. (Isaias 11:1) Sa pagkatinuod, si Jesus kaliwat ni Jese pinaagi kang David.—Mateo 1:6, 16; Lucas 3:23, 31, 32.

Kon diin siya gikan sa sinugdan

Gitudlo sa Bibliya nga dugay nang naglungtad si Jesus sa wala pa siya matawo sa kuwadra didto sa Betlehem. Ang tagna ni Miqueas, nga gikutlo na, nagpadayon sa pag-ingon nga ang Iyang “kagikan maoy gikan pa sa unang kapanahonan, gikan sa mga adlaw sa panahong walay tino.” (Miqueas 5:2) Ingong panganayng Anak sa Diyos, si Jesus maoy espiritung linalang sa langit sa wala pa siya matawo dinhi sa yuta. Si Jesus miingon: “Ako nanaog gikan sa langit.” (Juan 6:38; 8:23) Sa unsang paagi posible kini?

Pinaagi sa balaang espiritu, si Jehova nga Diyos milagrosong nagbalhin sa kinabuhi sa iyang langitnong Anak ngadto sa tagoangkan sa ulay nga babayeng Hudiyo nga si Maria aron siya ipakatawo nga hingpit. * Ang maong milagro posible kaayo pinaagi sa gahom sa Labing Gamhanang Diyos. Sumala sa gipatin-aw sa manulonda kang Maria, “sa Diyos walay gipahayag nga dili mahitabo.”—Lucas 1:30-35, 37.

Dili lang kay gibutyag sa Bibliya kanato kon diin gikan si Jesus. Daghan usab ang gihubit kanato sa upat ka Ebanghelyo—ang Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan—kon unsay iyang pagkinabuhi.

^ par. 3 Alang sa dugang impormasyon bahin sa pagdakop ug paghusay kang Jesus, tan-awa ang artikulong “Ang Labing Ngil-ad nga Husay sa Kasaysayan,” sa panid 18-22 niini nga isyu.

^ par. 6 Ang Eprata (o Eprat) dayag nga maoy ngalan kaniadto sa Betlehem.—Genesis 35:19.

^ par. 10 Ang Jehova mao ang ngalan sa Diyos ingon sa gibutyag sa Bibliya.