Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Abril 2011

Jesus—Unsay Iyang Pagkinabuhi?

Jesus—Unsay Iyang Pagkinabuhi?

 Jesus—Unsay Iyang Pagkinabuhi?

“Ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubut-on niya nga nagpadala kanako ug ang paghuman sa iyang buluhaton.”—JUAN 4:34.

ANG kahimtang sa dihang gipamulong ni Jesus kining mga pulonga nagpakita kon unsa ang hinungdanon sa iyang kinabuhi. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an tibuok buntag nga nagpanaw latas sa kabukiran sa Samaria. (Juan 4:6) Kay naghunahunang gigutom na si Jesus, siya giagda sa iyang mga tinun-an sa pagkaon. (Juan 4:31-33) Sa iyang tubag, gisumaryo ni Jesus ang iyang katuyoan sa kinabuhi. Alang kaniya, ang pagbuhat sa buluhaton sa Diyos mas hinungdanon pa kay sa pagkaon. Sa pulong ug buhat, si Jesus nagkinabuhi sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Unsay lakip niini?

Pagwali ug pagtudlo bahin sa Gingharian sa Diyos Gihubit sa Bibliya ang buluhaton ni Jesus, nga nag-ingon: “Milibot siya lukop sa tibuok Galilea, nga nagtudlo . . . ug nagwali sa maayong balita sa gingharian.” (Mateo 4:23) Dili lamang kay si Jesus nagwali, o nagmantala sa Gingharian sa Diyos. Siya usab nagtudlo—buot ingnon, siya naghatag ug instruksiyon, nagpatin-aw, ug nangombinsir ginamit ang maayong pangatarongan. Ang Gingharian maoy tema sa iyang mensahe.

Sa tibuok panahon sa iyang ministeryo, si Jesus nagtudlo sa iyang mga mamiminaw bahin sa Gingharian sa Diyos ug kon unsay buhaton niini. Palandonga ang mosunod nga mga kamatuoran bahin sa Gingharian, lakip ang gikutlo nga mga teksto diin mabasa nato ang gipamulong ni Jesus bahin niini.

▪ Ang Gingharian sa Diyos maoy usa ka langitnong kagamhanan ug si Jesus maoy gitudlo ni Jehova ingong Hari.—MATEO 4:17; JUAN 18:36.

▪ Ang Gingharian magbalaan sa ngalan sa Diyos ug magtuman sa iyang kabubut-on dinhi sa yuta maingon man sa langit.—MATEO 6:9, 10.

▪ Ubos sa pagmando sa Gingharian sa Diyos, ang tibuok yuta mahimong usa ka paraiso.—LUCAS 23:42, 43.

▪ Sa dili madugay ang Gingharian sa Diyos moabot ug magtuman sa kabubut-on sa Diyos dinhi sa yuta. *MATEO 24:3, 7-12.

Paghimog mga milagro Si Jesus pangunang nailhan ingong “Magtutudlo.” (Juan 13:13) Apan, sulod sa iyang tulo ug tunga ka tuig nga ministeryo, siya usab naghimog mga milagro. Duhay katuyoan niini. Una, kini nagpamatuod nga siya pinadala sa Diyos. (Mateo 11:2-6) Ikaduha, kini nagpakita kon unsay mas labaw pa niyang buhaton sa umaabot ingong Hari sa Gingharian sa Diyos. Matikdi ang pipila sa milagro nga iyang gihimo.

▪ Iyang gipahunong ang bagyo sa dagat ug gipalurang ang hangin.—MARCOS 4:39-41.

▪ Iyang giayo ang masakiton, lakip ang mga buta, bungol, ug mga bakol.—LUCAS 7:21, 22.

▪ Iyang gipadaghan ang pagkaon, sa ingon napakaon ang gigutom nga panon sa mga tawo.—MATEO 14:17-21; 15:34-38.

▪ Tulo ka higayon siyang nagbanhaw sa mga patay.—LUCAS 7:11-15; 8:41-55; JUAN 11:38-44.

Handurawa kon unsa unya ang kinabuhi sa yuta ubos sa pagmando niining gamhanang Hari!

Pagpadayag sa personalidad ni Jehova nga Diyos Maylabot sa pagtudlo sa uban bahin kang  Jehova, wala nay mas kuwalipikado pa kay sa Anak sa Diyos, si Jesu-Kristo. Ingong “panganay sa tanang kalalangan,” si Jesus naglungtad sa langit uban kang Jehova nga una pa kaayo kay sa bisan kinsang espiritung linalang. (Colosas 1:15) Handurawa kon unsa ka dako sa iyang kahigayonan nga iyang makat-onan ang panghunahuna, kabubut-on, sukdanan, ug mga paagi sa iyang Amahan.

Busa si Jesus tukmang nakaingon: “Kon kinsa ang Anak walay usa nga nakaila gawas sa Amahan; ug kon kinsa ang Amahan, walay usa nga nakaila gawas sa Anak, ug siya nga kaniya buot sa Anak nga ibutyag siya.” (Lucas 10:22) Sa dinhi si Jesus sa yuta ingong tawo, siya maikagong nagbutyag kon unsa ang iyang Amahan. Si Jesus namulong ug nagtudlo sa talagsaong paagi. Iyang gigamit ang iyang mga nahinumdoman sa didto pa siya mismo sa langit ug sa halangdong presensiya sa Labing Hataas nga Diyos.—Juan 8:28.

Ang gihimo ni Jesus sa pagbutyag sa iyang Amahan ikailustrar sa kon unsay mahimo sa usa ka transformer sa koryente. Ang taas nga boltahe sa koryente himoon niini nga ubos, aron ipahaom kon unsay gikinahanglan sa mga kasangkapan. Sa dinhi si Jesus sa yuta, gigamit ni Jesus ang iyang nakat-onan sa langit bahin sa iyang Amahan ug gitudlo kini sa paaging daling masabtan ug mapadapat sa ubos nga mga tawo.

Tagda ang duha ka hinungdanong paagi nga gibutyag ni Jesus ang iyang Amahan.

▪ Sa iyang pagpanudlo, gipahibalo ni Jesus ang kamatuoran bahin kang Jehova—ang Iyang ngalan, katuyoan, ug mga paagi.—JUAN 3:16; 17:6, 26.

▪ Pinaagi sa iyang mga buhat, gipadayag ni Jesus ang daghang maanindot nga mga bahin sa personalidad ni Jehova. Hingpit nga gipabanaag ni Jesus ang personalidad sa iyang Amahan, maong sa diwa siya makaingon: ‘Kon buot kamong mahibalo kon unsa ang akong Amahan, tan-awa ko ninyo.’—JUAN 5:19; 14:9.

Makadayeg kita sa pagkinabuhi ni Jesus. Kita makabenepisyo gayod kon atong susihon nganong siya namatay ug kon atong ipadapat ang atong nakat-onan.

[Potnot]

^ par. 9 Aron makakat-on ug dugang bahin sa Gingharian sa Diyos ug kon unsaon nato pagkasayod nga hapit na kining moabot, tan-awa ang kapitulo 8, “Unsa ang Gingharian sa Diyos?,” ug kapitulo 9, “Nagkinabuhi na ba Kita sa ‘Kataposang mga Adlaw’?,” diha sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.