Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Abril 2011

Jesus—Nganong Siya Namatay?

Jesus—Nganong Siya Namatay?

 Jesus—Nganong Siya Namatay?

“Ang Anak sa tawo mianhi . . . sa paghatag sa iyang kalag [o, kinabuhi] nga usa ka lukat baylo sa daghan.”—MARCOS 10:45.

SI Jesus nasayod na kon unsay mahitabo. Siya nahibalong dili magmalinawon ang iyang kinabuhi. Sa kasukwahi, siya nasayod nga siya makaagom ug sakit nga kamatayon sa edad nga kapin 30, ug siya andam gayod sa pag-atubang niini.

Gipasiugda sa Bibliya nga hinungdanon gayod ang kamatayon ni Jesus. Matod sa usa ka reperensiya, ang kamatayon ni Jesus direktang gihisgotan nga mga 175 ka beses sa Kristohanong Gregong Kasulatan, o Bag-ong Tugon. Nan, nganong si Jesus kinahanglang mag-antos ug mamatay? Kinahanglan kitang masayod niini kay kini dunay dakong epekto sa atong kinabuhi.

Kon unsay gidahom ni Jesus Sa kataposang tuig sa iyang kinabuhi, kadaghan pasidan-i ni Jesus ang iyang mga tinun-an bahin sa iyang taliabot nga pag-antos ug kamatayon. Sa pagpaingon sa Jerusalem aron saulogon ang kataposang Paskuwa, iyang gisultihan ang 12 ka apostoles: “Ang Anak sa tawo igatugyan ngadto sa pangulong mga saserdote ug sa mga eskriba, ug ilang pagahukman siya sa kamatayon ug igatugyan siya ngadto sa mga tawo sa mga nasod, ug ilang pagabugalbugalan siya ug pagalud-an siya ug pagahampakon siya ug pagapatyon siya.” * (Marcos 10:33, 34) Nganong siya nakatino gayod kon unsay mahitabo kaniya?

Sinati si Jesus sa daghang tagna sa Hebreohanong Kasulatan nga nagtagna kon sa unsang paagi siya mamatay. (Lucas 18:31-33) Tagda ang pipila ka tagna lakip ang mga teksto nga nagpatin-aw kon sa unsang paagi kini natuman.

Ang Mesiyas . . .

▪ Budhian bugti sa 30 ka pirasong plata.—ZACARIAS 11:12; MATEO 26:14-16.

▪ Bunalan ug luwaan.—ISAIAS 50:6; MATEO 26:67; 27:26, 30.

▪ Ilansang.—SALMO 22:16; MARCOS 15:24, 25.

▪ Pasipalahan samtang anaa sa estaka sa pagsakit.—SALMO 22:7, 8; MATEO 27:39-43.

▪ Patyon nga walay usa sa iyang bukog nga balion.—SALMO 34:20; JUAN 19:33, 36.

Kining tanan ug ang daghan pang tagna natuman kang Jesus. Dili niya kini mahimo sa iyang kaugalingon lamang. Ang katumanan niining tanang tagna nagpamatuod nga siya gayod pinadala sa Diyos. *

Apan, nganong si Jesus kinahanglang mag-antos ug mamatay?

Si Jesus namatay aron sa paghusay sa hinungdanong mga isyu Nasayod si Jesus sa hinungdanong mga isyu nga gibangon didto pa sa tanaman sa Eden diin nalangkit ang tibuok uniberso. Kay giimpluwensiyahan ni Satanas, si Adan ug Eva misupak sa Diyos. Sa ilang pagrebelde, ilang gikuwestiyon ang katungod sa pagkasoberano sa Diyos, o ang paagi sa iyang pagmando. Tungod sa ilang sala, mitungha usab ang isyu kon ang tawo magmatinumanon ba sa Diyos ubos sa pagsulay.—Genesis 3:1-6; Job 2:1-5.

Gihatag ni Jesus ang dili malalis nga tubag maylabot sa duha ka isyu—ang pagkasoberano  ni Jehova ug ang pagkamatinumanon sa tawo. Pinaagi sa iyang hingpit nga pagkamatinumanon “hangtod sa kamatayon . . . sa estaka sa pagsakit,” gibayaw ni Jesus ang pagkasoberano sa Diyos. (Filipos 2:8) Gipamatud-an usab ni Jesus nga ang tawong hingpit mahimong bug-os magmatinumanon kang Jehova bisan pa sa kinalisdang mga pagsulay.

Si Jesus namatay aron tubson ang katawhan Gitagna ni Isaias nga ang pag-antos ug kamatayon sa sinaad nga Mesiyas magtaganag kapasayloan sa mga sala sa tawo. (Isaias 53:5, 10) Tin-aw kining nasabtan ni Jesus, ug kinabubut-on niyang gihatag ang “iyang kalag nga usa ka lukat baylo sa daghan.” (Mateo 20:28) Ang iyang kamatayon naghatag ug kahigayonan sa dili hingpit nga mga tawo nga makabatog maayong relasyon kang Jehova ug mapahigawas sa sala ug kamatayon. Tungod usab niini, mahimong mabatonan nato pag-usab ang nawala ni Adan ug Eva—ang paglaom nga mabuhing walay kataposan sa paraisong yuta. *Pinadayag 21:3, 4.

Kon unsay imong mahimo Atong nasusi kon unsay giingon sa Bibliya bahin kang Jesus—diin siya gikan, unsay iyang pagkinabuhi, ug nganong siya namatay. Ang pagkasayod niini hinungdanon kaayo aron mahanaw ang sayop nga mga pagtuo bahin kaniya. Kon ipadapat kini, atong mabatonan ang mga panalangin—ang mas maayong kinabuhi karon ug ang walay kataposang kinabuhi sa umaabot. Gibutyag sa Bibliya kon unsay kinahanglan natong buhaton aron maangkon ang maong mga panalangin.

▪ Pagkat-on ug dugang bahin kang Jesu-Kristo ug sa iyang papel sa katuyoan ni Jehova.—JUAN 17:3.

▪ Ipasundayag ang imong pagtuo kang Jesus ingong Manluluwas sa paagi sa imong pagkinabuhi.—JUAN 3:36; BUHAT 5:31.

Ang mga Saksi ni Jehova malipay sa pagtabang kanimo aron makakat-on kag dugang bahin kang Jesu-Kristo, ang “bugtong nga Anak” sa Diyos, nga pinaagi kaniya atong mabatonan ang gasang “kinabuhing walay kataposan.”—Juan 3:16.

[Mga Potnot]

^ par. 5 Kanunay niyang gitawag ang iyang kaugalingon nga “ang Anak sa tawo.” (Mateo 8:20) Kini nagpakita nga siya dili lamang hingpit nga tawo kondili siya usab ang “anak sa tawo” nga gihisgotan sa tagna sa Bibliya.—Daniel 7:13, 14.

^ par. 13 Alang sa dugang impormasyon bahin sa mga tagna nga natuman diha kang Jesus, tan-awa ang apendise ubos sa ulohang “Si Jesu-Kristo—Ang Sinaad nga Mesiyas” sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 17 Alang sa dugang impormasyon bahin sa kabililhon sa kamatayon ni Jesus ingong lukat, tan-awa ang kapitulo 5, “Ang Lukat—Ang Labing Maayong Gasa sa Diyos,” sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

 

Pagkat-og Dugang

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Kinsa si Jesu-Kristo?

Sayra kon nganong si Jesus ang gisaad nga Mesiyas, kon diin siya gikan, ug kon nganong siya ang bugtong Anak ni Jehova.