Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 Pagkat-on Gikan sa Pulong sa Diyos

Kinsa si Jesu-Kristo?

Kinsa si Jesu-Kristo?

Kini nga artikulo nagpatunghag mga pangutana nga lagmit imong gisukna ug nagpakita kon asa nimo mabasa ang tubag niini sa Bibliya. Ang mga Saksi ni Jehova malipay sa pagpakighisgot niini kanimo.

1. Kinsa si Jesu-Kristo?

Dili sama sa ubang tawo, si Jesus nabuhi na sa langit ingong espiritung persona sa wala pa matawo dinhi sa yuta. (Juan 8:23) Siya mao ang unang linalang sa Diyos, ug siya mitabang sa paglalang sa tanang uban pang mga butang. Siya mao lamang ang direktang gilalang ni Jehova ug busa gitawag nga “bugtong” nga Anak sa Diyos. Si Jesus maoy Tigpamaba sa Diyos, busa siya gitawag usab nga “ang Pulong.”—Juan 1:1-3, 14; basaha ang Proverbio 8:22, 23, 30; Colosas 1:15, 16.

2. Nganong mianhi si Jesus sa yuta?

Gipadala sa Diyos ang iyang Anak nganhi sa yuta pinaagi sa pagbalhin sa iyang kinabuhi gikan sa langit ngadto sa tagoangkan sa ulay nga babayeng Hudiyo nga si Maria. Busa si Jesus walay tawhanong amahan. (Lucas 1:30-35) Mianhi si Jesus sa yuta (1) aron itudlo ang kamatuoran bahin sa Diyos, (2) aron maghatag ug panig-ingnan sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos, ug (3) aron ihatag ang iyang hingpit nga kinabuhi ingong “usa ka lukat.”—Basaha ang Mateo 20:28; Juan 18:37.

3. Nganong nagkinahanglan tag lukat?

Ang lukat maoy bili nga ibayad aron ipahigawas ang usa ka tawo. Ang kamatayon ug pagkatigulang dili bahin sa orihinal nga katuyoan sa Diyos alang sa tawo. Giunsa nato pagkasayod niana? Gisultihan sa Diyos ang unang tawo, si Adan, nga kon siya makasala, siya mamatay. Kon si Adan wala makasala, siya dili gayod unta mamatay. Bisan tuod nga ayha pa namatay si Adan kasiglohan sa ulahi, siya namatay sa adlaw nga siya misupak sa Diyos. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Gipasa ni Adan sa tanan niyang mga anak ang sala ug ang silot niini nga kamatayon. Busa, ang kamatayon “misulod” sa kalibotan sa katawhan pinaagi kang Adan. Maong kinahanglan nato ang usa ka lukat.—Basaha ang Roma 5:12; 6:23.

 4. Nganong namatay si Jesus?

Kinsay makabayad sa lukat aron ikapahigawas kita gikan sa kamatayon? Sa dihang kita mamatay, atong gibayran ang silot sa atong mga sala lamang. Walay dili hingpit nga tawo ang makabayad alang sa mga sala sa uban.—Basaha ang Salmo 49:7-9.

Sanglit wala mapanunod ni Jesus ang pagkadili-hingpit sa usa ka tawhanong amahan, siya namatay, dili tungod sa iyang mga sala, kondili alang sa mga sala sa uban. Gipadala sa Diyos ang iyang Anak aron ipasundayag ang Iyang dako kaayong gugma sa tawo. Si Jesus nagpakita usab ug gugma kanato pinaagi sa pagsunod sa iyang Amahan ug sa paghalad sa iyang kinabuhi alang sa atong sala.—Basaha ang Juan 3:16; Roma 5:18, 19.

5. Unsay gihimo ni Jesus karon?

Pinaagi sa pag-ayo sa mga masakiton, pagbanhaw sa mga patay, ug sa pagluwas sa mga tawo gikan sa kapeligrohan, gipakita ni Jesus kon unsay iyang himoon sa ulahi sa tanang matinumanong tawo. (Lucas 18:35-42; Juan 5:28, 29) Human mamatay, si Jesus gibanhaw sa Diyos ingong espiritung persona. (1 Pedro 3:18) Unya siya naghulat didto sa tuong kamot sa Diyos hangtod nga gihatagan siya ni Jehova ug gahom sa pagmando ingong Hari sa tibuok yuta. (Hebreohanon 10:12, 13) Si Jesus naghari na karon sa langit, ug ang iyang mga sumusunod dinhi sa yuta nagmantala sa maayong balita sa tibuok kalibotan.—Basaha ang Daniel 7:13, 14; Mateo 24:14.

Sa dili madugay, gamiton ni Jesus ang iyang gahom ingong Hari aron taposon ang tanang pag-antos ug kadtong nagpahinabo niini. Minilyon nga nagpasundayag ug pagtuo kang Jesus ug misunod kaniya ang makatagamtam ug kinabuhi sa paraiso sa yuta.—Basaha ang Salmo 37:9-11.

Minilyon nga nagpasundayag ug pagtuo kang Jesus ug misunod kaniya ang makatagamtam ug kinabuhi sa paraiso sa yuta