Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Abril 2010

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Si Jesus Nakakat-on nga Magmasinugtanon

Si Jesus Nakakat-on nga Magmasinugtanon

MOBATI ka ba usahay nga lisod nga magmasinugtanon?— * Dili ikatingala kon mobati ka niana. Ang tanan mobati usahay nga lisod ang pagsunod. Nahibalo ka ba nga bisan si Jesus kinahanglang mokat-on nga magmasinugtanon?—

Sa imong hunahuna, kinsay angayng sundon sa mga bata?— Oo, ang atong amahan ug inahan. Ang Bibliya nag-ingon: “Magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan nga nahiusa sa Ginoo.” (Efeso 6:1) Kinsa ang amahan ni Jesus?— Si Jehova nga Diyos, ug siya Amahan usab nato. (Mateo 6:9, 10) Apan kon moingon ka nga si Jose ang amahan ni Jesus ug si Maria ang iyang inahan, husto gihapon ka. Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi nahimo niya silang ginikanan?—

Ang manulondang si Gabriel miingon kang Maria kon sa unsang paagi siya mahimong inahan bisan pag siya wala mahilabti sa usa ka lalaki. Gipahinabo ni Jehova ang iyang pagmabdos sa milagrosong paagi. Si Gabriel miingon kang Maria: “Pagalandongan ikaw sa gahom sa Labing Hataas. Tungod niana usab ang matawo pagatawgong balaan, Anak sa Diyos.”—Lucas 1:30-35.

Gibalhin sa Diyos ang kinabuhi sa iyang Anak gikan sa langit ngadto sa tagoangkan ni Maria. Dayon kana mitubo diha sulod sa iyang tagoangkan sama sa ubang mga bata diha sulod sa ilang inahan. Paglabay sa mga siyam ka bulan, si Jesus natawo. Sa laing bahin, giminyoan ni Jose si Maria, ug kadaghanan sa mga tawo nagtuo nga si Jose mao ang tinuod nga amahan ni Jesus. Apan sa pagkatinuod, si Jose maoy amaama ni Jesus. Busa ikaingon nga si Jesus dunay duha ka amahan!

Sa nag-edad si Jesus ug 12, diha siyay gihimo nga nagpakita kon unsa ka dako ang iyang gugma sa iyang langitnong Amahan, si Jehova. Nianang panahona, ang pamilya ni Jesus mibiyaheg layo paingon sa Jerusalem aron motambong sa Paskuwa, nga maoy ilang nabatasan. Sa ilang pagpamauli sa Nasaret, wala mamatikdi ni Jose ug Maria nga dili nila kauban si Jesus. Ngano kaha nga ila man siyang nakalimtan?—

Buweno, niadtong panahona si Jose ug Maria duna nay laing mga anak. (Mateo 13:55, 56) Sila lagmit usab nga nagbiyahe kauban sa ilang mga paryente, sama nila ni Santiago ug Juan uban sa ilang amahan nga si Zebedeo ug sa ilang inahan nga si Salome, nga lagmit igsoon ni Maria. Busa naghunahuna tingali si Maria nga si Jesus kauban sa ilang mga paryente.—Mateo 27:56; Marcos 15:40; Juan 19:25.

Sa dihang nahibaloan ni Jose ug Maria nga wala si Jesus, sila midalidalig balik sa Jerusalem. Nagkabuang silag pangita sa ilang anak. Sa ikatulong adlaw, nakita nila siya sa templo. Si Maria miingon kaniya: “Nganong gibuhatan mo man kami sa ingon? Ania, ang imong amahan ug ako nabalisa sa pagpangita kanimo.” Apan si Jesus mitubag: “Nganong gipangita pa man ninyo ako? Wala ba kamo mahibalo nga ako kinahanglang ania sa balay sa akong Amahan?”—Lucas 2:45-50.

Sa imong hunahuna, sayop ba ang gisulti ni Jesus sa iyang inahan?— Ang iyang ginikanan nahibalo nga gusto kaayo niyang mosimba  sa balay sa Diyos. (Salmo 122:1) Busa dili ba husto lang nga dahomon ni Jesus nga ang unang lugar nga ilang adtoan sa pagpangita kaniya mao ang templo sa Diyos?— Sa ulahi, gihunahuna pag-ayo ni Maria ang mga butang nga gisulti ni Jesus.

Unsay tinamdan ni Jesus kang Jose ug Maria?— Ang Bibliya nag-ingon: “[Si Jesus] milugsong uban kanila ug nahiabot sa Nasaret, ug siya nagpadayon sa pagpasakop kanila.” (Lucas 2:51, 52) Unsay atong makat-onan sa panig-ingnan ni Jesus?— Oo, angay usab kitang magmasinugtanon sa atong mga ginikanan.

Apan, dili kanunayng sayon alang kang Jesus ang pagsunod—bisan sa iyang langitnong Amahan.

Sa gabii una mamatay si Jesus, siya miampo kang Jehova kon buot ba Niya nga usbon ang Iyang hunahuna bahin sa kon unsay gusto Niya nga ipabuhat kang Jesus. (Lucas 22:42) Apan si Jesus nagmasinugtanon sa Diyos bisag dili kana sayon. Ang Bibliya nag-ingon nga “nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon gikan sa mga butang nga iyang giantos.” (Hebreohanon 5:8) Sa imong hunahuna, kita ba usab makakat-on sa pagkamasinugtanon?—

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.