Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Disyembre 2009

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Si Jeremias Wala Moundang

Si Jeremias Wala Moundang

DIHA bay mga higayon nga nawad-an kag kadasig ug gusto nang moundang?— * Daghan ang mibati niana, sama kang Jeremias sa dihang siya batan-on pa. Apan wala niya tugoti ang gisulti ug gibuhat sa uban nga mopugong kaniya sa pagpadayon. Hisgotan nato kon sa unsang paagi si Jeremias espesyal sa Diyos, apan bisan pa niana dihay panahon nga gusto niyang moundang.

Sa wala pa matawo si Jeremias, ang matuod nga Diyos nga si Jehova nagpili kaniya nga mahimong propeta aron sa pagpasidaan sa mga tawong wala uyoni sa Diyos. Nahibalo ka ba kon unsay gisulti ni Jeremias kang Jehova pipila ka tuig sa ulahi?— “Ako gayod dili mahibalo nga mosulti, kay ako usa ka bata lamang.”

Unsa kahay tubag ni Jehova kang Jeremias?— Siya maluloton apan lig-ong miingon: “Ayaw pag-ingon, ‘Ako usa ka bata lamang.’ Apan kanilang tanan nga ikaw akong paadtoon, ikaw moadto; ug ang tanan nga isugo ko kanimo, imong isulti. Ayaw kahadlok.” Nganong dili siya angayng mahadlok? Tungod kay si Jehova miingon kaniya: “Ako nagauban kanimo sa pagluwas kanimo.”—Jeremias 1:4-8.

Apan sumala sa gihisgotan na, si Jeremias sa ulahi nawad-ag kadasig. Tungod kini kay siya gibiaybiay sa iyang pag-alagad sa Diyos. ‘Gihimo ko nilang kataw-anan sa tibuok adlaw ug ako ilang giyagayagaan,’ siya miingon. Busa siya nakahunahuna nga moundang. “Dili na ako maghisgot [kang Jehova], ug dili na ako mosulti diha sa iyang ngalan,” matod pa niya. Apan miundang ba gayod siya?

‘Sa akong kasingkasing,’ miingon si Jeremias, ‘ang pulong ni Jehova nahisamag nagdilaab nga kalayo nga natakpan sulod sa akong kabukogan, ug ako gikapoyan sa pagpinugong.’ (Jeremias 20:7-9) Bisan tuod dihay mga higayon nga mibatig kahadlok si Jeremias, ang iyang gugma kang Jehova mipugong kaniya sa pag-undang. Tan-awon nato kon sa unsang paagi si Jeremias gipanalipdan tungod kay siya wala moundang.

Gisugo ni Jehova si Jeremias sa pagpasidaan sa mga tawo nga ang Jerusalem laglagon kon dili sila magbag-o sa ilang daotang mga buhat. Sa dihang gihatag ni Jeremias ang maong pasidaan, ang mga tawo nangasuko ug miingon: ‘Kining tawhana angayng patyon.’ Apan si Jeremias mihangyo kanila nga ‘sundon ang  gisulti ni Jehova.’ Dayon siya miingon: ‘Hibaloi gayod ninyo nga kon inyo kong patyon, inyong gipatay ang usa ka inosenteng tawo, tungod kay ako gisugo sa Diyos sa pagpakigsulti kaninyo.’ Nahibalo ka ba ko unsay sunod nga nahitabo?—

Ang Bibliya nag-ingon: “Ang mga prinsipe ug ang tanang katawhan miingon sa mga saserdote ug sa mga manalagna: ‘Dili mahukman ug kamatayon kining tawhana, kay sa ngalan ni Jehova nga atong Diyos nga siya nagsulti kanato.’” Busa, kay si Jeremias wala magpadaog sa kahadlok, siya gipanalipdan ni Jehova. Karon atong tan-awon kon unsay nahitabo sa laing propeta ni Jehova nga si Uriyas, nga ang gihimo lahi sa gihimo ni Jeremias.

‘Si Uriyas nagpadayon sa pagpanagna batok sa Jerusalem sama sa gipanagna ni Jeremias,’ nag-ingon ang Bibliya. Apan sa dihang si Haring Jehoiakim nasuko kang Uriyas, nahibalo ka ba kon unsay gibuhat ni Uriyas?— Sa kahadlok, siya miundang sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos ug mikalagiw sa Ehipto. Busa ang hari nagpadalag mga tawo aron dakpon siya. Sa dihang ila siyang nadakpan, nahibalo ka ba kon unsay gibuhat sa daotang hari?— Iyang gipatay si Uriyas pinaagig espada!—Jeremias 26:8-24.

Ngano kahang si Jeremias gipanalipdan ni Jehova samtang si Uriyas wala?— Buweno, si Jeremias lagmit nahadlok sama kang Uriyas, apan si Jeremias wala mohunong sa pag-alagad kang Jehova ug wala mokalagiw. Siya wala moundang. Unsang leksiyon ang imong makat-onan kang Jeremias?— Dunay mga higayon nga kita malisdan sa pagbuhat sa gisugo sa Diyos, apan kinahanglan nga kanunay kitang mosalig ug mosunod kaniya.

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.