Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ikaupat: Ang Diyos Trinidad

Ikaupat: Ang Diyos Trinidad

Unsay sinugdanan niining tinumotumong pagtulon-an?

“Kon tukion pag-ayo, mopatim-aw nga ang doktrina sa Trinidad gimugna lamang sa hinapos nga bahin sa ika-4 nga siglo. Sa usa ka diwa kini husto . . . Sa wala pa matapos ang ika-4 nga siglo, ang pagtulon-ang ‘usa ka Diyos nga may tulo ka Persona’ dili pa establisado ug wala bug-os masabti ug tuohi sa mga Kristohanon.”—New Catholic Encyclopedia (1967), Tomo 14, panid 299.

“Ang Konsilyo sa Nicaea nagtigom niadtong Mayo 20, 325 [C.E.]. Si Constantino ang nagdumala ug aktibong naggiya sa mga panaghisgot, ug personal nga nagsugyot sa . . . hinungdanong pagtulon-an nga nagpahayag sa relasyon ni Kristo ug sa Diyos diha sa kredo nga giluwatan sa konsilyo, ‘nga siya usa rag kinaiyahan sa Amahan.’ . . . Ang tanang obispo, gawas lang sa duha, mipirma sa kredo tungod kay sila nahadlok sa emperador bisan pag daghan kanila ang supak niadto.”—Encyclopædia Britannica (1970), Tomo 6, panid 386.

Unsay giingon sa Bibliya?

“Si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios! Miingon siya, ‘Tan-awa, nakita ko ang langit nga naabli ug ang Anak sa Tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios!’”—Buhat 7:55, 56, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Unsay gipadayag sa maong panan-awon? Kay napuno sa aktibong puwersa sa Diyos, si Esteban nakakita kang Jesus nga “nagtindog sa tuo sa Dios.” Nan, tin-aw nga si Jesus wala mahimong Diyos human sa iyang pagkabanhaw ngadto sa langit, hinunoa, siya usa ka lahi nga espiritung persona. Walay gihisgotan nga ikatulong persona nga tapad sa Diyos sa maong asoy. Bisan pa sa paningkamot nga makakitag mga teksto nga magsuportar sa doktrina sa Trinidad, ang Dominican nga paring si Marie-Émile Boismard misulat diha sa iyang librong À l’aube du christianisme—La naissance des dogmes (Sinugdanan sa Kristiyanidad—Pagkamugna sa mga Doktrina): “Ang pamulong nga adunay tulo ka persona diha sa usa ka Diyos . . . dili mabasa bisan diin sa Bag-ong Tugon.”

Ang doktrina nga gipasiugda ni Constantino gilaraw sa pagtapos sa panagbangi sulod sa Simbahan sa ikaupat nga siglo. Apan kadto nagpatungha gayod ug laing isyu: Si Maria ba, nga maoy nanganak kang Jesus, “ang Inahan sa Diyos”?

Itandi ang mosunod nga mga teksto sa Bibliya: Mateo 26:39; Juan 14:28; 1 Corinto 15:27, 28; Colosas 1:15, 16

KAMATUORAN:

Ang doktrinang Trinidad gimugna lang sa hinapos nga bahin sa ikaupat nga siglo