Ikaunom: Giuyonan sa Diyos ang Paggamit sa mga Imahen ug mga Larawan Diha sa Pagsimba

Unsay sinugdanan niining tinumotumong pagtulon-an? “Ang mga imahen wala gamita sa pagsimba sa unang mga Kristohanon . . . Ang katarongan sa paggamit ug mga imahen diha sa simbahan sa ika-4 ug ika-5 nga mga siglo mao ang teoriya nga ang mga tawong ignorante mas makakat-on bahin sa Kristiyanidad gikan niini kay sa mga wali o mga libro.”—Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, ni McClintock ug Strong, Tomo 4, panid 503 ug 504.

Unsay giingon sa Bibliya? “Dili ka maghimo alang sa imong kaugalingon ug usa ka idolo sa dagway sa bisan unsa nga anaa sa langit sa itaas o sa yuta sa ubos o sa katubigan sa ilalom. Dili ka magyukbo kanila o magsimba kanila.” (Exodo 20:4, 5, The Holy Bible—New International Version) Si apostol Juan misulat ngadto sa mga Kristohanon sa unang siglo: “Minahal nga mga anak, pagbantay kamo gikan sa mga idolo.”—1 Juan 5:21.

Ang mga imahen ba, ingon sa gipangangkon sa mga relihiyon, mao lamay paagi sa pagduol ug pagpasidungog sa gihawasan niini? “Sa sinugdan,” matod sa The Encyclopedia of Religion, “ang mga imahen gigamit sa panguna ingong paagi sa pagpanudlo ug ingong dekorasyon; kana mao ang ilang katarongan sa paggamit niana. Apan ikaingon gayod nga sa wala madugay kana gisimba na. Kini mao gayod ang nahitabo sa mga larawan nga nahimong inilang bahin sa Eastern Orthodox nga relihiyon.” Apan ang manalagnang si Isaias tukmang nakapangutana: “Kang kinsa ninyo ipakasama ang Diyos? Unsang dagway ang mahimo ninyong mugnaon alang kaniya?”—Isaias 40:18, The New Jerusalem Bible.

Itandi ang mosunod nga mga teksto sa Bibliya: Isaias 44:13-19; Buhat 10:25, 26; 17:29; 2 Corinto 5:7

KAMATUORAN:

Wala uyoni sa Diyos ang paggamit ug mga imahen ug mga larawan diha sa pagsimba

ISALIKWAY ANG TINUMOTUMONG MGA PAGTULON-AN, SUNDA ANG KAMATUORAN

Unsay atong ikahinapos gikan niining mubong paghisgot bahin sa tinumotumong mga pagtulon-an nga gitudlo gihapon karon sa daghang relihiyon? Kining “bakak nga mga sugilanon [Grego, my′thos] nga inantigong pagkamugna” dili makatumbas sa yano ug makapahupay nga mga kamatuoran sa Bibliya.—2 Pedro 1:16, The New English Bible.

Busa, uban ang bukas nga kaisipan, itandi ang mga butang nga gitudlo kanimo sa kon unsay gitudlo sa Pulong sa Diyos, ang tinubdan sa kamatuoran. (Juan 17:17) Unya matuman kanimo kining saara: “Kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magpagawas kaninyo.”—Juan 8:32.

[Picture Credit Line sa panid 9]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.