Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Nobyembre 2009

Ikalima: Si Maria ang Inahan sa Diyos

Ikalima: Si Maria ang Inahan sa Diyos

  Ikalima: Si Maria ang Inahan sa Diyos

Unsay sinugdanan niining tinumotumong pagtulon-an? “Ang pagsimba sa inahan sa Diyos mikaylap sa dihang . . . ang mga pagano mihugop sa simbahan. . . . Ang ilang pagkadebotado ug pagkarelihiyoso [mga paganong nakabig sa Kristiyanidad] naugmad sulod sa linibong katuigan pinaagi sa kulto sa ‘dakong inahan’ nga diyosa ug sa ‘balaang birhen.’”—The New Encyclopædia Britannica (1988), Tomo 16, panid 326 ug 327.

Unsay giingon sa Bibliya? “Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga Anak sa Dios nga Labing Halangdon. . . . Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga Anak sa Dios.”—Italiko amoa; Lucas 1:31-35, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Ang maong teksto tin-awng nag-ingon nga si Maria mao ang inahan sa “Anak sa Dios,” dili inahan sa Diyos. Mahimo ba niyang ipanamkon ang Usa nga ‘dili makaigo sa mga langit mismo’? (1 Hari 8:27) Si Maria wala mangangkon niana. Ang pagtulon-an sa Trinidad mao ang nakapalibog kon kinsa gayod si Maria. Ang pagproklamar sa Konsilyo sa Efeso kaniya ingong Theotokos (usa ka Gregong pulong nga nagkahulogang “Nagsamkon sa Diyos”), o “Inahan sa Diyos,” niadtong 431 C.E. maoy nagbukas sa dalan aron simbahon si Maria. Ang siyudad sa Efeso nga maoy gitigoman sa maong konsilyo mao ang sentro sa pagsimba sa diyosa sa pagsanay nga si Artemis sulod sa daghang siglo.

Kanay hinungdan nga ang daghang tulumanon sa pagsimba sa imahen ni Artemis nga “nahulog gikan sa langit,” sama sa mga prosesyon, giapil sa pagsimba kang Maria. (Buhat 19:35) Ang laing tulumanon nga nakayuhot sa Kristohanong pagtulon-an mao ang paggamit ug mga imahen ni Maria ug sa uban pa diha sa pagsimba.

Itandi ang mosunod nga mga teksto sa Bibliya: Mateo 13:53-56; Marcos 3:31-35; Lucas 11:27, 28

KAMATUORAN:

Si Maria dili inahan sa Diyos kondili ang inahan sa Anak sa Diyos. Ang tinumotumong pagtulon-an sa Trinidad maoy hinungdan sa pagsimba kang Maria ingong Inahan sa Diyos