Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Agosto 2009

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Si Rahab Nagpatalinghog sa Balita

Si Rahab Nagpatalinghog sa Balita

HANDURAWA nga kita nagkinabuhi mga 3,500 ka tuig kanhi sa siyudad sa Jerico, sa yuta sa Canaan. Adunay batang babaye nga ginganlag Rahab nga nagpuyo niining siyudara. Siya natawo human luwasa ni Moises ang mga Israelitas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto latas sa gipikas nga Pulang Dagat! Walay radyo, TV, o Internet, apan si Rahab nakabalita sa maong milagro bisag nahitabo kadto sa dapit nga layo sa iyang gipuy-an. Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi siya nasayod niana?— *

Walay duhaduha nga iyang nabalitaan ang maong mga milagro gikan sa mga tawo nga tigbiyahean. Samtang si Rahab nagdako, siya wala malimot sa gibuhat ni Jehova sa mga Israelitas. Dayon nakadungog siyag laing makapahinganghang mga balita bahin kanila. Human sa 40 ka tuig diha sa kamingawan, sila misulod sa Canaan, ug ang Diyos mitabang kanila sa pagpildi sa tanan nilang kaaway. Ug niining higayona nahibaloan ni Rahab nga ang mga Israelitas nagkampo tabok lang sa Suba sa Jordan gikan sa Jerico!

Usa ka gabii niana, dihay duha ka estranghero nga miadto sa gitrabahoan ni Rahab tungod kay sila nahibalo nga mahimo silang moestar didto. Busa sila gipasaka ni Rahab. Nianang gabhiona, nabalitaan sa hari sa Jerico nga dunay mga espiyang Israelitas nga nakasulod sa Jerico ug sila anaa sa balay nga gitrabahoan ni Rahab. Busa ang hari nagpadalag mga mensahero ngadto kang Rahab, ug ilang giingnan si Rahab nga pagawson ang mga espiya. Nasayod ka ba kon unsay nahibaloan na ni Rahab sa wala pa moabot ang mga mensahero ug kon unsay iyang gibuhat?—

Buweno, si Rahab nahibalo na nga ang iyang mga bisita maoy mga espiya nga Israelitas. Busa gisugo niya sila sa pagtago sa atop, ug sa dihang miabot ang mga mensahero, siya miingon kanila: “Oo, mianhi kanako ang mga tawo . . . Ug nahitabo nga sa pagsira sa ganghaan sa pagkangitngit, nga ang mga tawo migawas.” Dayon, giingnan sila ni Rahab: “Gukda ninyo sila.”

Sa imong hunahuna, nganong gipanalipdan man ni Rahab ang mga espiya?— Si Rahab nagsaysay niana, nga nag-ingon: “Nahibalo ako nga ihatag gayod ni Jehova kaninyo ang yuta . . . Kay among nadungog kon giunsa pagpamala ni Jehova ang tubig sa Pulang Dagat gikan sa inyong atubangan sa dihang kamo migula sa Ehipto.” Nakabalita usab siya nga ang mga Israelitas gitabangan sa Diyos nga makadaog batok sa uban pa nilang mga kaaway.

 Sumala sa giingon sa Hebreohanon 11:31, si Jehova nalipay gayod nga gipanalipdan ni Rahab ang mga espiya. Siya usab nalipay sa dihang si Rahab mihangyo sa mga espiya: ‘Ako nagpakitag kaayo kaninyo, busa palihog saari ko ninyo nga sa dihang laglagon ang Jerico inyong luwason ang akong amahan ug inahan ug mga igsoong lalaki ug babaye.’ Ang mga espiya misaad sa pagluwas sa iyang pamilya kon sundon ni Rahab ang ilang sugo. Nahibalo ka ba kon unsay ilang gisugo kaniya?—

‘Kuhaa kining pulang pisi ug ihikot sa imong bentana,’ miingon ang mga espiya, ‘ug tigoma ang tanan nimong paryente sa imong balay. Kon imo kining himoon, ang tanan nga anaa sa imong balay maluwas.’ Gisunod ni Rahab ang gisulti sa mga espiya kaniya. Nahibalo ka ba kon unsay sunod nga nahitabo?—

Ang mga Israelitas nakaabot na sa gawas sa paril sa Jerico. Sulod sa unom ka adlaw sila nagmartsa nga hilom palibot sa siyudad kas-a sa usa ka adlaw. Sa ikapitong adlaw, sila nagmartsa makapito ka beses ug dayon misinggit ug kusog. Ang paril nalumpag apan wala maapil ang balay ni Rahab diin ang pulang pisi nagbitay sa bentana niini! Si Rahab ug ang iyang pamilya naluwas.—Josue 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25.

Unsay atong makat-onan sa gihimo ni Rahab?— Buweno, gawas nga nagpatalinghog siya sa balita bahin sa pagpanalipod sa Diyos sa mga Israelitas, siya usab mitabang kanila sa dihang siya dunay kahigayonan sa pagbuhat niana. Oo, si Rahab mipili sa pag-alagad kang Jehova uban sa Iyang katawhan ! Buhaton ba usab nimo kana?— Hinaot nga imo kanang buhaton.

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.