Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Agosto 2009

Maayo ba ang Tanang Relihiyon?

Maayo ba ang Tanang Relihiyon?

DUNAY daghan kaayong relihiyon karon. Sumala sa usa ka bag-ong surbi, adunay 19 ka dagkong relihiyon ug mga 10,000 ka gagmayng relihiyon sa tibuok kalibotan. Busa, ang mga tawo daghag kapilian nga relihiyon. Apan, hinungdanon ba kon unsa nga relihiyon ang imong pilion?

Ang ubang tawo nag-ingon nga ang lainlaing relihiyon ikatandi sa lainlaing dalan paingon sa usa ka bukid. Para nila, walay sapayan kon haing dalana ang ilang subayon tungod kay kining tanan parehas rag sangkoan. Sila mangatarongan nga usa lamang ang Labing Gamhanang Diyos, busa ang tanang relihiyon usa ray padulngan.

Ang Tanan Bang Dalan Padulong sa Diyos?

Gitubag kana sa usa sa labing tinahod nga magtutudlo sa relihiyon sa tibuok kasaysayan, si Jesu-Kristo. Siya miingon ngadto sa iyang mga disipulo: “Sulod kamo sa ganghaan nga masigpit.” Ngano? “Kay dako ang pultahan ug lapad ang dalan padulong sa kalaglagan, ug daghan ang nagasulod niini. Apan gamay ang pultahan ug hiktin ang dalan padulong sa kinabuhi, ug pipila lamang ang makatultol niini.”—Mateo7:13, 14, Ang Biblia, Bag-ong Hubad nga Binisaya.

Buot bang ipasabot ni Jesus nga ang ubang relihiyon mopaingon sa “kalaglagan”? O siya ba nagtudlo nga kadtong walay pagtuo mao ang nagsubay sa lapad nga dalan, samtang kadtong nagtuo sa Diyos—bisan unsa pay ilang relihiyon—nagsubay sa hiktin nga dalan paingon sa kinabuhi?

Human mosulti si Jesus nga aduna lamay duha ka dalan, siya miingon: “Pagbantay sa mining mga propeta: Moanha sila nga magtakoban daw karnero. Apan sa sulod, bangis silang mga lobo.” (Mateo 7:15, Biblia sa Kristohanong Katilingban) Sa ulahi siya misulti: “Dili ang tanang magaingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit.” (Mateo 7:21, Ang Biblia) Kon ang usa nangangkon nga propeta o kaha  nangangkon nga si Jesus ang iyang “Ginoo,” kita makaingon nga siya relihiyoso, ug dili usa ka tawong walay pagtuo. Busa, si Jesus nagpasidaan nga dili tanang relihiyon maoy maayo ug dili tanang magtutudlo sa relihiyon maoy kasaligan.

Posible ba nga Makaplagan ang Hiktin nga Dalan?

Sanglit dili tanang dalan o relihiyon padulong sa Diyos, sa unsang paagi imong makaplagan ang hiktin nga dalan padulong sa kinabuhi taliwala sa daghan kaayong kapilian? Tagda kini: Handurawa nga ikaw nasaag diha sa dakong siyudad. Nakadesisyon ka sa pagpangayog tabang. Dihay usa ka tawo nga miingon kanimo sa pagsubay sa tuo nga dalan. Diha poy miingon nga subayon nimo ang wala nga dalan. Apan diha pay lain nga misugyot nga mahimo kang moagi bisan asa. Sa kataposan, nakahimamat kag usa ka tawo nga tigbiyahean nga may dalang kasaligang mapa. Iyang gipakita kanimo ang hustong dalan. Dayon iyang gihatag kanimo ang mapa aron mahimo nimong giya. Segurado na gayod nga makaabot ka sa imong destinasyon, dili ba?

Ang Bibliya samag kasaligang mapa nga mogiya sa usa ka tawo sa pagpangita sa hustong dalan sa pagsimba

Kon bahin usab sa pagpili sa hustong relihiyon, kita nagkinahanglan ug kasaligang mapa o giya. Mabatonan ba nato kana? Oo. Kana mao ang Bibliya, ug kini nag-ingon: “Ang tibuok nga Kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Diyos ug may kapuslanan sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagmatuto sa pagkamatarong.”—2 Timoteo 3:16, Ang Biblia, Bag-ong Hubad nga Binisaya.

Lagmit duna kay magamit nga hubad sa Bibliya nga mogiya kanimo sa hustong pagsimba. Ang mga Saksi ni Jehova nga nagpatik niining magasina adunay kasaligang hubad sa Bibliya nga mao ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan. Apan kon ikaw dili Saksi ni Jehova, lagmit gusto kang mogamit ug laing hubad sa Bibliya aron mailhan ang maayo ug dili maayong relihiyon. Busa, kini ug ang tulo ka nagsunod nga artikulo nagkutlo sa lainlaing hubad sa Bibliya nga gigamit sa lainlaing relihiyon.

Samtang imong basahon ang mosunod nga mga artikulo, itandi ang imong mga nahibaloan sa kon unsay giingon sa Bibliya. Hinumdomi kon unsay gisulti ni Jesus bahin sa ilhanan sa maayo ug dili maayong relihiyon. Siya miingon: “Ang matag-usa ka maayong kahoy magabungag mga maayong bunga, apan ang walay pulos nga kahoy magabungag mga bungang walay pulos. Ang maayong kahoy dili makabungag mga bungang walay pulos, ug usab ang kahoyng walay pulos dili makabungag mga maayong bunga.” (Mateo 7:17, 18, Ang Biblia) Tagda ang tulo sa maayong mga bunga nga gihisgotan sa Bibliya nga maoy ilhanan sa “maayong kahoy.”