Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Hunyo 2009

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Giluwas sa Pag-umangkon ni Pablo ang Iyang Uyoan

Giluwas sa Pag-umangkon ni Pablo ang Iyang Uyoan

NAHIBALO ka ba nga si apostol Pablo dunay mga paryente nga sumusunod ni Jesus? *— Sila mao ang iyang igsoong babaye ug ang iyang pag-umangkong lalaki. Kini nga pag-umangkon nakaluwas sa kinabuhi ni Pablo! Wala kita mahibalo sa iyang ngalan ni sa ngalan sa iyang inahan, apan nahibalo kita kon unsay iyang gihimo. Gusto ka bang mahibalo bahin niini?—

Bag-o pang nakabalik si Pablo gikan sa iyang ikatulong misyonaryong panaw ug siya atua sa Jerusalem. Lagmit mga 56 C.E. kadto. Si Pablo gidakop aron husayon sa korte. Apan ang kaaway ni Pablo dili gustong husayon pa siya. Gusto nila nga patyon na siya! Busa sila nagplano nga atngan si Pablo ug mga 40 ka lalaki aron siya patyon.

Apan, nadunggan sa pag-umangkon ni Pablo ang maong plano. Nahibalo ka ba kon unsay iyang gihimo?— Iyang giadto si Pablo ug gisultihan sa iyang nadunggan. Dihadiha, si Pablo miingon sa usa ka opisyal sa kasundalohan: “Dad-a kining batan-ong lalaki ngadto sa komandante militar, kay siya may itaho kaniya.” Ang opisyal nagdala kaniya ngadto sa komandante nga si Claudio Lisias, ug siya misulti nga ang batan-ong lalaki may hinungdanong impormasyon nga itaho. Busa si Claudio nakig-estorya sa pag-umangkon ni Pablo, ug ang batan-on misulti sa tanan niyang nadunggan.

Ang pag-umangkon ni Pablo gipasidan-an ni Claudio: “Ayaw itabi kang bisan kinsa nga imong gipatin-aw kanako kining mga butanga.” Dayon iyang gitawag ang duha ka opisyal sa kasundalohan ug gimandoan sila sa pagkuhag 200 ka sundalo, 70 ka mangangabayo, ug 200 ka magbabangkaw nga mouban kang Pablo ngadto sa Cesarea. Pagka alas nuybe sa gabii, ang 470 ka lalaki mibiya kauban si Pablo ug luwas nilang nahatod siya kang Felix nga Romanong Gobernador sa Cesarea. Sa sulat ni Claudio kang Felix, siya miingon nga may nagplano sa pagpatay kang Pablo.

Busa ang mga Hudiyo napugos sa pag-atubang kang Pablo sa korte sa Cesarea aron didto ipresentar ang ilang mga akusasyon. Apan siyempre, wala silay ebidensiya nga nakahimog sayop si Pablo. Bisan pa niana, si Pablo gibilanggo sulod  sa duha ka tuig. Busa, siya miapelar nga husayon sa Roma, ug siya gipadala didto.—Buhat 23:16–24:27; 25:8-12.

Unsay atong makat-onan niining asoya bahin sa pag-umangkon ni Pablo?— Kinahanglan gayod nga maisogon kitang mosulti sa kon unsay husto tungod kay kini magluwas sa kinabuhi sa uban. Bisan sa dihang nahibalo si Jesus nga ang iyang mga kaaway ‘nagtinguha sa pagpatay kaniya,’ siya padayong nagsangyaw bahin sa Gingharian sa Diyos. Si Jesus nagsugo kanato sa pagsundog kaniya. Mahimo ba nato kana? Mahimo nato kana kon duna kitay kaisog nga sama nianang sa pag-umangkon ni Pablo.—Juan 7:1; 15:13; Mateo 24:14; 28:18-20.

Gidasig ni Pablo ang iyang batan-ong higala nga si Timoteo: “Tagda kanunay ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo. Magpabilin niining mga butanga, kay sa pagbuhat niini pagaluwason mo ang imong kaugalingon ug kadtong mamati kanimo.” (1 Timoteo 4:16) Sa pagkatinuod, ang gibuhat sa pag-umangkon ni Pablo nahiuyon nianang tambaga. Imo ba usab kanang buhaton?

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.