Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Pebrero 2009

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Si Josias Mipili sa Pagbuhat Kon Unsay Maayo

Si Josias Mipili sa Pagbuhat Kon Unsay Maayo

SA IMONG hunahuna, lisod ba ang pagbuhat kon unsay maayo? *— Kon Oo, daghang tawo ang mouyon kanimo. Bisan gani ang mga dagko malisdan sa pagbuhat kon unsay maayo. Atong susihon kon nganong lisod ilabina kang Josias ang pagbuhat kon unsay maayo. Nakaila ka ba kaniya?—

Si Josias maoy anak ni Amon, nga hari sa Juda. Siya 16 anyos pa lang sa dihang natawo si Josias. Si Amon maoy daotan kaayo nga tawo, sama sa iyang amahan nga si Haring Manases. Gani, si Manases nahimong daotan kaayong hari sulod sa daghang katuigan. Apan sa ulahi siya nabihag sa mga Asiryanhon, ug gibilanggo sa Babilonya. Samtang nabilanggo, si Manases nangayog pasaylo kang Jehova, ug si Jehova nagpasaylo kaniya.

Sa dihang gipagawas na si Manases, siya mipauli sa Jerusalem ug naghari didto pag-usab. Dihadiha iyang gitul-id ang daotang mga butang nga iyang nahimo ug gitabangan ang mga tawo nga makaalagad kang Jehova. Naguol gayod siya sa dihang ang iyang anak nga si Amon wala mosunod sa iyang maayong panig-ingnan. Niining mga panahona natawo si Josias. Wala naghisgot ang Bibliya kon unsa ka dugay nakig-uban si Manases sa iyang apo nga si Josias. Apan, sa imong hunahuna, gitudloan kaha siya ni Manases sa pag-alagad kang Jehova?—

Sa dihang nag-edad pa lang ug unom ka tuig si Josias, si Manases namatay, dayon ang amahan ni Josias nga si Amon nahimong hari. Apan duha lamang ka tuig nga nagmando si Amon sanglit gipatay siya sa iyang kaugalingong mga alagad. Busa si Josias nahimong hari sa Juda sa edad nga otso anyos. (2 Cronicas, kapitulo 33) Sa imong hunahuna, unsa kahay sunod nga nahitabo? Gisunod kaha ni Josias ang dili maayong panig-ingnan sa iyang amahan nga si Amon, o ang maayong panig-ingnan sa mahinulsolon niyang lolo nga si Manases?—

Bisan tuod bata pa si Josias, gusto gayod niyang moalagad kang Jehova. Busa namati siya sa mga tawo nga nahigugma kang Jehova, imbes mamati sa mga higala  sa iyang amahan. Otso anyos pa lamang si Josias, apan nahibalo siya nga maayo ang pagpamati sa mga tawo nga nahigugma kang Jehova. (2 Cronicas 34:1, 2) Gusto mo bang mahibaloan kon kinsay nagtambag kang Josias, nga nahimong maayong panig-ingnan alang kaniya?—

Usa kanila mao si propetang Sofonias. Siya paryente ni Josias, tingali kaliwat sa amahan ni Manases, ang maayong hari nga si Hezekias. Sa unang mga tuig sa paghari ni Josias, si Sofonias nagsulat sa basahon sa Bibliya nga nagdala sa iyang ngalan. Si Sofonias nagpasidaan nga dunay dili maayong resulta kon sila modumili sa pagbuhat ug maayo, ug dayag nga si Josias nagpatalinghog niana.

Anaa usab si Jeremias, nga imo na tingaling nadunggan kaniadto. Si Jeremias ug Josias midako nga suod sa usag usa. Giinspirar ni Jehova si Jeremias sa pagsulat sa basahon sa Bibliya nga gitawag sa iyang ngalan. Sa dihang si Josias namatay sa giyera, si Jeremias mikomposo ug usa ka espesyal nga awit nga gitawag ug awit sa kaguol aron ipahayag ang iyang kagul-onan. (2 Cronicas 35:25) Hunahunaa kon giunsa nila pagdasig ang matag usa aron makapabiling matinumanon kang Jehova!

Unsay imong makat-onan sa pagtuon bahin kang Josias?— Kon sama kaniya, ang imong amahan wala usab mag-alagad kang Jehova, may laing tawo pa ba nga makatabang kanimo nga makakat-on bahin sa Diyos? Tingali makatabang kanimo ang imong mama, ang imong lolo o lola, o uban pang mga paryente. Mahimong makatabang usab kanimo ang laing tawo nga nag-alagad kang Jehova, nga tugotan sa imong mama sa pagtudlo kanimo bahin sa Bibliya.

Sa unsang paagi lagmit nakatabang si Sofonias ug Jeremias kang Josias sa pagbuhat kon unsay maayo?

Imong makat-onan usab nga bisan tuod bata pa si Josias, siya nakasabot na nga kinahanglan siyang makighigala sa mga tawo nga nag-alagad kang Jehova. Hinaot ingon usab niana ang imong buhaton ug mobuhat kon unsay maayo!

^ par. 3 Kon bata ang imong basahan niini, ang badlis nagpasabot nga angay kang mohunong aron hatagan siyag higayon sa pagtubag.