Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ikaw Among Giimbitar

Ikaw Among Giimbitar

TINGALI nakakita ka na ug Kingdom Hall sa mga Saksi ni Jehova sa inyong lugar ug lagmit naghunahuna ka kon unsay ginahimo diha niana. Nahibalo ka ba nga puwedeng motambong si bisan kinsa diha sa ilang mga tigom matag semana? Oo, ang tanan mahimong motambong.

Apan tingali duna kay mga pangutana. Nganong magtigom ang mga Saksi ni Jehova? Unsay ginahimo diha sa ilang mga tigom? Ug unsay komento sa mga bisita nga dili Saksi ni Jehova bahin sa maong mga tigom?

“Tigoma ang Katawhan”

Sukad pa kaniadto, ang mga tawo magtigom aron sa pagsimba ug sa pagkat-on bahin sa Diyos. Duolan sa 3,500 ka tuig kanhi, ang mga Israelitas gisugo: “Tigoma ang katawhan, ang mga lalaki ug ang mga babaye ug ang mga bata ug ang imong langyaw nga pumoluyo nga anaa sa sulod sa imong mga ganghaan, aron sila mamati ug aron sila makakat-on, sanglit angay silang mahadlok kang Jehova nga inyong Diyos ug magmatngon sa pagtuman sa tanang pulong niini nga balaod.” (Deuteronomio 31:12) Busa, sa Israel ang mga bata ug tigulang gitudloan sa pagsimba ug pagsunod kang Jehova nga Diyos.

Mga 1,500 ka tuig sa ulahi, sa dihang naporma ang Kristohanong kongregasyon, ang mga tigom padayong gihimo ingong bahin sa matuod nga pagsimba. Si apostol Pablo misulat: “Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban.” (Hebreohanon 10:24, 25, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Ang usa ka pamilya molig-on kon ang matag membro mogahin ug panahon nga magkauban. Sa samang paagi, molig-on ang gugma tali sa mga Kristohanon kon sila mag-uban diha sa pagsimba.

Agig pagsunod sa gibuhat sa mga alagad sa Diyos kaniadto, ang mga Saksi ni Jehova magtigom sa ilang Kingdom Hall kaduha matag semana. Ang maong mga tigom motabang sa mga mamiminaw sa pagkat-on, pagsabot, ug pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya. Managsama ra ang programa sa tibuok kalibotan, gawas diha sa pipila ka dapit. Ang mga programa sa tigom dunay tagsatagsa ka tumong. Ang mga nanambong ‘madasig’ pinaagig makapalig-ong pag-estoryahanay sa dili pa magsugod ug sa dihang matapos na ang mga tigom. (Roma 1:12) Unsay anaa sa maong mga tigom?

Pakigpulong nga Gipasukad sa Bibliya

Ang unang tigom nga sagad daghag motambong mao ang pakigpulong publiko nga binase sa Bibliya nga sagad himoon sa hinapos sa semana. Si Jesu-Kristo nagpakigpulong diha sa publiko sa daghang higayon—usa niana mao ang iyang iladong Wali sa Bukid. (Mateo 5:1; 7:28, 29) Si apostol Pablo nagpakigpulong usab sa mga tawo sa Atenas. (Buhat 17:22-34) Agig pagsunod sa gihimo ni Jesus ug Pablo, ang mga Saksi ni Jehova naghimog pakigpulong alang sa publiko, diin ang ubang bisita lagmit mitambong sa unang higayon.

Ang tigom sugdan pinaagig awit gikan sa songbok nga Mag-awit ug mga Pagdayeg Kang Jehova. * Ang tanan nga gustong motindog ug moduyog sa pag-awit makahimo niana. Human sa mubong pag-ampo, usa ka kuwalipikadong mamumulong ang mohatag ug 30-minutos nga pakigpulong. (Tan-awa ang kahon nga “ Matulon-anon nga mga Pakigpulong Para sa Publiko.”) Ang maong pakigpulong gipasukad sa Bibliya. Ang mamumulong modapit sa mga mamiminaw nga ablihan ang ilang Bibliya ug sundan siya sa pagbasa sa mga teksto. Busa, mahimo nimong dal-on ang imong Bibliya, o kaha sa dili pa magsugod ang tigom, mahimo kang moduol sa usa sa mga Saksi ni Jehova aron makabaton kag kopya sa Bibliya.

 Pagtuon sa Bantayanang Torre

Sa kadaghanang kongregasyon, ang pakigpulong publiko sundan sa Pagtuon sa Bantayanang Torre. Kini maoy usa ka oras nga panaghisgot uban sa mga mamiminaw bahin sa usa ka ulohan sa Bibliya nga himoon pinaagig pangutanag-tubag. Kini nga tigom magdasig sa mga tumatambong sa pagsundog sa ehemplo sa mga taga-Berea sa panahon ni Pablo, kinsa ‘midawat sa pulong uban ang tumang kaikag sa hunahuna, nga sa adlaw-adlaw maampingong nagsusi sa Kasulatan.’—Buhat 17:11.

Ang Pagtuon sa Bantayanang Torre sugdan pinaagig awit. Ang impormasyon nga pagahisgotan ug ang mga pangutana nga isukna sa nagdumala makita diha sa tun-anang edisyon niini nga magasin. Makakuha ka ug kopya niana sa usa sa mga Saksi ni Jehova. Ang pipila sa mga ulohan nga gihisgotan dili pa dugay mao: “Mga Ginikanan—Bansaya ang Inyong mga Anak Uban ang Gugma,” “Ayaw Balosi si Bisan Kinsa ug Daotan Tungod sa Daotan,” ug “Kon Nganong Hapit Nang Matapos ang Tanang Pag-antos.” Sanglit kini maoy pangutanag-tubag nga programa, ang mga nanambong mahimong mokomento. Sagad sa mokomento abanteng nagtuon ug nagsusi sa tun-anan ug sa mga teksto sa Bibliya nga anaa niana. Ang tigom taposon pinaagig awit ug pag-ampo.—Mateo 26:30; Efeso 5:19.

Pagtuon sa Kongregasyon sa Bibliya

Sa matag semana, ang mga Saksi ni Jehova maggahin ug usa ka gabii aron magtigom pag-usab alang sa tulo ka programa nga may gidugayong 1 ka oras ug 45 minutos. Ang una mao ang Pagtuon sa Kongregasyon sa Bibliya sulod sa 25 minutos. Motabang kini sa mga nanambong aron molalom ang ilang kahibalo sa Bibliya, mapasibo ang ilang panghunahuna ug panggawi diha niana, ug mouswag ingong tinun-an ni Kristo. (2 Timoteo 3:16, 17) Sama sa Pagtuon sa Bantayanang Torre, kini maoy pangutanag-tubag nga  panaghisgot bahin sa usa ka ulohan sa Bibliya, ug ang tanan makahimo sa pagkomento. Sagad gamiton sa maong pagtuon ang usa ka binase-sa-Bibliya nga libro o brosyur nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

Nganong mogamit pa man ug binase-sa-Bibliya nga mga basahon sa pagtuon? Balik sa karaang panahon, dili lamang igo nga basahon ang Pulong sa Diyos kondili sabton usab ang kahulogan sa ilang gibasa. (Nehemias 8:8) Sa miaging mga tuig, gitun-an ang mga publikasyon nga nagsaysay sa mga basahon sa Isaias, Daniel, ug Pinadayag. Kini nagtabang sa mga nanambong nga masabtan ang maong mga basahon sa Bibliya.

Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo

Human sa Pagtuon sa Kongregasyon sa Bibliya isunod ang Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo. Kining 30 minutos nga programa motabang sa mga Kristohanon sa pagpauswag sa ilang “arte [o, katakos] sa pagpanudlo.” (2 Timoteo 4:2) Pananglitan, aduna bay pangutana ang imong anak o higala bahin sa Diyos o sa Bibliya nga nalisdan ka sa pagtubag? Ang Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo motabang kanimo sa paghatag ug makapadasig, binase-sa-Bibliya nga mga tubag sa lisod nga mga pangutana. Tungod niana, atong masinati ang nasinatian ni propetang Isaias, sa dihang siya miingon: “Ang Soberanong Ginoong Jehova naghatag kanako sa dila sa mga tinudloan, aron ako mahibalo kon unsaon pagtubag sa gikapoy pinaagig pulong.”—Isaias 50:4.

Ang Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo sugdan pinaagig pakigpulong nga gipasukad sa pipila ka bahin sa Bibliya nga abanteng gibasa sa mga nanambong. Human sa pakigpulong, dapiton sa mamumulong ang mga nanambong sa paghatag ug mubo nga komento bahin sa kaayohan nga ilang nakuha sa pagbasa sa gieskedyul nga mga teksto sa Bibliya. Human sa maong panaghisgot, ang mga estudyante sa tunghaan nga giasayn mohatag sa ilang mga presentasyon.

Dunay mga estudyante nga iasayn sa pagbasa sa usa ka bahin sa Bibliya diha sa plataporma, ug duna poy mopresentar kon unsaon pagtudlo sa uban gamit ang Bibliya. Human sa matag bahin, ang usa ka eksperyensiyadong magtatambag mohatag ug komento sa maayong nahimo sa estudyante pinasukad sa libro nga Pahimusli ang  Edukasyon sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo. Human sa tigom, ang magtatambag personal nga makig-estorya sa mga estudyante aron mohatag ug mga sugyot kon unsa pay ilang pauswagon.

Kining mugbo nga mga bahin motabang dili lamang sa estudyante kondili sa tanang nanambong aron mouswag ang ilang katakos sa pagbasa, pagpakig-estorya ug pagpanudlo. Human sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo, isunod ang Tigom sa Pag-alagad ug kana sugdan pinaagig usa ka awit nga gipasukad sa Bibliya.

Tigom sa Pag-alagad

Ang kataposang bahin sa programa mao ang Tigom sa Pag-alagad. Pinaagig mga pakigpulong, demonstrasyon, interbiyo, ug panaghisgot uban sa mamiminaw, ang mga nanambong makakat-on sa pagtudlo sa kamatuoran sa Bibliya sa epektibong paagi. Sa wala pa palakwa ni Jesus ang iyang mga tinun-an aron sa pagsangyaw, iya silang gitigom ug gihatagan ug detalyadong mga instruksiyon. (Lucas 10:1-16) Tungod kay sila nakakat-on ug maayong mga paagi sa pagsangyaw, sila nakaeksperyensiya ug daghang makapalipay nga kasinatian. Sa ulahi, ila kining gisulti kang Jesus. (Lucas 10:17) Ang mga tinun-an sagad maghisgot sa ilang mga kasinatian.—Buhat 4:23; 15:4.

Ang 35-minutos nga programa sa Tigom sa Pag-alagad makita diha binulan nga basahon nga Atong Ministeryo sa Gingharian. Ang mga ulohan nga dili pa dugayng gihisgotan mao: “Simbaha si Jehova Ingong Pamilya,” “Nganong Kanunay man Kitang Mobalik?,” ug “Sundoga si Kristo Diha sa Imong Ministeryo.” Ang programa taposon pinaagig awit, ug usa ka membro sa kongregasyon ang iasayn alang sa paniklop nga pag-ampo.

Unsay Komento sa mga Bisita?

Ang kongregasyon sa mga Saksi naningkamot nga abiabihon ang tanang nanambong. Pananglitan, si Andrew nakadungog ug daghang dili maayong estorya bahin sa mga Saksi ni Jehova. Apan sa dihang mitambong siya, nakadayeg siya sa ilang pag-abiabi kaniya. “Maayo kaayong motambong sa tigom,” miingon si Andrew. “Nakadayeg ko sa ilang pagkamahigalaon ug sa ilang maayong tinagdan kanako.” Maayo usab ang komento ni Ashel, nga usa ka tin-edyer sa Canada. “Daghan kaayo kog nakat-onan sa tigom! Sayon sabton ang ilang mga programa.”

Si José, nga taga-Brazil, ilado kaayo nga dili maayog batasan. Bisan pa niana, siya giimbitar sa pagtambong sa Kingdom Hall sa ilang dapit. “Mahigalaon kaayo sa akoa ang mga tawo sa Kingdom Hall, bisan pag nahibalo sila sa akong dili maayong batasan,” siya miingon. Si Atsushi, nga taga-Japan, nahinumdom: “Moangkon ko nga dili ko komportable sa akong unang pagtambong sa tigom sa mga Saksi ni Jehova. Bisan pa niana, akong namatikdan nga sila normal ra usab nga mga tawo. Naningkamot gayod sila aron dili ko mataha.”

Mahimo Kang Motambong

Ang maong mga komento nagpakita nga ang pagtambong sa mga tigom sa Kingdom Hall makahatag gayod ug kaayohan. Ikaw makakat-on bahin sa Diyos, ug pinaagi sa binase-sa-Bibliya nga instruksiyon nga imong madawat didto, si Jehova nga Diyos magtudlo kanimo kon sa unsang paagi “ikaw makabaton ug kaayohan.”—Isaias 48:17.

Walay bayad ug walay pagpangolekta nga ginahimo diha sa mga tigom sa mga Saksi ni Jehova. Gusto ka bang motambong sa Kingdom Hall sa inyong lugar? Ikaw giimbitar sa paghimo niana.

^ par. 10 Ang tanang publikasyon nga gihisgotan niini nga artikulo gipatik sa mga Saksi ni Jehova.