Nahibalo Ka Ba?

Unsang matanga sa trabaho ang lagmit gibuhat ni Jesus ingong panday?

Si Jose, nga amaama ni Jesus, usa ka panday. Si Jesus nakakat-on usab niana nga trabaho. Sa dihang misugod siya sa iyang ministeryo sa edad nga “mga katloan ka tuig,” siya nailhan dili lamang ingong “anak sa panday” kondili ingong panday mismo.Lucas 3:23; Mateo 13:55; Marcos 6:3.

Sa lungsod nga gipuy-an ni Jesus, lagmit gayod nga gikinahanglan sa mga tawo ang mga gamit sa pagpanguma sama sa mga daro ug yugo, nga kasagarang gama sa kahoy. Lakip sa mga butang nga kasagarang himoon sa usa ka panday mao ang mga muwebles—lamesa, lingkoranan, bangkito, ug mga kaban—maingon man ang mga pultahan, bentana, trangka, ug mga salagunting. Gani, ang pagpanukod nalakip sa trabaho sa usa ka panday.

Diha sa usa ka ilustrasyon, si Juan Bawtista naghisgot ug atsa, usa ka himan nga lagmit gigamit ni Jesus ug sa ubang mga panday sa pagputol ug mga kahoy. Sa dihang maputol na ang kahoy, ang tabla ilang himoon nga sagbayan o dal-on kana ngadto sa ilang mga buhatan. Hago kaayo kini nga trabaho. (Mateo 3:10) Si Isaias naghisgot ug laing mga himan nga gigamit sa mga panday sa iyang adlaw: “Kon bahin sa maglililok sa kahoy, siya miunat sa pising igsusukod; siya nagbadlis niini pinaagi sa pulang tisas; siya nagbuhat niini pinaagig tigib; ug pinaagi sa kompas siya nagpadayon sa pagbadlis niini.” (Isaias 44:13) Ang nakalotan sa mga arkeologo nagpakita nga ang mga gabas nga metal, martilyo nga gama sa bato, ug mga lansang nga bronse gigamit sa mga tawo sa panahon sa Bibliya. (Exodo 21:6; Isaias 10:15; Jeremias 10:4) Lagmit migamit usab si Jesus sa maong mga himan.

Kinsa ang “mga magbabangko” nga gihisgotan ni Jesus sa usa sa iyang mga ilustrasyon, ug unsay ilang buluhaton?

Si Jesus naghisgot bahin sa usa ka agalon nga nagbadlong sa dili-mabungahong ulipon, nga nag-ingon: “Angay unta nga imong gideposito ang akong mga salaping plata sa mga magbabangko, ug sa akong pag-abot makadawat unta ako kon unsay akoa nga may tubo.”Mateo 25:27.

Wala pay dagkong mga bangko sa panahon ni Jesus. Apan, niadtong panahona diha nay mga tigpahulam ug kuwarta nga nagahatag ug tubo sa mga nagdeposito kanila. Ila usab kanang ipahulam ngadto sa uban ug patuboan ug mas dako. Ang The Anchor Bible Dictionary nag-ingon nga niadtong ikaupat nga siglo B.C.E., kaylap sa Gresya ang pagpahulam ug kuwarta nga adunay tubo. Sa panahon nga natagamtam ang kalinaw tungod sa paningkamot sa mga Romano, ang tinuig nga tubo sa kuwartang gipahulam diha sa tanang teritoryo nga sakop sa Roma moabot ug 4 ngadto sa 6 porsiyento.

Ang Balaod nga gihatag sa Diyos kang Moises nag-ingon nga dili patuboan ang kuwarta nga gipahulam ngadto sa mga Israelinhon nga nag-ilaid sa kakabos. (Exodo 22:25) Kining lagdaa pangunang mapadapat sa gipahulam nga kuwarta ngadto sa mga kabos. Apan, sumala sa gipakita sa ilustrasyon ni Jesus, ang mga tigpahulam, o “mga magbabangko,” nagahatag ug tubo sa kantidad nga gideposito kanila. Busa, sama sa naandan, si Jesus naghisgot ug mga butang nga pamilyar sa iyang mamiminaw.