Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Gidawat Ba Sa Mga Saksi Ni Jehova ang Daang Tugon?

Gidawat Ba Sa Mga Saksi Ni Jehova ang Daang Tugon?

 Among mga Magbabasa Nangutana

Gidawat Ba Sa Mga Saksi Ni Jehova ang Daang Tugon?

Ang mga Saksi ni Jehova nagtuo nga ang Bibliya maoy Pulong sa Diyos ug nagdawat sa Daang Tugon ug Bag-ong Tugon ingong hinungdanong mga bahin niini. Apan, gipili nilang gamiton ang mas haom nga mga terminong “Hebreohanong Kasulatan” ug “Kristohanon Gregong Kasulatan,” tungod kay Hebreohanon ug Grego ang mga pinulongan nga unang gigamit sa pagsulat sa Daan ug Bag-ong Tugon.

Sa laing bahin, ang uban nga nag-angkong mga Kristohanon nagpanuko sa pagdawat sa Daang Tugon. Sila nag-ingon nga kini naghulagway sa usa ka masuk-anong Diyos nga nagtugot sa mga gubat, pagpatay, ug mga buhat nga dili sama nianang iya sa mahigugmaon ug matarong nga Diyos nga gipaila diha sa Bag-ong Tugon. Nangatarongan usab sila nga sanglit ang Daang Tugon naghisgot ilabina sa relihiyon sa mga Hudiyo, kini dili na mapuslanon sa mga Kristohanon. Apan, maylabot sa sugo sa Diyos nga makita sa Deuteronomio 12:32 nga dili dugangan o kuhaan ang iyang pulong, makataronganon bang isalikway ang halos 75 porsiyento sa Bibliya?

Niadtong 50 C.E. sa dihang miduaw si apostol Pablo sa mga lungsoranon sa Tesalonica, Gresya, “siya nangatarongan kanila gikan sa mga Kasulatan, nga nagpatin-aw ug nagpamatuod pinaagig mga pangutlo nga kinahanglang si Kristo mag-antos ug bangonon gikan sa mga patay.” (Buhat 17:1-3) Nahimong mga Kristohanon ang pipila sa iyang mga mamiminaw ug sa ulahi gidayeg sila ni Pablo, sa pag-ingon: “Dihang nadawat ninyo ang pulong sa Diyos, nga inyong nadungog gikan kanamo, inyong gidawat kini, dili ingong pulong sa mga tawo, kondili, ingon sa kon unsa kini sa pagkatinuod, ingong pulong sa Diyos.” (1 Tesalonica 2:13) Panahon sa iyang pagduaw, sa 27 ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, lagmit ang Ebanghelyo pa lang ni Mateo ang nasulat. Busa ang “mga Kasulatan” nga gigamit ni Pablo sa pagpamatuod “pinaagig mga pangutlo” dayag nga gikan sa Hebreohanong Kasulatan.

Gani, ang mga magsusulat sa Kristohanon Gregong Kasulatan direktang nagkutlo ug 320 ka teksto gikan sa Hebreohanong Kasulatan ug gatosan ka teksto ang dili-direktang gikutlo. Ngano? “Kay ang tanang butang nga gisulat kanhi gisulat alang sa pagtudlo kanato, aron nga pinaagi sa atong pag-antos ug pinaagi sa paghupay gikan sa mga Kasulatan kita makabatog paglaom.” (Roma 15:4) Tin-awng gipakita dinhi nga kadtong modawat sa tibuok Bibliya karon makabenepisyo gayod.

Ang Kristohanon Gregong Kasulatan, nga gipasukad sa Hebreohanong Kasulatan, maoy tin-aw nga sumpay sa Pulong sa Diyos ingong resulta sa inanay nga pagpadayag sa mga katuyoan sa Diyos. Wala gayod kini magpamenos sa bili sa Hebreohanong Kasulatan. Si Herbert H. Farmer, usa ka propesor sa relihiyon sa Cambridge University, nag-ingon nga aron masabtan ang mga Ebanghelyo, kinahanglan usab natong tun-an kon unsay nahitabo sa katawhan nga nailalom sa pakigsaad sa Balaod, nga nahisulat sa Daang Tugon.

Ang Pulong sa Diyos dili kinahanglang usbon. Bisan pa niana, “ang dalan sa mga matarong ingon sa masanag nga kahayag nga nagaanam kadan-ag hangtod sa pagkahingpit sa adlaw.” (Proverbio 4:18) Pinaagi sa pagdugang sa Kristohanon Gregong Kasulatan diha sa kanon sa Bibliya, anam-anam nga gipadayag sa Diyos kon sa unsang paagi matuman ang iyang katuyoan nga dili mamenosan ang bili sa Hebreohanong Kasulatan. Kining tanan maoy bahin sa “pulong ni Jehova [nga] magpadayon hangtod sa kahangtoran.”1 Pedro 1:24, 25.