Panid Trayentay-Dos

▪ Kinsay makagula gikan sa impiyerno? Tan-awa ang panid 9.

▪ Sa unsa gipakasama ni Jesus ang kamatayon? Tan-awa ang panid 17.

▪ Unsa ang duha ka paagi nga mapalig-on ninyo ang inyong kaminyoon? Tan-awa ang panid 19 ug 20.

▪ Nagtuo ba ang mga Saksi ni Jehova nga sila ray maluwas? Tan-awa ang panid 28.

▪ Unsaon nimo pagtukod sa imong pagtuo ibabaw sa bato? Tan-awa ang panid 29.