Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Nagtuo ba ang mga Saksi ni Jehova nga Sila ray Maluwas?

Nagtuo ba ang mga Saksi ni Jehova nga Sila ray Maluwas?

  Among mga Magbabasa Nangutana

Nagtuo ba ang mga Saksi ni Jehova nga Sila ray Maluwas?

Ang mga Saksi ni Jehova nagtuo gayod nga ilang nakaplagan ang matuod nga relihiyon. Kay kon wala pa, dugay na unta silang mibiya sa ilang tinuohan. Sama sa ubang relihiyon, ang mga Saksi ni Jehova naglaom nga maluwas. Apan, sila nagtuo usab nga dili sila ang maghukom kon kinsay maluwas. Ang Diyos lamang ang Maghuhukom.Isaias 33:22.

Ang Pulong sa Diyos nagpadayag nga dili igo nga ang mga tawo gustong maluwas, kondili angay usab nilang sundon ang Manluluwas. Sa pag-ilustrar: Ibutang ta nga adunay usa ka tawo nga nasaag sa lasang. Gusto gayod niyang makagawas didto. Makagawas kaha siya, o mamatay na didto? Kana magdepende kon mosunod siya sa motabang kaniya. Tungod sa garbo, mahimong dili niya panumbalingon ang tabang nga gitanyag kaniya. O kaha, sa mapainubsanong paagi, iyang dawaton ang maong tabang aron maluwas.

Sa samang paagi, ang atong kaluwasan nagdepende sa atong pagsunod sa Manluluwas sa katawhan, si Jehova nga Diyos. Ang kaluwasan maoy usa ka regalo gikan sa Diyos, apan dili tanang tawo ang makadawat niana. Si Jesus, nga Anak sa Diyos, miingon: “Dili ang matag usa nga magaingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa mga langit, kondili ang usa nga nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa mga langit.”Mateo 7:21.

Ang mga Saksi ni Jehova nagtuo nga kadto lamang adunay pagtuo sa halad lukat ni Jesus ug nagsunod gayod sa iyang mga pagtulon-an ang luwason sa Diyos. (Buhat 4:10-12) Tagda ang tulo ka kinahanglanon alang sa kaluwasan nga gihisgotan sa Pulong sa Diyos.

(1) Si Jesus miingon sa iyang mga sumusunod: “Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo adunay gugma sa inyong taliwala.” (Juan 13:35) Ang paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi alang sa uban nagpakita kon unsa ka bililhon ang pagpasundayag ug gugma. Kadtong nahigugma sa uban nagpasundayag ug hiyas nga takos alang sa kaluwasan.

(2) Sa iyang pag-ampo ngadto sa iyang Amahan, si Jesus miingon: “Gipaila ko ang imong ngalan kanila.” (Juan 17:26) Nasayod si Jesus nga giisip sa Diyos nga bililhon ang iyang ngalan nga Jehova. Miampo si Jesus nga “pagabalaanon” ang ngalan sa iyang Amahan. (Mateo 6:9) Ang pagbalaan sa ngalan sa Diyos nagpasabot nga ilhon ug pabilhan kini. Sama ni Jesus, kadtong gusto nga maluwas angayng mogamit sa ngalan ni Jehova. Angay usab nilang itudlo sa uban kanang ngalana ug ang mga hiyas sa Diyos. (Mateo 28:19, 20) Sa pagkatinuod, kadto lamang nagatawag sa ngalan sa Diyos ang maluwas.Roma 10:13.

(3) “Ang akong gingharian dili bahin niining kalibotana,” miingon si Jesus kang Poncio Pilato. (Juan 18:36) Daghan karon ang wala magtuo sa Gingharian sa Diyos, o kagamhanan, nga gimandoan ni Jesus ingong Hari. Hinuon, sila misalig sa tawhanong kagamhanan. Sa laing bahin, kadtong maunongong nagsuportar sa Gingharian sa Diyos ug nagtudlo sa uban kon sa unsang paagi sulbaron niini ang atong mga problema maoy maluwas.Mateo 4:17.

Human makat-oni ang pipila ka kinahanglanon alang sa kaluwasan, ang mga tinun-an ni Jesus nangutana: “Kinsa man diay kaha ang maluwas?” Si Jesus mitubag: “Ang mga butang nga imposible sa tawo maoy posible sa Diyos.” (Lucas 18:18-30) Ang mga Saksi ni Jehova naningkamot gayod sa pagsunod sa maong mga kinahanglanon. Sila usab naningkamot sa pagtabang sa uban aron maluwas.